Sunteți pe pagina 1din 41

ASISTENȚA

PERINATALĂ ÎN
REPUBLICA
MOLDOVA
Asistența perinatală în RM cuprinde
şase etape separate de
evaluare, dirijare si asistenţă medicală:

 preconceptională;
 antenatală;
 intranatală;
 lăuzie;
 neonatală;
La oricare din aceste etape este posibilă apariţia diverselor
probleme şi necesităţi. Atît mama, cît şi tatăl, fătul sau
nou-născutul necesită o îngrijire complexă, adeseori costisitoare,
care solicită resurse şi cunoştinţe speciale.
Etapa preconcepţională este o perioadă
de mare importanţă, ce se răsfrînge atît
asupra rezultatului final al sarcinii, cît şi
asupra sănătăţii viitorului copil.

Asistenţa preconcepţională include un


complex de măsuri
informativ-educaţionale, consultativ-
diagnostice şi curativ-profilactice, menite
să prevină sarcinile nedorite şi
sarcinile cu risc sporit.
Programul perinatal se axează pe
următoarele strategii de implementare:
1. Regionalizarea asistenţei medicale perinatale.
Depistarea şi referirea femeilor cu risc sporit în
naştere la un nivel mai superior de acordare a
asistenţei perinatale.
2. Ameliorarea asistenţei antenatale, în naştere şi
neonatale.
3. Pregătirea şi perfecţionarea cadrelor în
tehnologiile moderne ale asistenţei antenatale,
în naştere şi neonatale.
4. Elaborarea unui sistem de monitorizare şi
evaluare a calităţii asistenţei perinatale.
Regionalizarea asistenţei
medicale perinatale

 Structura asistenţei medicale


perinatale de 3 niveluri organizată
în cadrul unei regiuni geografice
concrete se numeşte regiune de
îngrijire perinatală.
 Programul naţional stabileşte
următoarele nivele de asistenţă
medicală perinatală:
Schema nr.1. Structura asistenţei medicale
perinatale regionalizate în RM
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
 

NIVELUL
Centrul Perinatologic Republican al IMSP Institutul de Cercetări Ştiinţifice
III în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului
 

   
Centrele perinatologice de nivel II(interraionale)
NIVELUL Spitalul Clinic
Municipal
II nr.1, Chişinău Edineţ Soroca Orhei Ungheni Hânceşti Căuşeni Cahul
Ceadâr-
Bălţi  
Lunga

       

Centrele perinatologice raionale


Maternitatea Ştefan-
nr.2, Briceni Drochia Rezina Nisporeni Cimişlia Cantemir Comrat Râşcani Criuleni Taraclia
Vodă
NIVELUL Chişinău
I Ocniţa Floreşti
Şoldăneşt
Calaraşi Leova  
Vulcăneşt
Făleşti Străşeni  
i i
 
Dondu- Basara-
    Teleneşti       Glodeni Ialoveni  
şeni beasca

Anenii
                    Sângerei  
Noi
Schema nr.1. Structura asistenţei medicale
perinatale regionalizate în RM
 

NIVE
LUL
III
 

 
NIVE
LUL
 
II
     
  NIVELUL I

Centrele perinatologice raionale


Maternitatea Ştefan-
nr.2, Briceni Drochia Rezina Nisporeni Cimişlia Cantemir Comrat Râşcani Criuleni Taraclia
Vodă
Chişinău
Şoldăneşt Vulcăneşt
Ocniţa Floreşti Calaraşi Leova   Făleşti Străşeni  
i i
 
