Sunteți pe pagina 1din 5

Economie și societate

în sec. XVI-XVII
Clasa a VI-a
agricultura

Economia
Creșterea
Comerțul în spațiul animalelor
românesc

Extragerea
zăcămintelor
Cum a afectat suzeranitatea
otomană situația economică a
Țărilor Române?
• Secolul al XVII-lea înseamnă noi şi stăruitoare eforturi ale ţărilor române, pentru a-
şi menţine şi consolida, pe cât posibil, poziţiile, în conjunctura cunoscută- aceea a
dominaţiei Înaltei Porţi şi a unor repetate presiuni militare şi politice ale
imperiarilor asupra Transilvaniei. La redeschiderea problemei orientale, după
asediul Vienei (1683), o dată cu prima retragere teritorială otomană de mari
proporţii, ţările române acţionează pe diferite scheme politico-diplomatice, spre a-
şi asigura continuitatea în noul raport de forţe, cu ţelul final al nuei restaurări a
independenţei depline, ţel care nu poate fi însă realizat. Perioadele cele mai active
sunt domniile lui Radu Şerban care continuă alianţa cu imperialii, apoi acelea ale
lui Matei Basarab, Gheorghe Rakoczy I şi fiul acestuia Gheorghe Rakoczy II,
constantin Şerban Basarab, Mihnea al III-lea şi Gheorghe Ştefan (deci în anii 1633-
1659) şi, mai târziu, cârmuirile lui Şerban Cantacuzino, Constantin Brîncoveanu şi
Dimitrie Cantemir ( 1678-1714).
Tema de casa:
• Redactează un eseu de o pagină la subiectul: ”Urmările suzeranității
otomane petru Țările Române”