Sunteți pe pagina 1din 10

PRASLEA CEL VOINIC

SI MERELE DE AUR
Profesor Volcov Rodica
“Basmul este oglindirea vieţii în moduri fabuloase.”
George Călinescu

•Basmul este o creaţie populară străveche ,


apărută ca o expresie a dorinţei oamenilor
simpli de a evada într-o lume mirifică,în care
împlinirea oricărui vis este posibilă şi în care
•abaterile de la moralitate sunt aspru
pedepsite.
•Basmul “Prâslea cel Voinic şi merele de aur”
este cules de Petre Ispirescu de la tatăl său.
A fost publicat în 1882 în volumul “Legendele
şi basmele românilor”.
TITLUL

•Alcătuit din substantivul propriu compus “Prâslea cel


Voinic “ evidenţiază destoinicia personajului şi
substantivele “merele de aur” numesc elementele
fantastice datorită cărora va intra într-o lume
fabuloasă. Prâslea,cel de-al treilea fiu al
împăratului ,deşi cel mai mic , este cel mai isteţ şi cel
mai voinic.
•Basmul urmăreşte strădania împlinirii unei dorinţe
imposibile în lumea reală. De-a lungul acţiunii se
prezintă lupta dintre BINE şi RĂU, din care iese
biruitor BINELE.
SĂ DESCOPERIM ÎMPREUNĂ !
IDEILE PRINCIPALE
M 1.Un împărat are un măr care face mere de aur,dar
O ele sunt furate imediat ce se pârguiesc.
M ? 2.Încercările repetate de a prinde pe hoţii merelor
dau greş.
E
3.Prâslea se pregăteşte să-şi încerce şi el norocul.
N 4.El reuşeşte să-l rănească pe hoţ şi îi duce tatălui
T ? merele dorite.
E 5.Împreună cu fraţii săi pleacă în căutarea hoţului.
L 6.Prâslea ajunge pe tărâmul celălalt ,se luptă cu cei
E ? trei zmei, eliberează fetele de împărat şi
transformă palatele zmeilor în mere fermecate.
SUBIECTULUI
SĂ DESCOPERIM ÎMPREUNĂ!
M
O 7.Fraţii,din răutate şi invidie,vor să-l piardă pe
M voinic.
8.Prâslea este adus pe pământ de zgripsoroaică,
E
drept mulţumire că i-a scăpat puii de la moarte.
N ? 9.Voinicul intră ucenic la un argintar şi face
T podoabele cerute de fata cea mică de împărat.
E 10.Dragostea fetei îl salvează.
L 11.Dreptatea divină pedepseşte pe fraţii cei mari,
E ? Prâslea se căsătoreşte cu fata cea mică şi
moşteneşte împărăţia.
SUBIECTULUI
TEMĂ PENTRU ACASĂ : Alcătuiţi rezumatul basmului
folosindu-vă de planul de idei.
CARACTERIZAREA PERSONAJULUI
PRINCIPAL

În centrul acţiunii basmului se află Prâslea, un


personaj complex, înzestrat de autorul popular
anonim atât cu trăsături omeneşti, cât şi cu
însuşiri supranaturale.
Din punct de vedere fizic lui Prâslea nu i se face
nici o descriere, dar, se subînţelege că, fiind
personaj ce întruchipează binele,este tânăr şi
frumos.
Trăsătura sa dominantă, după cum se
precizează încă din titlu, este voinicia, la care se
adaugă şi alte calităţi.
CARACTERIZAREA PERSONAJULUI
PRINCIPAL
La început ,dorinţa eroului de a încerca să
prindă hoţul este privită cu multă neîncredere de
împărat ,din cauza tinereţii şi a lipsei de
experienţă . De aceea tatăl, întâi îl refuză ,
caracterizându-l în mod direct:”Fugi d-aci
nesocotitule!”,”...tocmai tu,un mucos ca tine, o
să izbutească?”
În ciuda cuvintelor împăratului, Prâslea,
ambiţios,păzeşte mărul, dar nu înainte de a-şi
face un plan cum să prindă hoţul, ceea ce
sugerează şi isteţimea. După ce răneşte
vinovatul, pleacă împreună cu fraţii săi pe dâra de
sânge lăsată de acesta şi se va caracteriza în
continuare , îndeosebi indirect, prin fapte.
Continuă caracterizarea personajului
folosindu-te de următoarele sugestii:
Însuşiri omeneşti
1.Dovedeşte voinţă şi tenacitate în
atingerea scopului propus.
2.Este curajos şi viteaz.
3.Bun la suflet,sare în ajutorul celor
aflaţi în dificultate.
4.Este corect,cinstit şi generos.
Însuşiri supraomeneşti
1.Este înzestrat cu forţă mai mare decât
a zmeilor.
2.Poate să comunice cu făpturile de pe
celălalt tărâm.
3.Săvârşeşte fapte imposibile oamenilor
obişnuiţi.
CONCLUZII
“Prâslea cel Voinic şi merele de aur” este un basm,
fiindcă se narează o întâmplare despre confruntarea
forţelor binelui cu forţele răului ,în care binele iese
învingător; întâmplarea se petrece atât în spaţiul
locuit de fiinţe umane, cât şi în spaţiul locuit de fiinţe
fantastice. Protagonistul are trăsături umane şi
supraumane şi este ajutat de personaje fantastice.
“Prâslea cel Voinic şi merele de aur” este un basm
popular, fiindcă autorul este anonim.
Basmul circulă oral în variante, ceea ce evidenţiază
caracterul colectiv.