Basara-
  Donduşeni   Teleneşti       Glodeni Ialoveni  
beasca

Anenii
                    Sângerei  
Noi
Nivelul I
 Instituţiile medicale de acest nivel asigură cu asistenţă
medicală de ambulatoriu şi de staţionar femeile gravide
fără antecedente obstetricale agravante şi maladii
extragenitale, în afara unui risc prognosticat
 asistarea naşterilor fiziologice la termenele de 38 - 42
săptămîni
 îngrijirea nou-născuţilor sănătoşi cu o greutate la naştere
de 2500 g şi mai mult
 La nivel de ambulatoriu asistenţa medicală perinatală e
acordată de medicul de familie, moaşele şi asistentele
medicale de profil perinatal, consultanţii obstetricieni şi
pediatri, iar la nivel de staţionar - secţia obstetrică cu
saloane “mamă-copil” a spitalului raional
Nivelul I
 Еoate maternităţile de nivelul I sunt obligate să
dispună de toate cele necesare pentru acordarea
ajutorului medical în cazurile de urgenţă ce pot
surveni imprevizibil, inclusiv pentru stabilizarea
stării mamei şi a nou-născutului înainte de
transportare
 Echipamentul necesar în aceste scopuri se va
afla în permanenţă în perimetrul sălii de naşteri
 Operaţia cezariană se va efectua numai în caz
de urgenţă şi lipsă a condiţiilor de transportare
maternă
Nivelul I
Pentru funcţionarea calitativă a nivelului I
este necesară constituirea unui sistem,
ce ar permite, în primul rînd, să fie
depistate gravidele cu risc şi să se
efectueze transportarea lor la nivelurile II
sau III, precum şi să se asigure accesul
gravidelor în termenele precoce de sarcină
la asistenţa medicală primară
Schema nr.1. Structura asistenţei medicale
perinatale regionalizate în RM
 

NIVELUL II
 
   
Centrele perinatologice de nivel II(interraionale)
Spitalul
Clinic
Municipal
nr.1,
Chişinău
Ceadâr-
Edineţ Soroca Orhei Ungheni Hânceşti Căuşeni Cahul Bălţi  
Lunga

       
NIVELUL I

   
Nivelul II
o La acest nivel este asigurată asistenţa medicală
perinatală femeilor gravide cu risc obstetrical
moderat, conduita naşterii în termenele de 32 - 37
săptămîni şi îngrijirea nou-născuţilor cu o
greutate la naştere între 2000 - 2500 g
o Starea fătului şi a femeii la acest nivel necesită
conduita în comun atît a specialistului
obstetrician, neonatolog cît şi a medicului-
internist.
o Astfel de femei vor fi supravegheate în comun,
naşterea va avea loc în maternităţile dotate
cu echipament corespunzător
Nivelul II
 Toate centrele perinatologice ale
Serviciului Asistenţă Medicală
Perinatală de nivelul II vor
cumula funcţiile centrelor de asistenţă
perinatală de nivelul I din teritoriul
în care sunt amplasate
Nivelul II
 Asistenţa medicală perinatală de nivelul II este efectuată
la nivel de ambulatoriu consultativ specializat şi
spitalicesc.
 La nivel de ambulatoriu gravidele sunt supravegheate
în secţia consultativă de perinatologie din Centrul
Perinatologic de nivel II de către medicii obstetricieni-
ginecologi ai cabinetelor specializate, prematuritate,
sterilitate internist, genetician, medicul-psiholog ,
diagnostic prenatal al viciilor congenitale (USG) şi de
către jurist.
 Asistenţa spitalicească este acordată în secţia obstetrică,
secţia patologie a sarcinii, secţia reanimare, terapie
intensivă şi îngrijire a nou-născuţilor şi prematurilor (>
1800 g) şi secţia pediatrie generală a spitalului raional.
Nivelul III
 La acest nivel sunt asigurate cu asistenţă medicală
perinatală femeile cu risc obstetrical înalt, conduita
naşterii la termenul de gestaţie de 22 - 32 săptămâni
şi îngrijirea nou-născuţilor cu o greutate la naştere
sub 2000 g.
 Asistenţa medicală perinatală de nivelul III este
asigurată de Centrul Perinatologic al IMSP
Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul
Ocrotirii Sănătăţii Mamei si Copilului (în
continuare – IMSP ICŞDOSMC), cu titlu de Centru
Perinatologic de nivelul III pentru întreaga ţară şi
concomitent Centru Perinatologic de nivelul II
pentru sectoarele limitrofe ale municipiului
Chişinău.
Schema nr.1. Structura asistenţei medicale
perinatale regionalizate în RM
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
 

