Sunteți pe pagina 1din 5

România

 România este un stat situat în sud-estul Europei Centrale, pe cursul


inferior al Dunării, la nord de peninsula Balcanică și la țărmul nord-
vestic al Mării Negre.Pe teritoriul ei este situată aproape toată
suprafața Deltei Dunării și partea sudică și centrală a Munților Carpați.
Se învecinează cu Bulgaria la sud, Serbia la sud-vest, Ungaria la nord-
vest, Ucraina la nord și est și Republica Moldova la est, iar țărmul Mării
Negre se găsește la sud-est.

 Relieful României este caracterizat prin patru elemente: varietate,


proporționalitate, complementaritate și dispunere simetrică, dat fiind
numărul mare de forme de relief, repartiția aproximativ egală a
principalelor unități de relief (35% munți, 35% dealuri și podișuri și
30% câmpii) și gruparea reliefului.
Faună și floră

 Pe teritoriul României au fost identificate 3700 de specii de plante din care până în
prezent 23 au fost declarate monumente ale naturii, 74 dispărute, 39 periclitate, 171
vulnerabile și 1253 sunt considerate rare. Cele trei mari zone de vegetație în
România sunt zona alpină, zona de pădure și zona de stepă.
 Extinderea teritoriului țării pe aproape 5° de latitudine impune diferențieri mai mari
între sudul și nordul țării în ceea ce privește temperatura decât extinderea pe circa
10 °C de longitudine, astfel dacă temperatura medie anuală în sudul țării se ridică la
circa 11 °C, în nordul țării, la altitudini comparabile, valorile acestui parametru sunt
mai coborâte cu circa 3 °C. Între extremitatea vestică și cea estică a teritoriului
național, diferența termică se reduce la 1 °C (10 °C în vest, 9 °C în est).
Climă
 Clima României este determinată în primul rând de poziția sa pe glob, precum și de poziția sa geografică pe continentul european.
Aceste particularități conferă climei un caracter temperat continental cu nuanțe de tranziție
Orașele cele mai mari:
 București
 Cluj-Napoca
 Timișoara
 Iași
 Conștanța
 Barșov
 Galați
 Ploiești
 Oradea
 Barăila
Turism
 Traversată de apele Dunării, România are un relief variat, incluzând împăduriții Munți Carpați, coasta Mării Negre și Delta Dunării,
cea mai bine păstrată deltă europeană. Satele românești păstrează în general un mod de viață tradițional. România se bucură de o
abundență a arhitecturii religioase și păstrează câteva orașe medievale și castele.