Sunteți pe pagina 1din 32

MANAGEMENTUL

CLASEI DE ELEVI
Psih. Dr. Marin Drămnescu
GRAFICUL ACTIVITATILOR
1 CURS / SAPTAMANA
Luni Marți Miercuri
1 SEMINAR / SAPTAMANA
Seminar MCE Seminar MCE
07:30 - 3000A 3000A
INTERVALE FLEXIBILE Săptămâna pară Săptămâna pară
Seminar MCE
09:00 - 3000A
INTALNIRILE SUNT LA FIECARE DOUA SAPTAMANI Săptămâna pară
CURS MCE
10:30 - 3MI
Săptămâna pară
Seminar MCE Seminar MCE
12:00 - 3000A 3000A
Săptămâna pară Săptămâna pară
Se poate veni pe orice interval orar? Seminar MCE
13.30 - 3000A -
DA!!! Săptămâna pară
GRAFICUL ACTIVITATILOR
Lect.univ.dr. Vladimir Enăchescu

INTERVAL MARTI MIERCURI


ORAR
07:30 SEMINAR sala 3000 SEMINAR sala
A 3000 A
09:00 SEMINAR sala 3000 SEMINAR sala
A 3000 A
10:30 CURS sala 3MI
12:00 SEMINAR sala 3000
A

3
Orarul integrat Saptamana 1 /
Saptamana 2
Vladimir Enăchescu Marin Drămnescu

INTERVAL MARTI MIERCURI Luni Marți Miercuri


ORAR
Seminar MCE Seminar MCE
07:30 - 3000A 3000A
07:30 SEMINAR sala SEMINAR sala Săptămâna pară Săptămâna pară
3000 A 3000 A Seminar MCE
09:00 - 3000A
Săptămâna pară
09:00 SEMINAR sala SEMINAR sala CURS MCE
3000 A 3000 A 10:30 - 3MI
Săptămâna pară
Seminar MCE Seminar MCE
10:30 CURS sala 3MI 12:00 - 3000A 3000A
Săptămâna pară Săptămâna pară
Seminar MCE
12:00 SEMINAR sala
3000 A 13.30 - 3000A -
Săptămâna pară

4
Data Tematica intalnirii
25.02.2020 Curs organizatoric.
10.03.2020 Delimitări conceptuale: Management general, Managementul organizaţiei şcolare,
Managementul clasei de elevi. Clasa ca grup socioeducativ. Aspecte teoretice şi implicaţii
practice
24.03.2020 Rolurile manageriale ale cadrelor didactice (autoritate şi putere). Funcţii ale managementului
clasei de elevi (planificare, organizare, decizie, control, evaluare). Competenţe şi atribuţii
07.04.2020 Dimensiuni ale managementului clasei de elevi (ergonomică, psihologică, socială, normativă,
operaţională).
21.04.2020 Stausuri şi roluri în clasa de elevi (leaderi formali, leaderi informali). Relaţii sociale în clasa de
elevi (profesor-elev, elev-elev).
28.04.2020 Cunoaşterea clasei de elevi ca grup socio-educativ: obiective, metode, tehnici şi instrumente de
cunoaştere specifice (observarea sistematică, testul sociometric, matricea sociometrică,
sociograma, profilul psihologic al grupului). Cunoaşterea clasei de elevi şi a personalităţii
membrilor ei. Metode de cunoaştere şi dinamizare ale clasei de elevi
12.05.2020 Evaluare

5
Resurse bibliografice – suport de curs?
ACTIVITATEA DE SEMINAR
1. Va veti organiza in echipe de maxim 5 persoane
2. Veti lucra impreuna pe marginea unei singure teme (data de
catre cadrul didactic)
3. In fiecare saptamana veti prezenta progresul realizat de la
ultima intalnire
4. Inainte de saptamana de examen, veti transmite prin e-mail
la adresa dr.marinn@gmail.com tema lucrata.

7
Instructiuni de realizare a temei
1. Originalitate
2. Resursele bibliografice vor fi de natura academica (articole de
specialitate, cercetari, carti)
3. Limbaj academic
4. Realizarea sub forma unui eseu
5. Respectarea datelor
6. Cooperare si colaborare intre membrii echipei

8
Structura
1. Titlul
2. Scurt rezumat
3. Cuvinte cheie
4. Cadrul Teoretic al problemei
5. Contributiile personale (Cercetare)
6. Concluzii si Recomandari
7. Bibliografie

9
Titlul lucrarii

▫ Este de fapt tema primita de fiecare echipa de la cadrul didactic.


▫ Reprezinta tema / ideea fundamentala de cercetare

10
Scurt rezumat
Aproximativ ½ pagina
Este extrem de curpinzator si prezinta elementele absolut
fundamentale din lucrare. Este partea de marketing a lucrarii care
ii determina pe cititori sa fie curiosi in ceea ce priveste continutul
lucrarii.

11
Cuvintele cheie
▫ Circa 5 cuvinte / expresii cheie, emblematice pentru lucrare;
▫ Sunt similar cu hashtagul
▫ Fac trimitere clara la tema si la continutul lucrarii

12
Cadrul teoretic al problemei
▫ Fiecare membru al echipei va parcurge bibliografia alocata / membru si va
extrage ideile esentiale.
▫ Ideile vor fi reunite de la toti membrii echipei intr-un document, sub forma
unui eseu, ca de exemplu:
▫ “Autorul Ken Evans, in lucrarea Humour in Gestalt Psychotherapy (2012),
considera ca….”
▫ Se vor face corelatii intre ideile exprimate de diversi autori, comparatii si
concluzii.
▫ Se vor prezenta si date statistice in functie de tema studiata.

