Sunteți pe pagina 1din 15

ARC de poluare a

mediului ambiant
Elaborat: Găină Rada
Profesor: Colța Angela
Situația ecologică a
RM -Nivelul de poluare a atmosferei în
republică constituie 93%, iar la
Chişinău – 96%
În ratingul ecologic EPI, Moldova s- -Testele de laborator, efectuate de
a plasat pe locul 108 în lume. Cea specialiştii de la Ministerul Mediului
mai proastă situaţie ecologică, au arătat un conţinut sporit de praf
potrivit ratingului, același nivel este toxic şi ozon în atmosferă
Ваш логотип или название 2
în Turkmenistan şi Irak.
Principalele probleme ecologice ale RM

Depozitarea Reciclarea fără Defrișări Apa moartă din Gazele de


deșeurilor reguli ilegale rîul Bîc eșapament
După sistarea Răspîndirea Tăierea ilicită a Potrivit ecoliogiştilor, peste 50% din parcul
problemei deşeurilor toxice, plantaţiilor verzi de starea izvorului de automobile din
gunoiștelor de la lipsa infrastructurii pe terenurile pentru răului, în regiunea capitală este
Țînțăreni, deșeurile pentru colectarea şi construcţii, precum Chişinăului şi după învechit, fapt ce
sunt transportate la prelucrarea şi nimicirea Anenii Noi este afectează calitatea
mina ,,Purcel” din acestora, aruncarea gazoanelor pentru catastrofală aerului şi conduce la
suburbia capitalei, becurilor care conțin amenajărea diverse maladii
comuna Bubuieci mercul în aer liber parcărilor Ваш логотипrespiratorii.
или название 3
Ваш логотип или название 4
Sistemul asigurării ecologice include
• Asigurarea de răspundere, spre exemplu, răspunderea întreprinderilor şi
instituţiilor, constituind surse de pericol sporit pentru deteriorarea
mediului înconjurător, răspunderea transportatorului (de mărfuri
periculoase) şi altele
• Asigurarea proprietăţii, de exemplu, asigurarea terenurilor agricole
pentru daune, ca urmare a unei avarii ecologice sau catastrofe.
• Asigurarea de persoane, de exemplu, asigurarea vieţii şi a sănătăţii
lucrătorilor întreprinderilor şi instituţiilor, care pot fi atribuiţi
categoriilor cu un grad sporit de risc.

Ваш логотип или название 5


Ваш логотип или название 6
Răspundere pentru Daune aduse Mediului
Protejează Asiguratul împotriva răspunderii legale, remedierii aplicate prin reglementare și
daunelor aduse mediului care rezultă din activitatea sa ca urmare a unui eveniment brusc și
accidental sau a unui eveniment poluant gradual.
Această asigurare declanşată ca urmare a producerii unor evenimente poluante asigurate
urmare a activităţii desfăşurate de către dvs.

Ваш логотип или название 7


Riscuri acoperite
1.Refacerea sau remedierea daunelor aduse biodiversității pe amplasamente
terțe.
2.Apărarea și evaluarea cererilor de despăgubire cu privire la biodiversitate.
3.Reducerea costurilor aferente pierderilor pentru a împiedica înrăutățirea
timpurie a unui incident de poluare.
4.Pierdere care rezultă din poluare graduală, precum și din condiții de poluare
accidentală.
5.Costuri de curățenie (pe amplasament și în afara amplasamentului); includ
costuri de reparații/reconstrucție pentru proprietatea primei părți deteriorată
pe durata curățeniei.
6.Vătămare corporală a terților și pagube materiale ale terților cauzate de
poluarea emisă.
Ваш логотип или название 8
Ваш логотип или название 9
Ce nu se asigură ?
-Prezenta asigurare nu acoperă răspunderea
contractuală decurgând din încălcarea unor
obligaţii prevăzute în contractele încheiate de dvs.
cu clienţii.
-orice răspundere privind producerea
evenimentului poluant, datorat poluării în timp
-daunele produse în afara teritoriului României
- daune produse ca urmare a desfăşurarii de către
dvs. a unei activităţi care nu a fost menţionată

Ваш логотип или название 10


Asigurarea ecologică
• sumele compensatorii pe care sunteţi
obligat, printr-o sentinţă definitivă şi
irevocabilă emisă de instanţele din
RM, să le plătiţi terţelor persoane
păgubite cu titlu de prejudicii, ca
urmare a producerii unor evenimente
asigurate;
• costurile rezonabile pentru acţiunile
urgente întreprinse imediat după
producerea evenimentului poluant
pentru limitarea sau prevenirea
extinderii prejudiciului,
• cheltuielile de judecată făcute de persoana păgubită pentru îndeplinirea formalităţilor legale
în vederea obligării dvs. la plata despăgubirilor ca urmare a producerii unui eveniment
asigurat,
• Limitele răspunderii se stabilesc la valorile convenite de către părţi, pe
Вашeveniment şi pe 11
логотип или название

perioada asigurată (agregat), și reprezintă maximul despăgubirilor care pot fi plătite de


Tipuri de cheltuieli pot fi cuprinse în
despăgubire:

costuri pentru cheltuielile pentru şi alte pierderi


tratament şi (schimbarea silită a
recuperarea pierderilor locului de trai, plecarea
recuperarea materiale în legătură cu la pensie înainte de
pierderea capacităţii de termen), inclusiv dauna
sănătăţii (daună muncă morală
ecologică)

Ваш логотип или название 12


Asigurarea ecologică
• legislaţia în vigoare în domeniul protecţiei mediului înconjurător stabileşte responsabilităţile pentru daunele
aduse ecologiei, totuşi, mecanismul responsabilităţilor şi compensarea daunelor aduse mediului sunt
ineficiente
• regimul de responsabilitate nu trebuie să fie limitat „doar cu o plată” pentru poluarea resurselor naturale, ci
trebuie să presupună şi un şir de măsuri în recuperarea totală a mediului înconjurător;
• asigurarea este un mecanism eficient de gestiune a riscurilor, legate de poluarea mediului înconjurător, şi
pierderile ca urmare a poluării respective;
• asigurarea complexă de riscuri ecologice permite asigurarea pentru curăţarea teritoriilor de producţie de
poluarea şi întreruperea activităţii de producţie, riscuri de daune acumulate aduse mediului

Ваш логотип или название 13


Situație- exemplu
• În vara acestui an, un camion care tracta o
semiremorcă încărcată cu 18.000 de litri de
gaz lichefiat s-a rasturnat pe o autostradă, în
orașul Ludus. Din cantitatea încărcăturii, în
jur de 5.000 de litri s-au pierdut la locul
accidentului.
Zona accidentului a fost expusă la pericolul
de explozie. In acest caz, asigurarea
ecologică ar fi acoperit pierderea potențiala
cauzată terților, ca urmare a emisiei de gaze
poluante.
• Daca s-ar fi transportat un gaz pe baza de
amoniac, clor sau compuși de sulf, probabil
ca ar fi fost mult mai vizibile consecințele
accidentului.
Ваш логотип или название 14
Mulțumesc
pentru
atenție