NIVELUL
Centrul Perinatologic Republican al IMSP Institutul de Cercetări Ştiinţifice
III în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului
 

   
Centrele perinatologice de nivel II(interraionale)
NIVELUL Spitalul Clinic
Municipal
II nr.1, Chişinău Edineţ Soroca Orhei Ungheni Hânceşti Căuşeni Cahul
Ceadâr-
Bălţi  
Lunga

       

Centrele perinatologice raionale


Maternitatea Ştefan-
nr.2, Briceni Drochia Rezina Nisporeni Cimişlia Cantemir Comrat Râşcani Criuleni Taraclia
Vodă
NIVELUL Chişinău
I Ocniţa Floreşti
Şoldăneşt
Calaraşi Leova  
Vulcăneşt
Făleşti Străşeni  
i i
 
Dondu- Basara-
    Teleneşti       Glodeni Ialoveni  
şeni beasca

Anenii
                    Sângerei  
Noi
Nivelul III
 Centrul Perinatologic de nivelul III al IMSP ICŞOSMC
funcţionează în calitate de instituţie republicană
centrală, unde sunt repartizate şi spitalizate gravidele şi
nou-născuţii cu complicaţii perinatale importante,
conduita cărora necesită cunoştinţe şi deprinderi
profesionale profunde şi asigurare cu echipamentul
respectiv
 Asistenţa medicală perinatală de nivelul III constă din
asistenţa de policlinică şi asistenţă spitalicească.
 Asistenţa de policlinică e prestată de Policlinica
Republicană pentru Femei, Centrul Naţional Ştiinţifico-
Practic de Reproducere Umană, Genetică Medicală şi
Planificare Familială, Policlinica Republicană pentru
Copii
Nivelul III
Asistenţa spitalicească se prestează în maternitatea IMSP
ICŞOSMC:
 secţia internare
 secţia obstetrică
 secţia observaţie
 secţiile specializate patologie a gravidităţii
 secţia reanimare a nou-născuţilor
 secţia reanimare pentru femei şi secţiile îngrijire
continuă a nou-născuţilor: secţia îngrijirea şi terapia
intensivă a prematurului cu masa între 500 - 1499 g,
secţia prematurii cu masa de 1500 g şi mai mult, secţia
patologia nou-născuţilor
 secţia neurologie a nou-născuţilor, secţia chirurgicală
de corecţie a viciilor, echipa de transportare a
gravidelor şi nou-născuţilor de la nivelul II).
Nivelul I
Sarcinile de bază ale Serviciului Asistenţă Medicală Perinatală
de nivelul I sunt:
1. Asigurarea familiilor cu asistenţă de antenatală la nivel primar şi spitalicească
adecvată în perioada reproductivă.
2. Asigurarea urgenţei în sarcină şi naşterecu posibilitatea efectuării cezarienei de
urgenţă în 30 de minute după luarea deciziei.
3. Asigurarea cu posibilitatea efectuării anesteziei, USG, cardiografiei şi examenelor
de laborator.
4. Aprecierea stării de sănătate a nou-născuţilor şi prestarea serviciilor neonatale de
urgenţă.
5. Diagnosticul stărilor cu acţiune nefastă asupra stării fătului şi nou-născutului.
6. Identificarea semnelor de insuficienţă circulatorie şi respiratorie a nou-născuţilor cu
luarea deciziei de transfer la un nivel superior de îngrijire.
7. Efectuarea oxigenoterapiei şi stabilizarea funcţiilor vitale de bază până la
transportare.
8. Efectuarea screening-ului de depistare a fenilcetonuriei şi hipotireozei.
9. Vaccinarea nou-născuţilor conform calendarului de vaccinări.
10. Instruirea părinţilor, inclusiv desfăşurarea programului de asigurare a sănătăţii.
