Sunteți pe pagina 1din 30

NORME GENERALE PRIVIND

SONDAJELE ŞI LAVAJELE
Profesor L.Ursu
Plan:
• Lavajul gastric. Scopul, indicaţiile, contraindicaţiile.
• Pregătirea bolnavului şi tehnica efectuării.
Complicaţiile posibile.
• Sondajul duodenal. Scopul, indicaţiile,
contraindicaţiile.
• Pregătirea bolnavului, utilajului necesar şi tehnica
efectuării. Recoltarea sucului duodenal şi a bilei
pentru examenul bacteriologic.
• Sondajul orb. Scopul, indicaţiile. Pregătirea utilajului
necesar şi tehnica efectuării.
• Prelucrarea sondelor.
Lavaj gastric

• Prin lavaj gastric • Scop: Evacuarea


conţinutului stomacal
înţelegem toxic.
evacuarea
conţinutului
stomacal şi
curăţirea mucoasei
de exudate şi
substanţe străine.
Lavaj gastric

Indicaţii: Contraindicaţii:
• Intoxicaţii alimentare • Intoxicaţii cu substanţe
sau cu substanţe toxice; caustice;
• Stază gastrică însoţită • Hepatite cronice, varice
de procese fermentative; esofagiene;
• Pregatirea preoperatorie • Îmbolnăviri cardio-
în intervenţiile de pulmonare
urgenţă sau pe stomac; decompensate;
• Pregatirea pentru • Ulcer gastric în perioada
exemenul gastroscopic. dureroasă;
• Cancer gastric.
Lavaj gastric pregătirea pacientului
Psihic: Fizic:
• Se anunţă şi se explică • Aşează pacientul pe scaun şi
tehnica, importanţa se protejează cu un prosop
colaborării sale. în jurul gîtului;
• Se aşează şorţul de cauciuc;
• Se îndepărtează proteza
dentară ( cînd este cazul);
• Se oferă tăviţa renală şi este
rugat s-o ţină sub bărbie.
Pregătirea materialelor necesare
De protecţie:
• 2 şorţuri;
• Muşama, cearşaf;
• Prosop.
Sterile:
• Sonda gastrică Faucher;
• Seringă Guyon;
• Pensă hemostatică.
Nesterile:
• Cană de 1 litru;
• Pîlnie, apă caldă la 25-26 G;
• Recipient pentru captarea
lichidului (găleată, lighean);
• Scaun.
Tehnica lavajulu gastric
• A/m se spală pe mîini, îmbracă mănuşi sterile;
• Măsoara sonda, o umezeşte;
• Cere pacientului să deschidă gura, să respire adînc;
• Întroduce capătul sondei cît mai aproape de rădăcina limbei
invitînd pacientul să înghită;
• Se verifică prezenţa sondei prin aspirare cu seringa;
• La capătul liber al sondei se adaptează pîlnia
• Se umple pîlnia;
• Se ridică pîlnia deasupra capului pacientului;
• Înainte ca ea să se golească complet, se coboară cu 30-40 cm., sub
nivelul epigastrului în poziţie verticală pentru a se aduna în ea
lichidul din stomac;
• Se goleşte conţinutul pîlniei în vasul colector;
• Se repetă operaţia pînă ce lichidul este curat;
• Se îndepărtează pîlnia şi se pensează capătul liber al sondei după
care se extrage cu atenţie.
Verificarea prezenţei sondei
Îngrijirea ulterioară a pacientului
De ştiut:
• Se oferă un pahar cu apă să-
şi clătească gura; • Dacă apare senzaţia de
vărsătură, se indică
• Se şterg mucozităţile de pe
respiraţie profundă.
faţă şi bărbie;
• Sonda poate ajunge la
• Se îndepărtează tăviţa renală
laringe, apare reflexul de
şi şorţul; tuse, hiperemia feţei apoi
• Se aşează pacientul în ceanoza - se va retrage
poziţie comodă. sonda;
• Sonda se poate înfunda cu
resturi alimentare – se
îndepărtează prin insuflaţie
de aer cu seringa.
Complicaţii :
• Se pot produce
bronhopneumonii de
aspiraţie;
Sondajul duodenal
• Sondajul duodenal
reprezintă înroducerea
sondei Einhorn dincolo
de pilor, realizînd o
comunicare între
duoden şi mediul
exterior.
Scopul sondajului duodenal
Explorator Terapeutic
• Extragerea conţinutului • Întroducerea unor
duodenal; medicamente;
• Evidenţierea unor boli • Drenarea căilor biliare
parazitare ale duodenului întreruperea fenomenelor de
sau a căilor biliare; stază a bilei.
• Aprecierea funcţiei biliare
hepatice, a căilor
extrahepatice;
• Descoperirea unor
modificări anatomo-
patologice.
Sondajul duodenal
Indicaţii: Contraindicaţii:
• Colicistite cronice; • Colecistită acută;
• Litiază biliară; • Boală ulceroasă acută;
• Afecţiuni ale S.D., • Hemoragii gastrice,
hepatice, biliare,etc. tumori;
• Stenoze esofagiene;
• Varice esofagiene.
Tehnica efectuării sondajului duodenal
Pregătirea pacientului: Fizic:
• Psihic: se informează • Pacientul va fi pe nemîncat;
pacientul şi se explică • Se izolează patul cu un
necesitatea tehnicii. paravan;
• Se protejează cu muşama şi
aleză;
• Se aşează pacientul în
poziţie şezînd la marginea
patului;
• Se îndepărtează proteza
(după caz);
• Se dă tăvită renală să o ţină
sub bărbie.
Pregatirea materialelor necesare

