Sunteți pe pagina 1din 1

Drapelul european este nu numai simbolul Uniunii

Europene, ci și al unității și identității Europei, în sens


mai larg. Cele 12 stele simbolizează idealurile de
unitate, solidaritate și armonie între popoarele
Europei. Numărul stelelor nu are legă-tură cu numărul
statelor membre, cercul fiind un simbol al unității.