11. Colectarea datelor despre asistenţa medicală perinatală la nivelul respectiv pentru
analiză statistică şi transmiterea lor în Centrul Perinatologic de nivelul II şi centrul
organizator-metodic de perinatologic.
12. Monitorizarea pacienţilor transferaţi de la nivelurile II şi III şi efectuarea măsurilor
curative.
13. Consultarea tuturor serviciilor care acordă asistenţă perinatală pe probleme
organizator-metodice.
14. Aprecierea grupelor de risc în sarcină şi naştere pentru referire la nivelul II şi III
Nivelul II
Sarcinile de bază ale Serviciului Asistenţă Medicală Perinatală
de nivelul II sunt:
La acest nivel este asigurată asistenţa medicală perinatală femeilor gravide cu
risc obstetrical moderat, conduita naşterii în termenele de 32 - 37 săptămâni şi
îngrijirea nou-născuţilor cu o greutate la naştere între 2000 - 2500 g.
1)cele menţionate pentru serviciul de nivelul I;
2) acordarea de servicii medicale specializate în naştere gravidelor cu risc
obstetrical moderat transferate pe verticală de la nivelul primar sau spitalizate
direct la nivelul II;
3) supravegherea gravidelor cu gestoză de grad mediu, hipertensiune arterială
fără gestoză, insuficienţă cervicală, polihidroamnios, ruperea prematură a pungii
fetale şi eventuală contaminare intrauterină pe perioada travaliului şi naşterii;
4) asistarea naşterilor supramaturate (de peste 42 de săptămâni);
5) acordarea asistenţei specializate gravidelor în caz de: obezitate (exces
ponderal peste 20%); abuz de băuturi alcoolice, fumat, droguri, alte
medicamente; izosensibilizare după factor Rhesus; anemii de gradele II-III (Hb
sub 10 g/l); maladii ale rinichilor fără hipertensiune; antecedente genetice în
familie;
6) supravegherea naşterii multiple, naşterii în prezentare pelviană după 36
săptămâni; conduita naşterii la primiparele de peste 35 de ani; conduita naşterii
la gravidele cu un adaos de 4,5 kg pînă la 30 de săptămâni; conduita naşterii la
gravidele cu operaţii pe uter în anamneză;
Nivelul II
Sarcinile de bază ale Serviciului Asistenţă Medicală Perinatală de nivelul II sunt:
7) acordarea serviciilor obstetricale în caz de naştere în termenele de gestaţie de 32 –
37 săptămâni şi îngrijirea nou-născuţilor cu o greutate la naştere între 2000 - 2500 g;
8) îngrijirea nou-născuţilor în stare medie gravă spitalizaţi nemijlocit la nivelul II sau
transferaţi de la nivelul I;
9) acordarea asistenţei specializate în cazurile de urgenţă neonatală datorate hipoxiei,
asfixiei, infecţiei intrauterine, traumatismului, cu transportare ulterioară în cazurile grave
la Serviciul Specializat de Îngrijire Neonatală de nivelul III;
10) îngrijirea prematurilor cu o greutate mai mare de 1800 g, proveniţi atât din
maternitatea de nivel II, cât şi din cea sectorială pînă la externarea lor;
11) recepţionarea datelor de la nivelul I de asistenţă perinatală, colectarea datelor despre
gravidele cu risc genetic şi transferarea lor la nivelul terţiar pentru diagnostic prenatal;
12) informarea Centrului Perinatologic de nivelul III despre asistenţa medicală
perinatală la nivelul respectiv;
