Sunteți pe pagina 1din 18

CURS 14

POLITICA MONETARA
1. Definire
 Politica monetara
 componenta a politicilor macroeconomice.
 este de competenta exclusiva sau neexclusiva a bancii centrale, in
functie de independenta acesteia fata de guvern sau de aparteneta la o
uniune monetara.
 este o interventie deliberata a statului prin intermediul Bancii Centrale in
scopul de a infaptui anumite obiective de ordin structural sau
conjunctural.

 Obiectivul principal : STABILITATEA PRETURILOR


2.Obiectivele si instrumentele politicii monetare
A. Instrumentele directe

 plafonul de credit impus bancilor, prin care Banca Centrala aloca


creditele, in mod direct, la nivelul intermediarilor financiari.
 o implicare a Bancii Centrale in activitatea curenta a bancilor, in
scopul controlarii directe a agregatelor monetare şi a nivelului
creditului din economie.

 s-a renuntat la plafoanele de credit si s-au utilizat creditele


directionate catre acele sectoare de activitate considerate a fi
favorizate (precum sectorul agricol şi cel energetic) care au beneficiat
de credite acordate la o rata a dobanzii subventionata, rezultatul
acestora nefiind altul decat acela al alimentarii cu lichiditati
suplimentare a economiei
 nivel minim al activelor lichide
 norma prudentiala bancara potrivit careia bancile din
sistem sunt obligate sa dispuna de active lichide
determinate ca procent din totalul depozitelor constituite la
nivelul lor.
 efectul acestui impuneri este simtit doar in conditiile in care
bancile apeleaza la resursele Bancii Centrale, deoarece
dobanzile practicate de aceasta sunt practic prohibitive.
 avantajul imediat al acestui instrument este acela ca, in
cazul tarilor aflate in curs de dezvoltare, in combinatie cu
alte instrumente de politica monetara, poate da rezultate in
ceea ce priveşte intarirea sigurantei operatiunilor bancare.
B. Instrumentele indirecte
 
 operatiunile de rescontare sau de mecanismul taxei oficiale a
scontului
 Banca Centrala finanteaza bancile din sistem,prin acceptarea
doar a unor efecte comerciale conducand la transformarea
acestui mecanism intr-o modalitate de alocare a resurselor
disponibile in cadrul economiei. Prin nivelul dobanzii folosite
la aceste operatiuni, se evidentia care este directia de
actiune a Bancii Centrale in ceea ce priveşte orientarea
politicii monetare, ştiut fiind faptul ca taxa oficiala a scontului
reprezenta cea mai mica dobanda a pietei.

 mecanismul de refinantare
 Banca Centrala are rolul de creditor de ultima instanta al
sistemului bancar.
Principalele instrumente de politică
monetară ale BNR :

 operaţiunile de piaţă monetară

 facilităţile permanente acordate instituţiilor


de credit

 rezervele minime obligatorii (RMO)


 operaţiunile de piaţă monetară (open market)
 operaţiuni repo - tranzacţii reversibile, destinate injectării de lichiditate, în
cadrul cărora BNR cumpără de la instituţiile de credit active eligibile pentru
tranzacţionare, cu angajamentul acestora de a răscumpăra activele
respective la o dată ulterioară şi la un preţ stabilit la data tranzacţiei;
 acordare de credite colateralizate cu active eligibile pentru garantare -
tranzacţii reversibile destinate injectării de lichiditate, în cadrul cărora BNR
acordă credite instituţiilor de credit, acestea păstrând proprietatea asupra
activelor eligibile aduse în garanţie;
 cumpărări de active eligibile pentru tranzacţionare - tranzacţii destinate
injectării de lichiditate, în cadrul cărora BNR cumpără active eligibile pentru
tranzacţionare, transferul proprietăţii asupra acestora de la vânzător la
cumpărător fiind realizat prin mecanismul "livrare contra plată";
 swap valutar - constă în două tranzacţii simultane, încheiate cu aceeaşi
contrapartidă, prin care BNR:
 injectează lichiditate cumpărând la vedere valută convertibilă contra lei şi

vânzând la o dată ulterioară aceeaşi sumă în valută convertibilă contra


lei;
 absoarbe lichiditate vânzând la vedere valută convertibilă contra lei şi

cumpărând la o dată ulterioară aceeaşi sumă în valută convertibilă


contra lei.
 atragere de depozite - tranzacţii cu scadenţa prestabilită, destinate
absorbţiei de lichiditate, în cadrul cărora BNR atrage depozite de la
instituţiile de credit;
 emitere de certificate de depozit - tranzacţii destinate absorbţiei de
lichiditate, în cadrul cărora BNR vinde instituţiilor de credit certificate de
depozit;
 operaţiuni reverse repo - tranzacţii reversibile, destinate absorbţiei de
lichiditate, în cadrul cărora BNR vinde instituţiilor de credit active eligibile
pentru tranzacţionare, angajându-se să răscumpere activele respective la o
dată ulterioară şi la un preţ stabilit la data tranzacţiei;
 Vânzări de active eligibile pentru tranzacţionare - tranzacţii destinate
absorbţiei de lichiditate, în cadrul cărora BNR vindeă active eligibile pentru
tranzacţionare, transferul proprietăţii asupra acestora de la vânzător la
cumpărător fiind realizat prin mecanismul "livrare contra plată";
BNR - Operaţiuni de piaţă monetară
http://www.bnr.ro/Operatiuni-de-piata-monetara--3908.aspx
BNR - Listă active eligibile
http://www.bnr.ro/Lista-active-eligibile-8373.aspx
 facilităţile permanente acordate instituţiilor de credit
 scop:
 absorbirea, respectiv, furnizarea de lichiditate pe termen foarte scurt (o zi);

