Sunteți pe pagina 1din 10

ANALIZA APORTULUI IMPOZITELOR

INDIRECTE LA FORMAREA VENITURILOR


BUGETARE ÎN ȚĂRILE U.E.

Student: Îndrumător:
Structura lucrării:

 1. Impozitele indirecte – conținut


 2. Locul și rolul impozitelor indirecte ca resurse financiare publice
la nivelul statelor membre U.E., 2005-2017
 3. Concluzii 
Ce este impozitul indirect?
Impozitele indirecte cunosc următoarele forme:

 Taxe de consumație
 Taxa pe valoare adăugată
 Venituri din monopoluri fiscale
 Taxe vamale
 Alte taxe.
Media impozitelor directe și indirecte în total venituri fiscale, perioada
2005-2017

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Impozite indirecte Impozite directe


Ponderea
180
impozitelor indirecte în țările nordice și EU 28, în perioada
2005-2017
160 Danemarca Finlanda 35 Suedia EU34.8
28
33.9 34.9 35 35.2 34.9 35.3
34.5 34.8 34.6 33.7 35.1

140

120 48.7 51.7 51.8 52 52.4 51.9 51 51.2 51.1


48.3 49.3 51.2 51.6

100

80

31.8 31.6 30.8 30.4 31.8 31.9 33.1 33.2 33.2 32.5 33 32.8
33
60

40 37.6 38 37.2
36.7 36.7 36.4 36.6 36 35.8 35.5 35.6 35.3
33.5

20

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ponderea impozitelor indirecte în Bulgaria, Grecia, Italia și EU 28, în
perioada 2005-2017
Italia Grecia Bulgaria EU 28

180
34.8 35 35.1 35.2 34.9 35.3
33.7 34.9 35 34.8
160 34.5 34.6 33.9

140
56.1 56 52.4 53.4 53.6 51.3
53.2 55.3 54.9 54.4 54.7
51.1 53.1
120

100

80 43.9 44.5 45 44.4


37.6 39.9 39.9 39.9 39.7 40.4 39 40.4
38.4
60

40
36.1 36.6 35.1 33.3 34 34.4 35.5 34.7 35.9 35.5 34.4 34.8
32.6
20

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Media ponderilor TVA și accizelor în total impozite indirecte în perioada 2005-
2017

35.0

33.0
30.0 32.0

28.0
25.0 27.0 27.0
26.0
25.0 25.0
23.023.0 23.0
20.0 22.022.0
21.0 21.021.0 21.0
20.0 20.0
19.0 19.0
18.0 18.0 18.0 18.018.0
15.016.0 17.0 17.0
16.0
15.0
14.0 14.0
13.0 13.013.013.013.0
10.0 12.0 12.0
11.0 11.0 11.0 11.0 11.0
10.0
9.0
8.0 8.0 8.0
5.0 7.0 7.0 7.0 7.0

3.0
0.0 1.0
a a ă a a a a a a a a u a a g a a a a a a a a a a a e
lgi ari eh rc ani oni nd eci nia nț ați tali ipr oni ani ur ari alt nd stri oni ali âni eni aci nd edi ani
a a C et tu mb ng
Be ulg a C m rm Est Irla Gr Spa Fr Cro I
L i M la u
O A P ol tug m lov lov inla Su rit
B lic n
a
e
G
e L
uxe U
P or Ro S S F a
B
b L e
e pu D ar
R M

TVA Accize
Concluzii

 România este a patra țară ce se bazează pe impozitele indirecte, înaintea acestei fiind
Bulgaria, Cipru dar și Malta, impozitele indirecte constituie 43,4% , în comparație cu
media Uniunii Europene care este de 38,4%.

 Statele care sunt în curs de dezvoltare se bazează pe impozitele indirecte, iar statele care
sunt dezvoltate din punct de vedere economic sunt axate mai mult pe impozitele directe
deoarece nivelul veniturilor realizate de populație este ridicat
 Vă mulțumesc pentru atenție!