Sunteți pe pagina 1din 8

ZONELE NATURALE.

REGIONAREA
FIZICO-GEOGRAFICĂ
Catan Sergiu
OBIECTVE OPERAȚIONALE

O1. Să explice esența noțiunilor geografice, în


baza studierii unui fragment de text;

O2. Să identifice zonele naturale ale R.M., în


baza completării schemei;

O3. Să compare condițiile naturale ale zonelor


de stepă și silvostepă, în bazs studierii unui
fragment de text suplimentar;
NOŢIUNI GEOGRAFICE
 Zonă Naturală – fâşie a suprafeţei terestre
cu caracteristici ale componentelor naturii,
determinate de interacţiunea elementelor
mediului înconjurător (PFG, relief, climă,
ape, lumea vegetală şi animală, solul,
omul)
ZONA NATURALĂ
 1) De Silvostepă (Păduri)
 2) De stepă
FACTORI DE FORMARE A
ZONELOR NATURALE

ZONALI AZONALI
Poziţia fizico-geografică Structura geologică
Forma Pământului
Distribuţia energiei solare Relieful
Formarea zonelor de căldură Apele de suprafaţă
Repartiţia lumii vegetale Apele de adâncime
Repartiţia lumii animale
Activitatea omului
INTERACŢIUNEA
COMPONENTELOR NATURII
SILVOSTEPA STEPA
Temperaturi joase Temperaturi ridicate
Cantitate mare de precipitaţii Cantitate mică de precipitaţii (în
perioada caldă)
Clima favorizează desvoltarea Clima uscată împiedică
vegetaţiei dezvoltarea vegetaţiei
Vegetaţia de pădure Vegetaţia de stepă
Solurile cenuşii şi brune de Solurile de cernoziom
pădure, rar cernoziomuri
Relief de podiş, câmpie Relief de câmpie
TEMĂ PENTRU ACASĂ
 1) De studat tema – conspect în caiet;
 2) Asemănările (4-5) dintre zona de stepă şi
silvostepă;
 3) Ex. 4 pag- 94
VĂ MULŢUMESC PENTRU
ATENŢIE!!!

 PS Pentru neclarităţi în scrieţi în privat.


SUCCESE!!!