Sunteți pe pagina 1din 17

„REALIZAREA LUCRĂRILOR

TOPOGRAFICE ÎN VEDEREA REABILITĂRII


UNUI STADION DE FOTBAL ÎN MUNICIPIUL
TIMIŞOARA ”

Student :
Sorin Ichim

Coordonator:
Sef Lucrari Adrian Smuleac
REZUMATUL PROIECTULUI
Prezenta lucrare este structurata pe patru
capitole :
Capitolul I - este un capitol introductiv despre
stadiul actual al cunoasterii in domeniul temei
abordate ;
Capitolul al II lea – prezentarea materialelor si
metodelor folosite;
Capitolul al III lea – cuprinde cadrul natural al
zonei studiate;
Capitolul al IV lea – studiul de caz.
CAPITOLUL I
STADIUL ACTUAL AL CUNOASTERII IN
DOMENIUL STRICT AL TEMEI
ABORDATE
 Ridicarile tahimetrice;
 Metodele planimetrice intrebuintate
in executarea lucrarii :
 Drumuirea;
Metoda Radierii;
Metoda Intersectiei;
Drumuiri combinate cu radieri;
 Metoda intersectiilor;
 Alte metode de determinare a
punctelor de detaliu.
CAPITOLUL II
MATERIALELE SI METODELE FOLOSITE
• Instrumente folosite
• Stabilirea rețelei de ridicare
• Recunoașterea terenului
• Realizarea rețelei geodezice
CAPITOLUL III
CADRUL NATURAL AL MUNICIPIULUI
TIMISOARA
Constituirea Zonei Metropolitane
Timişoara reprezintă un deziderat major al
administraţiei locale timişorene, datorită
avantajelor pe care aceasta l-ar aduce nu
numai municipiului şi comunelor
periurbane, ci întregului judeţ. Este vorba
de avantaje în ceea ce priveşte amenajarea
spaţială şi dezvoltarea urbanistică coerentă
în viitor a întregii zone, este vorba de
avantaje în ceea ce priveşte atragerea
fondurilor structurale şi este vorba de
avantaje în ceea ce priveşte atragerea unui
număr mai mare de investitori
CAPITOLUL IV
STUDIU DE CAZ - LUCRARI DE
TOPOGRAFIE SI CADASTRU APLICATE IN
CADRUL RENOVARII SI MODERNIZARII
UNUI STADION DE FOTBAL IN
MUNICIPIUL TIMISOARA, JUDETUL TIMIS

• Date generale;
• Etapa de informare;
• Lucrari de teren;
• Lucrari de birou;
DATE GENERALE ALE LUCRARII

Stadionul in situatia actuala


ETAPA DE INFORMARE

Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara.


LUCRARI DE BIROU

Inserare date in raw data


Punctele radiate unite si cotele de nivel materializate.
Fig.4.10. Incadrare în zonă la scara 1: 5000
Plan de situatie suprapus peste ortofoplan.
CONCLUZII
Însuşirea tehnicilor de măsurare contribuie la obţinerea
unor rezultate
bune în vederea realizării studiilor topografice;
Cunoaşterea temeinică a aparaturii topografice este o
condiţie necesară pentru utilizarea eficientă a acesteia la
măsurători;
Cunoaşterea succesiunii fazelor şi operaţiilor de
măsurare este importantă în realizarea studiilor topografice
în special în cadastru;
Trebuie specificat că datorită greutăţilor cauzate de
acoperirea terenului forestier şi ţinând seama de specificul
tehnico-economic al acestui fond, lucrările de ridicare se
execută prin procedee tehnice simplificate, care nu necesită
obţinerea unei precizii planimetrice sau altimetrice prea
ridicate.
Automatizarea sistemelor cadastrale actuale, prin folosirea
mijloacelor moderne de calcul, satisface cu succes operaţiunea
de întocmire în volumul complet a documentelor necesare în
domeniul dezvoltării urbane.
Creşterea rolului şi răspunderii specialistului în geomatică, la
realizarea programului Cadastru 2014 impune adaptarea
inginerului topograf la tehnologia modernă utilizată în prezent.
În ultimii ani metodele fotogrammetrice au înlocuit practic
toate metodele de ridicare, deoarece au avantajul ca pe lângă
ridicarea planimetrică de inventariere cantitativă, de mare
randament, permite şi o inventariere calitativă a pădurilor
(specii, vârste, densitate, umiditate, boli, etc.), folosind în acest
scop procedeul fotointerpretării şi teledetecţiei.
În viitor performanţele, şi aşa remarcabile ale sistemelor de
poziţionare globală, vor evolua în direcţia obţinerii unor
precizii superioare celor existente, într-un timp scurt şi cu
costuri mai mici.