13) asigurarea transportării “in utero” sau transportării mamei şi copilului în cazurile de
risc moderat/grav la centrul de referinţă de nivelul III prin serviciul Avia-San;
14) acordarea serviciilor de planificare familială, consulting genetic, diagnostic prenatal,
supravegherea cuplului steril; acordarea serviciilor specializate gravidelor cu patologie
extragenitală în sarcină;
15) organizarea şi desfăşurarea muncii organizatorico-metodice, consultative şi practice
în instituţiile medico-sanitare teritoriale (centrele perinatale de nivelul I care
organizatoric sunt incluse în componenţa centrelor perinatale interraional de nivelul II);
16) Supravegherea procesului de implementare a tehnologiilor cost-efective de acordare
a asistenţei perinatale ante-, intra- şi postnatale pe orizontală.
17) Efectuarea controlului şi monitorizarea continuă a calităţii asistenţei medicale
perinatale acordate populaţiei de către Serviciul Asistenţă Perinatală Primară cu
informarea Centrului Republican Informaţional-Metodic Perinatal Republican.
Nivelul II
Sarcinile de bază ale Serviciului Asistenţă Medicală Perinatală de nivelul III sunt:
1)activarea în calitate de unitate centrală pentru pacienţii cu
complicaţii perinatale majore, care necesită asistenţă medicală
acordată de un potenţial uman bine pregătit pentru evaluarea şi
dirijarea situaţiei;
2) colectarea datelor şi evaluarea serviciilor pe plan naţional, de
asemenea, prin intermediul unui Program perinatal de activitate pe
teren;
3) colaborarea la implementarea în instituţiile medicale din ţară a
metodelor noi de îngrijire perinatală, de asemenea, prin
intermediul Programului de activitate pe teren;
4) asigurarea Programului de educaţie primară şi continuă în
domeniul medicinii perinatale;
5) elaborarea unui set de recomandări pentru prevenirea şi
tratamentul bolilor reproductive;
6) întocmirea listei de echipament esenţial, necesar la fiecare
nivel:
a) echipament esenţial pentru asistenţa medicală obstetricală de
urgenţă;
b) echipament esenţial pentru îngrijirea nou-născutului;
Nivelul II
Sarcinile de bază ale Serviciului Asistenţă Medicală Perinatală de nivelul III sunt:
7) susţinerea prioritară a asistenţei medicale primare;
8) crearea „Maternităţilor Prietenoase Familiei”;
9) crearea unui sistem de transfer al mamelor şi nou-născuţilor de
la nivelul III la nivelul II şi, ulterior, la nivelul primar;
10) elaborarea protocoalelor medicale pentru fiecare nivel;
11) stabilirea indicaţiilor medicale pentru repartizarea la Centrul de
referinţă;
12) instituirea unui sistem de transportare a mamei şi nou-
născutului, inclusiv “in utero” la nivelul de referinţă;
13) instituirea unei reţele informaţionale între centrele
perinatologice de nivelul II interraional şi IMSP ICŞOSMC cu
formarea unei baze de date;
14) efectuarea explorărilor ştiinţifice pe problemele ameliorării
asistenţei perinatale în ţară, pregătirea cadrelor în domeniu şi
organizarea educaţiei sanitare;
15) coordonarea procesului de elaborare a programelor de
dezvoltare a centrelor: naţional, de nivel II şi sectoriale.
Îmbunătăţirea asistenţei medicale antenatale