 semnalizarea orientării generale a politicii monetare

 stabilizarea ratelor dobânzilor pe termen scurt de pe piaţa monetară

interbancară, prin coridorul format de ratele dobânzilor aferente celor două


instrumente.

 facilitatea de creditare, care permite obţinerea unui credit cu scadenţa de o zi


de la banca centrală, contra colateral, la o rată de dobândă predeterminată;
această rată de dobândă constituie, în mod normal, un plafon al ratei dobânzii
overnight a pieţei monetare;

 facilitatea de depozit, care permite plasarea unui depozit cu scadenţa de o zi


la banca centrală, la o rată de dobândă predeterminată; rata dobânzii facilităţii
de depozit reprezintă, în mod normal, pragul ratei dobânzii overnight a pieţei
monetare.
BNR - Rata dobânzii de politică monetară şi ratele facilităţilor permanente
http://www.bnr.ro/Rata-dobanzii-de-politica-monetara-1744.aspx
 Rezervele minime obligatorii (RMO)
 disponibilităţi băneşti ale instituţiilor de credit, în lei şi în
valută, păstrate în conturi deschise la Banca Naţională
a României.

 Funcţiile principale
 controlul monetar & gestionarea lichidităţii

 stabilizarea ratelor dobânzilor de pe piaţa


monetară interbancară
 temperarea expansiunii creditului în valută.

BNR - Rezervele minime obligatorii


http://www.bnr.ro/Rezervele-minime-obligatorii--
3330.aspx
2. Piata monetara
- este piaţa capitalurilor pe termen scurt, fiind reprezentată de piaţa
interbancară şi de piaţa titlurilor de creanţă negociabile.

2.1. Cererea de moneda 


 In linii mari ea este direct influentata de:
 sumele necesare populatiei pentru cumpararea de bunuri de consum,
precum si intreprinderilor pentru procurarea diferitilor factori de productie
solicitati de procesul de munca propriu-zis, sau de efectuarea unor
investitii;
 sume constituite in scopul crearii unor rezerve pentru acoperirea unor
riscuri, sau in vederea efectuarii unor operatii speculative (schimbul
valutei nationale pe alte valute mai bine cotate pe piata internationala,
sau vanzarea de titluri de valoare atunci cand cursul lor este scazut, mai
exact manifesta tendinta de scadere, pe bani).

 Indiferent de destinatia pe care o iau banii, orice persoana fizica sau juridica
manifesta o anumita preferinta pentru lichiditate
2.2. Oferta de moneda
 
Oferta de moneda emana de la Banca
centrala ce este banca de emisiune.
 

 Baza monetara si agregatele monetare


3. Echilibrul monetar
 raport optim intre masa banilor aflati in circulatie si
sumele de bani necesare desfasurarii operatiunilor
care implica bani.
 stabilitatea preturilor
 concordanta intre totalitatea masei banesti aflate in
circulatie si volumul total al bunurilor si serviciilor de pe
piata.

 stare a echilibrului economic general


 Y=C+S+T
 Y=C+I+G+NX,
 unde Y: PIB; C: consumul privat, S: economisire privată, T: impozitele
şi taxele, mai puţin transferurile; I: investiţiile; G: cheltuielile publice
(fara transferuri); NX: exportul net.

 C+S+T=C+I+G+NX

 S+(T‑G)=I+NX

 NX=NFI

 S+(T‑G)=I+NFI
 economisirile naţionale = utilizarea acestor fonduri pentru investiţii în
ţară şi în străinătate

 Cum se mai realizeaza echilibrul in cazul deficitului bugetar ?


STUDIU INDIVIDUAL privind echilibrul monetar si sistemele bancare

 €CONOMIA – Jocul de politică monetară


Te-ai întrebat vreodată ce este politica monetară? Sau cum este inflaţia afectată
de rata dobânzii reprezentative? Joacă €CONOMIA pentru a afla răspunsul!
Obiectivul tău: să menţii inflaţia la un nivel scăzut şi stabil, uşor sub 2%.
Instrumentul tău: rata dobânzii reprezentative.
http://www.ecb.int/ecb/educational/economia/html/index.ro.html

 Inflation Island – Efectele inflaţiei asupra economiei


cum reacţionează oamenii la inflaţie şi la deflaţie şi cum se modifică
peisajul; diversele scenarii de inflaţie.
http://www.ecb.int/ecb/educational/inflationisland/html/index.ro.html

http://www.bnr.ro/Indicatori-de-politica-monetara-1744.aspx

http://www.bnr.ro/Rezervele-minime-obligatorii--3330.aspx