Sunteți pe pagina 1din 10

Dubla impunere

Metode de evitare a dublei


impuneri

Studenti: Pirvulescu Georgiana Carmen


Stanescu Mihaela Andreea
Powerpoint Templates
Page 1
Dubla impunere
Apariţia dublei impuneri internaţionale este consecinţa suprapunerii a
două suveranităţi fiscale, care îşi exercită, fiecare in parte, dreptul de a
imune o anumită materie impozabilă reperată pe teritoriul aflat sub
jurisdicţia sa, sau care, deşi îşi are originea pe alt teritoriu aparţie unui
contribuabil având rezidenţa pe teritoriul său.
În teoria şi practica fiscală, după cauzele apariţiei, deosebim dubla
impunere economică şi dubla impunere internaţională (juridică).
Dubla impunere economică are loc în cazul când câţiva destinatari ai
venitului achită impozitul din unul şi acelaşi venit. Cel mai elocvent exemplu este
impunerea venitului corporaţiei, în calitate de contribuabil distinct, şi impunerea
ulterioară a venitului repartizat acţionarilor (impunerea dividendelor).
Dubla impunere fiscala internationala reprezinta supunerea directa la
impozit a aceleiasi materii impozabile si pentru aceeasi perioada de timp, de
catre autoritatile publice din tari diferite.

Powerpoint Templates
Page 2
Criterii care stau la baza
dublei impuneri
Practica fiscală mondială recunoaşte existenţa a trei criterii care pot
sta la baza impunerii, şi anume:
1) criteriul rezidenţei (domiciliul fiscal);
2) criteriul cetăţeniei ( naţionalităţii);
3) criteriul teritorialităţii.
1) Criteriul rezidenţei(domiciliului fiscal).
Potrivit acestui criteriu, impunerea veniturilor se efectuează de
autoritatea fiscală din ţara căreia aparţine rezidentul, indiferint dacă
veniturile ori averea, care fac obiectul impunerii, sunt obţinute,
respectiv se află pe teritoriul acelui stat sau în afara acestuia.
2) Criteriul cetăţeniei ( naţionalităţii).
Potrivit acestui criteriu, un stat impune rezidenţii săi care deţin bunuri
sau obţin venituri în statul respectiv, indiferent dacă aceştia locuiesc
sau nu în ţara dată.
3)Criteriul teritorialităţii
Suplimentar criteriului cetăţeniei, statele extind jurisdicţia lor fiscală şi
în baza criteriului teritorialităţii.

Powerpoint Templates
Page 3
Practici fiscale internaţionale de aplicare a
criteriilor ce stau la baza impunerii

Ţara Criteriul Criteriul


rezidenţei teritorialităţii
SUA, Marea Britanie, Criteriul rezidenţei Criteriul
Germania, >50% teritorialităţii<50%
Rusia,Romămia,
Republica Moldova

Franţa, Elveţia, Ţările Criteriul rezidenţei Criteriul


din America Latină, <50% teritorialităţii>50%
Danemarca, Malta,
Suedia, Japonia

Powerpoint Templates
Page 4
Forme ale dublei impuneri

• Dubla impunere se poate ivi sub două forme, şi anume:


• a) voită, inteţtionată de legiuitor
• b) nevoită, neintenţionată de legiuitor.
• Dubla impunere voită constă în aceea că statul încearcă
prin această metodă să îngreuneze concurenţa
exercitată de capitalul extern într-o ramură economică.
• Dubla impunere neintenţionată, întâmplatoare, se
întâlneşte în cazul în care nu se urmăreşte, dar se
realizează, prin coincidenţa diferitelor impozite din
aceeaşi ţară şi din strainătate, afectarea aceluiaşi venit
sau bun din două ţări.

Powerpoint Templates
Page 5
Metode unilaterale pentru evitarea dublei impuneri
utilizate în practica fiscală a statelor.

• Metoda creditării (deducerii).