Scopurile îngrijirii antepartum sunt:


 asigurarea unei stări de sănătate fizică şi
emoţională optimă pentru mamă şi copil pe
perioada sarcinii prin efectuarea unor adaptări
fiziologice şi psihologice necesare;
 furnizarea informaţiei adecvate femeii
însărcinate, familiei privind procesul de adaptare
în sarcină şi travaliu, insuflarea sentimentului de
încredere că vor putea face faţă stresului
puerperal;
 acordarea de sprijin femeii gravide şi întregii
familii în obţinerea cunoştinţelor şi aptitudinilor,
care le vor permite să capete încredere în
capacitatea lor de a iniţia îngrijirea copilului.
Pentru atingerea acestor scopuri se vor
implementa următoarele tehnologii:

asigurarea tuturor gravidelor cu


asistenţă medicală antenatală în
egală măsură în baza medicului de
famiie;
Organizarea luării precoce în
evidenţă a femeii gravide pînă la
12 sp.gestație.
Pentru atingerea acestor scopuri se vor
implementa următoarele tehnologii:

“Carnetul medical perinatal” (Forma 113/e) este


instituţionalizată prin ordinul MS RM nr. 139 din 28
mai 2002 “ Cu privire la aprobarea Formularelor de
evidenţă medicală primară în instituţiile medicale”.
Carnetul reprezintă o formă nouă de supraveghere a
gravidei şi include un standard de examinare antenatală
(5 vizite la medicul de familie şi 2 la specialistul
obstetrician (la termenii până la 12 săptămâni - luarea
în evidenţă şi la termenul de 36 de săptămâni de sarcină
către momentul concediului de maternitate).
Pentru atingerea acestor scopuri se vor
implementa următoarele tehnologii:
“Carnetul medical perinatal” perinatal păstrat la
fiecare femeie trebuie să:
 Fie accesibil pentru specialiştii care
supraveghează gravida
 Fie minuţios completat, astfel să conţină toată
informaţia necesară
 Fie accesibil pentru înţelegerea personalului
medical
 Fie comod pentru a fi completat
 Ofere toată informaţia necesară.
Pentru atingerea acestor scopuri se vor
implementa următoarele tehnologii:
În cazurile când gravida păstrează la ea carnetul:
o Ea simte că participă în protecţia propriei sănătăţi,
deoarece păstrează carnetul la ea
o Femeia înţelege mai bine ce se întâmplă cu ea
o Îi este mai simplu să primească ajutor din partea

membrilor familiei şi comunităţii


o Este puţin probabil că carnetul să fie pierdut (definitiv

sau parţial), toată informaţia necesară întotdeauna este


disponibilă
o Femeia are mai multe posibilităţi pentru a vizita oricare

instituţie medicală atunci când este necesar


o Femeii pur şi simplu îi place să fie deţinătoare a

carnetului.
Pentru atingerea acestor scopuri se vor
implementa următoarele tehnologii:

 Gravidograma (în care se va înregistra dezvoltarea


intrauterină a fătului) de către toate serviciile de
asistenţă medicală antenatală pentru depistarea
retardului de dezvoltare intrauterină;
 Educaţia familiei pe problemele planificării familiale
şi sănătăţii reproductive În acest scop este deosebit de
importantă buna funcţionare a cabinetelor planificare
familială, secţiilor consultative de perinatologie şi a
Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Reproducere
Umană, Planificare Familială şi Genetică Medicală
(CNŞPRUPMşiGM) la toate cele trei niveluri ale
Serviciului Asistenţă Medicală Perinatală
Pentru atingerea acestor scopuri se vor
implementa următoarele tehnologii:

