Sunteți pe pagina 1din 20

Glanda tiroidă

(rapel anatomic)
DR PANUTA ANDRIAN
Anatomia chirurgicala a
tiroidei
 TIROIDA este o glandă endocrină nepereche, situată
median în partea anterioară şi inferioară a gâtului, la
unirea treimii inferioare cu cele două treimi superioare,
corespunzând vertebrelor cervicale 5, 6, 7 şi a I-a vertebre
toracice, într-un spaţiu numit loja tiroidiană.
 În cazul ablaţiei sau distrugerii totale a glandei, tiroidele
aberante pot avea o funcţie compensatorie.
 Fiind acoperită numai de piele, ţesutul celular subcutanat şi
muşchii subhioidieni, ea este uşor accesibilă examenului
clinic.
Anatomia chirurgicala a
tiroidei
• Forma H în plan frontal / potcoavă în plan orizontal
• 2 lobi (stâng și drept), uniţi de istmul tiroidian.
• Concavitate orientată posterior îmbrăţişează traheea,
esofagul și laringele ca un scut
• De pe istm porneşte inconstant o prelungire cranială numită
lobul piramidal sau piramida lui lalouette
• Uneori, înloculit de canalul tireoglos
• Tiroide accesorii (retrotraheal, supraaortic și laterocervical)
Anatomia chirurgicala a
tiroidei
• Dimensiunile tiroidei normale sunt: diametrul transversal
5-7 cm, înălţimea lobilor 4-8 cm, iar a istmului aproximativ 1
cm; grosimea glandei este cuprinsă între 0,5 cm la nivelul
istmului și 2-2,5 cm la nivelul lobilor.
• Greutatea tiroidei este de 20-30 g, variind, ca și volumul
glandei, în funcţie de vârstă sex, zonă geografică,
alimentaţie (carența de iod - hipertrofie), stare fiziologică a
organismului (menstruaţiei şi în sarcină).
Anatomia
chirurgicala
a tiroidei
Anatomia chirurgicala a
tiroidei
• LOJA TIROIDIANĂ este delimitată anterior de musculatura
subhioidiană cuprinsă în dedublări ale fasciei cervicale
mijlocii:
 M. sternocleidohioidian
 M. omohioidian
 M. sternotiroidian
 M. tirohioidian
• Pe linia mediană, la întâlnirea grupelor musculare din
dreapta cu cele din stânga, se formează rafeul median
subhioidian, locul pe unde se pătrunde de obicei în loja
tiroidiană în vederea operaţiei pe tiroidă.
Anatomia chirurgicala a
tiroidei
Lateral, loja este delimitată de:
• M. omohioidian
• M. sternocleidomastoidian (situat într-o dedublare a fasciei
cervicale superficiale)
Posterior:
• coloana vertebrală cervicală
• musculatura prevertebrală
• fascia cervicală profund
• în faţa cărora se interpun, până la glandă pe linia mediană,
conductele aerian şi digestiv, iar în părțile laterale pachetul
vasculo-nervos al gâtului.
Anatomia chirurgicala a
tiroidei
• Capsulă proprie, fibroasă, subțire dar rezistentă,
netedă şi lucioasă, care aderă intim de parenchimul
tiroidian și este traversată de vase sanguine.
• În spaţiul dintre capsula proprie şi musculatura care
alcătuieşte pereţii lojei se găseşte un ţesut conjunctiv lax –
teaca peritiroidiană ce permite alunecarea glandei în
timpul deglutiţiei, fonaţiei şi respiraţiei și care face posibilă
găsirea unui plan de clivaj pentru izolarea şi mobilizarea
glandei în timpul intervenţiei chirurgicale.
Anatomia chirurgicala a
•tiroidei
Din punct de vedere al reperelor utile pentru explorarea
clinică a tiroidei, cel mai constant este marginea
superioară a cartilajului tiroid, recunoscută uşor după
incizura sa mediană.
• Accesibilă palpării, volumul formaţiunii tiroidiene și gradul
deplasării traheale.
• Reper cartilajul cricoid
• Tiroida este bine fixată de laringe și trahee urmându-le
mişcările l deglutiţie
• Mijloacele de fixare - ligg tiroido-laringiene și tiroido-traheale
și vasele sanguine care penetrează sau ies din glandă.
Rapoartele
tiroidei pe
secţiune
transversală
Anatomia chirurgicala a
tiroidei
Fiecare lob tiroidian are forma unei piramide triunghiulare, prezentând 3
feţe:
1. Antero-laterală – singura accesibilă examenului clinic (mm.
subhioidieni, venele jugulare anterioare, muşchiul
sternocleidomastoidian), platisma și pielea)
2. Medială – primele 5 inele traheale, cartilajul cricoid şi tiroid, m.
constrictor inferior al faringelui şi cu esofagul, n. laringeu recurent, r.
externă a nervului laringeu superior (explică disfagia, disfonia şi
tulburările respiratorii în unele hipertrofii tiroidiene mari și compresive
precum și riscul leziunilor recurenţiale în timpul tiroidectomiei)
3. Posterioară - PVN al gâtului (a. carotidă, vena jugulară internă și
nervul vag, lanţul simpatic cervical și paratiroidele
Anatomia chirurgicala a
tiroidei
1. vârful(orientat cranial - corespunde cartilajului tiroid și este locul prin
care pătrund în glandă filete nervoase şi vasele tiroidiene superioare.
Marginile lobilor tiroidieni reprezintă liniile de întâlnire ale celor trei
feţe.)
2. baza(situată caudal – în dreptul celui de-al cincilea inel traheal, cu 1-2
cm deasupra manubriului sternal. Prin această porţiune, glanda
primeşte vasele tiroidiene inferioare şi filetele nervoase ce le însoţesc.
3. Lobul piramidal (piramida Lalouette), inconstant (prezent în 2/3
din cazuri), ia naştere de pe marginea superioară a istmului, de obicei
paramedian stâng şi se termină printr-un vârf fixat pe ligamentul
tireoglos (rest fibros al canalului tireoglos al lui His). Uneori, în locul
lobului piramidal se pot găsi tiroide accesorii.
Anatomia chirurgicala a
tiroidei
VASCULARIZAȚIA glandei este foarte bogată, tiroida fiind organul cel
mai irigat din organism: 1 % din debitul cardiac (proporțional, de trei
ori mai mult decât creierul și de şase ori mai mult decât rinichiul
Patru triunchiuri arteriale asigură irigarea tiroidei: două artere
tiroidiene superioare (stângă şi dreaptă) şi două artere
tiroidiene inferioare (stângă şi dreaptă) (fig. 11).
Artera tiroidiană superioară este o ramură colaterală a carotidei
externe.  
Artera tiroidiană inferioară provine din trunchiul arterial
tirobicervicoscapular, ramură a arterei subclaviculare. Sunt
importante rapoartele variabile cu n recurent și paratiroidele
inferioare
Vascularizația
glandei tiroide
Vascularizația
glandei tiroide
Anatomia chirurgicala a
tiroidei
• Artera tiroidiană mediană sau ima descrisă de Neubauer este
nepereche și inconstantă, cu origine variabilă (trunchiul brahiocefalic,
artera carotidă comună dreaptă, artera subclaviculară, artera mamară
internă sau chiar arcul aortic) și se distribuie în porţiunea inferioară a
istmului.
• Între sistemul arterial şi venos propriu al tiroidei și vasele organelor din
jur (esofag, trahee, laringe etc.) există numeroase anastomoze, care
permit irigarea suficientă a glandei chiar și după ligatura pediculilor
vasculari tiroidieni.
Anatomia chirurgicala a
tiroidei
• Venele tiroidiene iau naştere din bogatul plex venos tiroidian situat între
capsula proprie și capsula peritiroidiană.
• Venele tiroidiene superioare (stângă şi dreaptă) au traiect comun cu
arterele omonime și se varsă în venele jugulare interne, fie prin
intermediul trunchiurilor venoase tiro-linguo-faciale, fie direct (mai rar).
• Venele tiroidiene mijlocii pornesc din porţiunea mijlocie a fiecărui lob și
se varsă în venele jugulare interne. Venele tiroidiene inferioare, pornesc
din partea inferioară a glandei (plexul tiroidian impar) și se varsă în vena
jugulară internă sau vena subclaviculară (prin trunchiurile venoase
tirobicervicoscapulare).
Anatomia chirurgicala a
Limfaticele tiroidei pornesc din reţeaua peritiroidiană, care ia naştere din
tiroidei