13
Cadrul practic al lucrarii
▫ Se vor prezenta contributiile personale ale echipei pe
marginea temei tratate.
▫ Se va face un chestionar care va fi aplicat la scolile de practica
sau la orice alte echipe.
▫ Va contine o prezentare a cercetarii si rezultatelor dar si
concluzii in urma lucrarii.

14
Structura cercetarii
▫ Ipoteza de lucru – ideea fundamentala de la care se pleaca.
Ceea ce consideram noi in functie de tema studiata. Se va
formula astfel: “Ipoteza fundamentala a cercetarii noastre
este… “

15
Structura cercetarii
▫ Obiectivele cercetarii
▫ - nu mai mult de trei obiective
▫ - se formuleaza astfel: “Obiectivele cercetarii noastre au fost:
investigarea temei in literature de specialitate, aplicarea unui
chestionar relevant si verificarea ipotezei de lucru” (evident
exemplul va fi particularizat / tema).

16
Structura cercetarii
▫ Metodologia este partea lucrarii in care se prezinta efectiv cum a fost facuta
cercetarea. De ex: “am realizat un chestionar cu 25 de intrebari cu raspuns
inchis, dintre care primele 5 cu caracter sociologic, restul fiind orientate pe
tema studiata. Chestionarul a fost aplicat unui numar de 123 de persoane,
din mediul urban si ruaral utilizator al tehnologiei informatice iar
interpretarea rezultatelor finale s-a facut prin tehnici statistice”.

17
Interpretarea rezultatelor
▫ Rezultatele obtinute sunt prezentate astfel: “La intrebarea
privind numarul de absente inregistrate intr-un semestru la
disciplina Economie, 54,7% elevi au spus ca au inregistrat
peste 10 absente, in timp de 21,4% au peste 10 absente iar
doar 23,9% nu au absente. Observam astfel ca riscul de
absenteism este de peste 20% din populatia investigata”.

18
Limitele cercetarii
▫ In cercetarea desfasurata am intalnit o serie de limite precum:
▫ Timpul relative scurt avut la dispozitie
▫ Numarul relativ mic de respondenti
▫ Subiectivismul cercetatorului
▫ Rezistenta grupului tinta in ceea ce priveste raspunsul la
chestionar.

19
Concluziile cercetarii
▫ Se vor face corelatii intre itemi si raspunsuri
▫ Se vor prezenta concluzii in ceea ce priveste ipoteza si
obiectivele
▫ Se va prezenta cum este tema in realitatea cercetarii (cum se
prezinta ea in urma cercetarii noastre comparativ cu ceea ce a
fost scris in literatura de specialitate).

20
Concluziile lucrarii
▫ Sunt concluziile in urma amelor parti ale lucrarii
▫ Reprezinta si o serie de recomandari pentru tema tratata
▫ Reprezinta cel putin o pagina din intreaga lucrare

21
Bibliografie
▫ Vor fi trecute toate lucrarile studiate, consultate si sursele pentru citare.
▫ Va fi folosit stilul APA de citare (https://www.citethisforme.com/)

22
Bibliografie
▫ Vor fi prezentate si resursele online, precizand data la care au
fost accestate.

23
Graficul activitatilor
Saptamana 1 Se constituie echipele
Saptamana 2 Se dau temele, structura si echipele cauta bibliografia
Saptamana 3 Se citeste bibliografia, sunt extrase ideile si se realizeaza partea
teoretica
Saptamana 4 Este facut chestionarul si se transmite online catre cei care vor
raspunde
Saptamana 5 Se interpreteaza rezultatele, se fac corelatiile si se verifica ipoteza,
obiectivele si celelalte elemente ale partii practice
Saptamana 6 Se elaboreaza Concluziile si Recomandarile precum si Bibliografia
Saptamana 7 Se fac ultimele ajustari si se trimite lucrarea pe mail

24
CUM COMUNICAM? UNDE?

25
EVALUARE?

26
CUM SE FACE EVALUAREA?
+ -
Evaluarea tine cont de gradul Evaluarea urmareste si
vostru de incarcare si de implicarea, prezenta precum si
solicitarile pe care le aveti in lucrarea realizata in echipa.
mod curent

27
Asadar, nota finala se compune
din…
Prezenta Lucrare Examen

Pentru un numar de 5 Lucrarea de seminar Examenul final este de


primeste un numar de tip grila iar punctajul
prezente se acorda 1 4 puncte din nota maxim care se poate
punct din nota finala.
finala.
obtine este de 5
puncte

28
Examenul final?
- Este de tip grila
- La fiecare intrebare este doar
un singur raspuns corect
- Un numar total de 18 intrebari

29
Utilizarea Google
Drive
Faciliteaza accesul la un
numar mare de respondenti,
usureaza munca in echipa si
economiseste resurse.

30
Comunicarea prin pagina de
Facebook ne va permite sa
interactionam usor si sa primiti Place your screenshot here

raspunsurile rapid si eficient

31
Intrebari
?
32