De protecţie Sterile
• Muşama şi aleză; • Sonda Einhorn;
• Şorţ de cauciuc; • 2 seringi de 20 ml;
• Prosop. • Mănuşi sterile;
• Pensă hemostatică;
• Medii de cultură;
• Eprubete.
Pregatirea materialelor necesare

Nesterile
• Tăviţă renală;
• Stativ pentru eprubete;
• Pahar cu apă;
• Pernă cilindrică sau
pătură rulată;
• Scăunel ;
• Spirtieră ;
• Termofor .
Pregatirea materialelor necesare

Medicamente (soluţii
pentru excitare)
• Sulfat de magneziu
33%;
• Sol. Glucoză 10%;
• Sol. Na Cl 10%;
• Xilită, sorbită 40-60 ml
încălzită pînă la t-38G.
Tehnica
• A/m se spală pe mîini, îmbracă manuşi sterile;
• A/m măsoara sonda;
• Prinde sonda (umezită) cît mai aproape de olivă şi o introduce în
cavitatea bucală;
• Cere pacientului să înghită de cîteva ori pînă cînd oliva trece în
esofag;
• Cu mişcări blînde ajută înaintarea sondei pînă a pătruns în
stomac; Se verifică prezenţa sondei;
• Se aşeză pacientul în decubit L.D., cu trunchiul uşor ridicat şi
capul mai jos, coapsele flectate;
• Se introduce perna cilindrică şi termoforul sub regiunea hepatică;
• Se împinge uşor sonda spre pilor;
• Se continuă introducerea sondei cu răbdare şi atenţie;
• Oliva sondei ajunge în duoden; Se verifică prezenţa sondei;
Captarea bilei
• Cînd sonda ajunge în duoden, la capătul liber al sondei apare
bila A, coledociană, de culoare galben aurie;
• Se introduc prin sondă 40ml solutie sulfat de magneziu
33%, sterilă, pentru a favoriza drenarea bilei veziculare;
• După 15-30 min se deschide sonda şi se colectează 30-40ml
bilă vîscoasă de culoare castanie închisă- bila B,
veziculară;
• La indicaţia medicului se pot recolta 3-5ml bilă pentru
examenul bacteriologic;
• După evacuarea bilei B se colectează o bilă clară care
provine direct din ficat- bila C, hepatica;
• Extragerea sondei;
Sondajul duodenal
Îngrijirea ulterioară a Accidente
pacientului
• Înodarea sondei
• Se oferă un pahar cu
• Încolăcirea sondei în
apă pentru clatirea
stomac;
gurii;
• Greţuri şi vărsături;
• Se şterg mucozităţile
de pe faţă şi bărbie; • Imposibilitatea
drenării bilei
• Se îndepărtează şorţul
din material plastic;
• Se aşează pacientul în
poziţie comodă.
Colectarea bilei pentru analiza
bacteriologică
• Scop : Diagnostic
Utilaj:
• Eprubetă sterilă cu dop,
primită din laboratorul
bacteriologic
• Spirtieră
Tehnica
În timpul colectării porţiei ,,B” se va recolta cîţiva ml.,
în eprubeta sterilă în felul următor:
• Se aprinde lampa de spirt;
• Se ia sonda şi se comprimă ce degetul I şi II, cu mîna
dreaptă;
• Marginile eprubetei şi capătul sondei se flambează;
• Colectăm în eprubetă cîţiva ml., de bilă în aşa fel ca
capătul sondei să nu atingă marginile eprubetei;
• Sonda se introduce în eprubeta cu proba ,,B” pentru a
recolta restul bilei;
• Încă odată se flambează marginile eprubetei, dopul şi
se astupă;
• Analiza se trimite în laboratorul bacteriologic.
Sondajul orb

• Tubajul orb – are ca


scop îmbunătăţirea
evacuării conţinutului
vezicii biliare.
• Nu necesită o pregătire
specială, se poate
efectua şi la domiciliu.
Sondajul orb

Indicaţii:
• Colecistite cronice cu
funcţia motoare slăbită a
vezicii biliare.
Contraindicaţii:
• Colecistita acută
• Litiază biliară
Sondajul orb

Utilajul necesar:
• 500 ml de apă minerală
alcalină degazată, încălzită
la t. – 37 °C sau 60 ml sol.
Sulfat de magniu 33% sau
60 ml sol. Glucoză 40% ,
sorbit, xilit;
• Termofor;
• 2 gălbenuşuri de ou.
• Prosop;
Tehnica efectuării:

• Dimineaţa, pe nemîncate pacientul bea 0,5 l de


apă minerală;
• Se culcă pe partea dreaptă, sub rebordul drept
se pune termoforul pe 1 h;
• Peste 1 h bea 2 gălbenuşuri de ou şi se culcă
din nou pe aceeaşi poziţie pe 1h;
• Procedura durează 1,5- 2h.
Mulţumesc pentru atenţie!