reţeaua perifoliculară şi sunt dispuse în colectoare mediane și laterale.
Trunchiurile colectoare mediane pornesc de la nivelul istmului și pot fi
ascendente, care se varsă în ganglionul prelaringian și descendente, care
se varsă în ganglionii pretraheali şi de aici în ganglionii căilor recurenţiale.
Trunchiurile colectoare laterale, pleacă de la lobii tiroidei şi se grupează în
trunchiuri superioare, mijlocii şi inferioare.
• Aceste trunchiuri limfatice însoţesc venele tiroidiene omonime și se varsă
în ganglion ii corespunzători ai lanţului limfatic jugular intern.
Diseminarea tumorilor maligne ale tiroidei se face preponderent pe cale
limfatică.
• INERVAȚIA TIROIDEI provine din ganglionii simpatici cervicali (superior,
mijlociu și inferior) și din nervul vag, ajungând la glandă sub forma unor
plexuri nervoase periarteriale.
Anatomia chirurgicala a
Din punct de vedere chirurgical, tiroida prezintă câteva raporturi de
tiroidei
interes deosebit, ce impun timpi operatori dificili, în care eroarea
poate conduce la complicaţii postoperatorii severe. Aceste
raporturi sunt:
a. cu mănunchiul vasculo-nervos al gâtului situat pe faţa posterioară
a lobilor tiroidieni, disecţia pentru mobilizarea lobului tiroidian
trebuie făcută cu mare atenţie și delicateţe, sub control vizual şi
palpator digital;
b. cu glandele paratiroide care sunt situate de regulă în apropierea
marginii postero-interne, dar care pot avea un sediu foarte variat
(vezi anatomia paratiroidelor);
c. cu nervul recurent, mai ales dacă se leagă artera tiroidiană
inferioară datorită proximităţii arterei cu acest nerv.
multumesc

S-ar putea să vă placă și