Sunteți pe pagina 1din 18

MOTOARELE TERMICE

Introducere

Fizica reprezintă știința care se ocupă cu


descoperirea și înțelegerea legilor fundamentale care
guvernează materia, energia, spațiul și timpul.
Fizica studiază elementele constituente ale
universului și interacțiunile dintre ele, reprezentând o
bază pentru alte științe, cum ar fi chimia, biologia,
științele Pământului, științele sociale.
Descoperirile în fizică au aplicații importante pentru
întreaga știință.
• DEFINIRE:

• Motoarele termice sunt dispozitive care transforma


caldura primita in lucru mecanic (motoare termice) ,fie
lucrul mecanic in caldura (masini frigorifice).
• Un motor termic lucrează pe baza unui ciclu termodinamic
realizat cu ajutorul unui fluid.
• Întrucât, conform principiul al doilea al termodinamici,
entropia unui sistem nu poate decât să crească, doar o
parte a căldurii preluate de la sursa de căldură (numită
și sursa caldă) este transformată în lucru mecanic.
• Restul de căldură este transferat unui sistem cu
temperatura mai mică, numit sursă rece.
Tipuri de motoare termice
• Motor cu ardere externa , la care sursa de căldură este
externă fluidului ce suferă ciclul termodinamic:

• motorul cu aburi
• turbina cu abur
• motor Stirling
Motorul cu aburi
• Motorul cu abur este un motor termic cu ardere
externă, care transformă energia termică a aburului în
lucru mecanic.
• Aburul sub presiune este produs într-un generator de
abur prin fierbere și se destinde într-un agregat cu
cilindri, în care expansiunea aburului produce lucru
mecanic prin deplasarea liniară a unui piston, mișcare
care de cele mai multe ori este transformată în
mișcare de rotație cu ajutorul unui mecanism bielă-
manivelă.
• Căldura necesară producerii aburului se obține din
arderea unui combustibil sau prin fisiune nucleară.
Motorul cu aburi
Turbina cu abur
• Turbina cu abur este o mașină termică rotativă motoare,
care transformă entalpia aburului în energie mecanică
disponibilă la cupla turbinei.
• Transformarea se face cu ajutorul unor palete montate pe
un rotor cu care se rotesc solidar.
• În prezent, turbinele cu abur înlocuiesc complet motoarele
cu abur datorită randamentului termic superior și unui
raport putere/greutate mai bun.
• De asemenea, mișcarea de rotație a turbinelor se obține fără
un mecanism cu părți în translație, de genul mecanismului
bielă-manivelă, fiind optimă pentru acționarea
generatoarelor electrice — cca. 86 % din puterea electrică
produsă în lume este generată cu ajutorul turbinelor cu
abur.
Imagini turbina cu abur
Motorul Stirling
• Motorul Stirling este o mașină termică cu aer cald cu ciclu
închis regenerativ, cu toate că incorect, termenul deseori este
utilizat pentru a se face referire la o gamă mai largă de mașini.
• În acest context, "ciclu închis" înseamnă că fluidul de lucru
este într-un spațiu închis numit sistem termodinamic, pe când
la mașinile cu "ciclu deschis" cum este motorul cu ardere
internă și anumite motoare cu abur, se produce un permanent
schimb de fluid de lucru cu sistemul termodinamic înconjurător
ca parte a ciclului termodinamic; "regenerativ" se referă la
utilizarea unui schimbător de căldură intern care mărește
semnificativ randamentul potențial al motorului Stirling.
• Există mai multe variante constructive ale motorului Stirling din
care majoritatea aparțin categoriei mașinilor cu piston
alternativ.
Motorul Stirling
• Motor cu ardere interna, la care sursa de căldură este
un proces de combustie suferit chiar de fluidul supus
ciclului termodinamic:
• motorul Otto
• motorul Diesel
• motorul Carnot
Motorul Otto
• Motorul în patru timpi este un tip de motor cu ardere internă al cărui piston face 4
curse simple într-un ciclu motor. Pistonul se mișcă într-un cilindru închis la un
capăt de chiulasă. Mișcarea pistonului este asigurată de un mecanism bielă-
arbore cotit și are loc între două poziții extreme: punctul mort interior și punctul
mort exterior.

• În punctul mort interior PMI, pistonul este în interiorul cilindrului și volumul


acestuia este minim.

• La punctul mort exterior PME, pistonul se găsește la cealaltă extremitate în raport


cu PMI și volumul acestuia este maxim.

• Un ciclu motor are loc de-a lungul a două rotații ale arborelui cotit și cuprinde
patru faze, numerotate în figura alăturată cu:

1. Admisia
2. Compresia
3. Arderea si Destinderea
4. Evacuarea
In aceasta imagine va voi prezenta cum
functioneaza motorul Otto:
Motorul Diesel
• Motorul diesel este un motor cu ardere internă în care
combustibilul se aprinde datorită temperaturii ridicate
create de comprimarea aerului necesar arderii, și nu
prin utilizarea unui dispozitiv auxiliar, așa cum ar fi
bujia în cazul motorului cu aprindere prin scânteie.

• Motorul lucrează pe baza ciclului Diesel.


Prezentare motor Diesel:
Motorul Carnot
• În termodinamică, ciclul Carnot este un ciclu teoretic, propus
în 1820 de inginerul francez Nicolas Léonard Sadi Carnot,
ciclu destinat comparării randamentului termic al mașinilor
termice.
• Este un ciclu reversibil efectuat de o „mașină Carnot” legată
la două surse de căldură de temperaturi diferite („sursa
caldă” și „sursa rece”). Folosește ca agent de lucru un gaz
ideal prin transformările căruia se obține lucru mecanic.

• Pe baza acestui ciclu în contextul preocupărilor legate de


creșterea randamentului motoarelor termice s-a ajuns la
formularea unui principiu numit principiul al doilea al
termodinamicii.
Prezentare circuit motor Carnot
• Vă mulțumesc pentru atenție! 