Sunteți pe pagina 1din 2

Sisteme de proiecție

A efectuat: Borș Vera


A verificat: Zgardan Victoria
Sisteme de proiecție
Suprafețele proiecțiilor
Pentru a reprezenta suprafața Pămîntului se
folosesc proiecțiile cartografice, prin intermediul
cărora se obține imagine ân plan a rețelei de
coordonate de pe sferă sau elipsoidul terestru.
Plane Desfășurabile
Elementele
sistemului
de proiecție
Punctul
central al
proiecției

Planul de Scara
vedere/ reprezent
perspectivă ării

R țe a u a
Planul de Având în vedere că suprafața de reprezentat este
geografic
proiecție
ă elipsoidală unghiurile, ariile, lungimile nu întotdeauna
sau nu toate o dată se reprezintă la adevărata lor
Re ț e a u a Re ț e a u a mărime. Abaterile respective de la valorile lor nominale
k i l o m e tr i cartograf
se numesc deformări.
că ică