Sunteți pe pagina 1din 11

ANALIZA APORTULUI IMPOZITELOR

INDIRECTE LA FORMAREA VENITURILOR


BUGETARE ÎN ȚĂRILE U.E.

Conducător științific Absolvent


Obiectivele

 Identificarea ponderii impozitelor indirecte în total


venituri

 Identificarea statelor ce se bazează pe impozitele


indirecte dar și cele ce se bazează pe impozitele
directe

2
Structura lucrării

 1. Impozitele indirecte – definire și conținut


 2. Locul și rolul impozitelor indirecte ca resurse
financiare publice la nivelul statelor membre U.E.,
2005-2017
 3. Concluzii 

3
Ce este impozitul indirect?

 Cea mai veche formă de prelevare către stat;


 Aplicat asupra vânzărilor de mărfuri și prestărilor de
servicii.
Impozitele indirecte cunosc
următoarele forme:
 Taxe de consumație
 Taxa pe valoare adăugată
 Venituri din monopoluri fiscale
 Taxe vamale
 Alte taxe.
Media impozitelor directe și indirecte în total venituri
fiscale, perioada 2005-2017

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Impozite indirecte Impozite directe


Ponderea impozitelor indirecte în țările nordice
180
și EU 28, în perioada 2005-2017
160
Danemarca
33.9 34.9 35
Finlanda 35
Suedia 34.8EU 2835.1 35.2 34.9 35.3
34.5 34.8 34.6 33.7

140

120 51.7 51.8 52 52.4 51.9 51 51.2 51.1


48.7 48.3 49.3 51.2 51.6

100

80

31.8 31.6 30.8 30.4 31.8 31.9 33.1 33.2 33.2 32.5 33 32.8
33
60

40 37.6 38
36.7 37.2 36.7 36.4 36.6 36 35.8 35.5 35.6 35.3
33.5

20

0
20 0 5 2 00 6 2 00 7 2 0 08 200 9 20 10 2 01 1 20 1 2 2 01 3 2014 2 0 15 20 1 6 2 01 7
Ponderea impozitelor indirecte în Bulgaria, Grecia, Italia și EU
28, în perioada 2005-2017
180

34.8 35.1 35.2 34.9 35.3


34.9 35 35 34.8
160 34.5 34.6 33.7
33.9

140
56.1 56 52.4 53.4 53.6 51.3
53.2 55.3 54.9 54.4 54.7
51.1 53.1
120

100

80 43.9 44.5 45 44.4


37.6 39.9 39.9 39.7 40.4 39 40.4
39.9 38.4
60

40
36.1 36.6 35.1 34 34.4 35.5 34.7 35.9 35.5 34.4 34.8
33.3 32.6

20

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Italia Grecia Bulgaria EU 28


Media ponderilor TVA și accizelor în total impozite indirecte în
perioada 2005-2017

35.0
33.0
30.0 32.0

28.0
25.0 27.0 27.0
26.0
25.0 25.0
23.023.0 23.0
20.0 22.022.0
21.0 21.021.0 21.0
20.0 20.0
19.0 19.0
18.0 18.0 18.0 18.018.0
15.016.0 17.0 17.0
16.0
15.0
14.0 14.0
13.0 13.013.013.013.0
10.0 12.0 12.0
11.0 11.0 11.0 11.0 11.0
10.0
9.0
8.0 8.0 8.0
5.0 7.0 7.0 7.0 7.0

3.0
0.0 1.0

TVA Accize
CONCLUZII

 România este a patra țară ce se bazează pe impozitele


indirecte, înaintea acestei fiind Bulgaria, Cipru dar și Malta,
impozitele indirecte constituie 43,4% , în comparație cu
media Uniunii Europene care este de 38,4%.

 Statele care sunt în curs de dezvoltare se bazează pe


impozitele indirecte, iar statele care sunt dezvoltate din punct
de vedere economic sunt axate mai mult pe impozitele
directe deoarece nivelul veniturilor realizate de populație
este ridicat

10
Vă mulțumesc !

11