Conform metodei creditării, statul de rezidenţă calculează impozitul datorat de
un rezident al său pe baza volumului total al venitului acestui contribuabil.
Aceasta înseamnă că în venitul impozabil statul de rezidenţă va include şi
venitul impozabil în statul în care se află sediu! permanent sau baza fixă.
Metoda creditării totale
Conform acestei variante a metodei creditării, statul de rezidenţă deduce din
impozitul aferent totalului veniturilor (averii) impozabile ale contribuabilului
suma totală a impozitului plătit de acesta în celălalt stat.
Metoda creditării ordinare
Conform acestei variante a metodei creditării, statul de rezidenţă deduce, cu
titlu de impozit plătit în celălalt stat contractant, o sumă care poate să fîe
egală sau mai mică decât cea efectiv plătită statului de sursă (de origine a
veniturilor).

Powerpoint Templates
Page 6
• Metoda scutirii ( exceptării).

În cadrul metodei scutirii, statul de rezidenţă ai beneficiarului de venit sau avere


nu impozitează veniturile/averea care, potrivit prevederilor convenţiilor fiscale, sunî
impuse în celălalt stat, adică în statul de sursă sau în cel în care se află averea
impozabilă.

Metoda scutirii totale


Metoda scutirii progresive

EXEMPLU

• Un rezident englez obţine în USA un venit de 60 000 u.m., cota de


impunere fiind de 15%.
• În acelaşi timp mai obţine un venit în valoare de 80 000 u.m., în Anglia
cotele de impunere, sunt următoarele:
♦ Pentru 60 000 u.m. cota este de 10%
♦ Pentru 80 000 u.m. cota este de 25%
♦ Pentru 140 000 u.m. cota este de 30%.

Powerpoint Templates
Page 7
• Metoda scutirii progresive.
Organul fiscal din ţara de rezidenţă însumează veniturile realizate în ţară
şi străinătate, identifică cota de impunere aferentă venitului cumulat şi o
aplică numai asupra venitului realizat în ţara de rezidenţă.
În ţara de rezidenţă, Anglia, se însumează veniturile, acestea fiind în
valoare de 140 000 u.m., iar cota aferentă venitului cumulat este de 30%.
Impozitul
din Anglia se calculează prin aplicarea procentului de 30% asupra venitului
realizat în ţara de rezidenţă.
IA = 80 000 x 30% = 24 000 u.m.
ISUA = 9 000 u.m.
Impozitul total datorat (IT) este egal cu 33 000 u.m.(IA + ISUA)
• Metoda creditării obişnuite. Autoritatea fiscală din ţara de rezidenţă
cumulează veniturile din ţară şi străinătate, calculează impozitul aferent
venitului cumulat din care deduce impozitul achitat în străinătate dar nu
integral ci numai până la limita impozitului determinat în ţara de rezidenţă
pentru un venit egal cu venitul obţinut în străinătate.
• - Se cumulează veniturile: VT = VA + VSUA = 140 000 u.m.
• - Se determină impozitul aferent venitului cumulat calculat în ţara
• de rezidenţă I(VT) = 140 000 x 30% = 42 000 u.m.

Powerpoint Templates
Page 8
- Se calculează impozitul în ţara de rezidenţă pentru un venit egal cu venitul realizat în
străinătate
IA (VSUA ) 60 000 ⋅ 10% = 6 000
- se deduce impozitul achitat în străinătate dar până la limita impozitului calculat anterior
IA = I(VT) – min(IA(VSUA), ISUA)
IA = 42 000 – 6 000 = 36 000 u.m.
- se calculează impozitul total datorat:
IT = IA + ISUA = 36 000 + 9 000
IT = 45 000.
• Metoda creditării totale. Această este oarecum asemănătoare cu precedenta
singura deosebire constă în faptul că impozitul achitat în străinătate se deduce în
totalitate.
- Se cumulează veniturile: VT = 140 000 u.m.
- Se determină impozitul aferent venitului cumulat calculat în ţara
de rezidenţă
I(VT) = 42 000 u.m.
- Se determină impozitul în ţara de rezidenţă
IA = I(VT) – ISUA =42 000 – 9 000 = 33 000
- Se determină impozitul total datorat:
IT = IA + ISUA = 33 000 + 9 000
IT = 42 000 u.m.

Powerpoint Templates
Page 9
Va multunim pentru atentie!

Powerpoint Templates
Page 10

S-ar putea să vă placă și