Sunteți pe pagina 1din 13

Formarea

bunurilor imobile

A efectuat: Borș Vera gr. COT-16.09


A verificat: Zgardan Victoria
Cuprins:
Definiție;
Bunuri ce pot fi formate și care nu pot fi
formate;
Solicitanții lucrărilor de formare;
Metodele de formare;
Concluzie.
DEFINIȚIE
Formarea bunului imobil - complex de lucrări
executate în vederea apariţiei unui nou bun imobil, ca
obiect de drept independent, prin separare, divizare,
comasare, combinare sau reparcelare a unor bunuri
imobile înscrise în Registrul bunurilor imobile;
Pot fi formate:

Terenurile cu
Construcţii Încăperile Plantațiile
sau fără
independente izolate perene
construcții
Nu pot fi formate:
Bunuri
Bunuri ce
ce nu
nu
Clădirii
corespund
corespund condițiilor
condițiilor nefinalizate în
de
de formare.
formare. încăperi izolate

Instalaţiile Construcțiile
Construcțiile auxiliare
care
auxiliare
care sunt legate de
sunt legate de
tehnice construcția
construcția principală
principală

Anexele Instalațiile
gospodărești inginerești

Bunurile aflate în
Gardurile,
proprietate
pereți de sprijin
comună
Solicita
nții
Titularii de
drepturi
reale

Instanţa de Proprie
judecată
tarul

Executorul Administrator
Administrator
judecătores ul
ul
c insolvabilităţii
insolvabilităţii

Organu
l fiscal
Căi de formare
Separarea

Combinarea

Comasarea

Divizarea

reparcelarea
Separarea
Separarea este o modalitate de formare a unui bun independent prin
desprinderea unei părți din bunul imobil înregistrat.
Prin separare se pot forma bunuri atât din bunul imobil proprietate
privată a unei persoane fizice sau juridice, cât și din bunul imobil
proprietate comună. În cazul proprietății comune, după separare, bunurile
imobile formate vor rămâne în proprietate comună, respectându-se aceleași
cote de proprietate.
Combinarea
Combinarea este o modalitate de formare a unui bun imobil prin
separarea unei părți din bunul imobil înregistrat, fără a se forma ca
bun imobil independent și alipirea ei la alt bun imobil adiacent.
Condiția principală la formarea prin combinare constă în
utilizarea constantă a bunurilor imobile formate conform
destinației acestora
Comasarea
Comasarea este o modalitate de formare a unui bun
imobil prin unirea a două sau mai multor bunuri imobile
înregistrate, având hotare comune, inclusiv hotarul ce
trece pe perete comun, aparținând unuia și aceluiași
proprietar sau aflându-se în proprietate comună a acelorași
persoane.
Divizarea
Divizarea este o modalitate de formare a unor bunuri
imobile independente prin împărțirea bunului imobil
proprietate comună și încetarea proprietății comune.
Procedura de formare prin divizare se aplică şi în cazul în
care doar pentru unul din coproprietari încetează
coproprietatea, iar pentru ceilalţi are loc recalcularea
cotelor-părţi.
Reparcelarea
Reparcelarea este o modalitate de formare a bunurilor imobile prin
modificarea hotarelor terenurilor, la cererea proprietarilor, în temeiul
planului urbanistic sau proiectului de organizarea al teritoriului.
Reparcelarea se efectuează numai dacă există acordul scris şi
legalizat al proprietarilor tuturor bunurilor imobile care se supun
procedurii de reparcelare, prin care aceştia renunţă la hotarele
existente ale terenurilor şi acceptă hotarele noi stabilite de
documentaţia de urbanism sau proiectul de organizare a teritoriului.
Concluzie
Formarea bunurilor imobile este necesară deoarece
permite efectuarea tranzacțiilor cu bunurile imobile și cu
ajutorul deversităților de metode de formare putem alege
cum anume vrem să îndepărtăm sau să preluăm un bun
imobil.