Pregătirea psihoemoţională a gravidei şi membrilor


familiei ei către naştere
 Înseamnă pregătirea din punct de vedere psiho-
emoţional în sarcină către naştere, susţinerea din punct
de vedere social al gravidei şi cunoaşterea drepturilor şi
obligaţiunilor ei.
 Importanţa pregătirii psiho-emoţionale este de a crea
gravidelor convingerea că sarcina şi naşterea sunt
procese fiziologice, cu evoluţie benefică, iar durerea la
naştere şi complicaţiile pot fi diminuate.
 Conform O.M.S. mai mult de 85% de sarcini nu
necesită intervenţii medicale, de aceea se vor considera
normale doar supravegherea şi suportul psiho-
emoţional.
Pentru atingerea acestor scopuri se vor
implementa următoarele tehnologii:
 alimentaţia pe parcursul sarcinii (a fost elaborat ghidul
privind alimentaţia pe parcursul sarcinii, naşterii,
alăptării la sân);
 Organizarea administrării acidului folic
preconcepţional şi în primele 12 s.g. (profilaxia viciilor
congenitale);
 Administrarea preparatelor de Fe pentru profilaxia
anemiei în sarcină;
 recomandări femeilor gravide privind luarea măsurilor
concrete în cazurile de urgenţe obstetricale (ele sunt
incluse în “Carnetul medical perinatal” şi „Ghidul
practic în asistenţa antenatală pentru medicii de
familie”). Această informaţie este de asemenea adusă la
cunoştinţa femeilor gravide de către medicul de familie
şi specialistul obstetrician-ginecolog al secţiilor
consultative;
Pentru atingerea acestor scopuri se vor
implementa următoarele tehnologii:
 Organizarea screeningului antenatal al viciilor congenitale
(screeningul USG a maladiei Down la femeile cu vîrsta > 35
ani);
 instruirea antenatală a familiei (şcoala mamei şi şcoala tatălui),
suportul psiho-emoţional şi social al gravidelor, elaborarea unui
compendiu de instruire pentru moaşe şi medicul de familie;
 organizarea activităţii cabinetelor diagnostic prenatal
(ultrasonografic şi cardiotocografic), sănătate reproductivă
(fertilitate, sterilitate, prematuritate), precum şi a cabinetelor
consult medico-genetic, psihologic şi juridic în cadrul secţiilor
consultative de perinatologie ale centrelor perinatologice, aflate
în subordonarea Serviciului Asistenţă Medicală Perinatală de
nivelul II;
 administrarea hormonilor (dexametazonei) în profilaxia detresei
respiratorii la prematuri;
 depistarea şi tratamentul bacteriuriei asimptomatice;
 postnatal – pachetul de asistenţă a familiei (asistenţa neonatală
de urgenţă şi tratamentul pneumoniei comunitare).
Asistenţa intranatală (în naştere)
În acest scop se implementează următoarele tehnologii:
o Partograma este un instrument de monitorizare a evoluţiei
travaliului şi naşterii care documentează bătăile cordului fetal şi
dilatarea cervicală. Partograma trebuie să fie completată în fiecare
naştere, fiind un instrument cheie în recunoaşterea precoce a
complicaţiilor naşterii.
o Comportamentul activ în perioada travaliului (mişcările libere în
travaliu)Lucrătorii medicali din maternităţi trebuie să explice
parturientei că în poziţia dorsală este exercitată o presiune excesivă
asupra venei cava, care limitează aportul de oxigen şi fluxul sanguin
la făt. Femeia nu trebuie să stea în pat în perioada contracţiilor. Patul
de naştere trebuie să fie utilizat cât mai creativ.
o Parteneriatul la naştere -este o tehnologie benefică în naştere
menită să încurajeze, să laude şi să promoveze calmul parturientei,
respectiv să contribuie la progresul travaliului. Persoana de suport în
naştere trebuie să fie instruită conform programelor existente de
pregătire prenatală
o Contactul piele la piele- contribuie la stabilirea unor legături între
mamă şi copil, este un element al unor îngrijiri mai bune în timpul
naşterii ale nou-născutului, evită dezvoltarea hipotemiei n.n,
facilitează adaptarea nou-născutului la un nou mediu de existenţă.
Asistenţa intranatală (în naştere)
În acest scop se implementează următoarele tehnologii:
o Prelucrarea bontului ombilical şi a ochilor se va efectua doar peste
o oră după naşterea copilului. Bontul ombilical se prelucrează cu
dezinfectant (clorhexidină sau un compus al iodului) fără aplicarea
pansamentului pe bont. Ligaturarea bontului se face cu aţă de
mătase. Reţineţi că prelucrarea ulterioară cu alcool nu se
recomandă fiindcă reţine mumificarea lui. Prelucrarea ochilor se
efectuează cu unguent de 1% tetraciclină.
o Administrarea glucocorticoizilor în caz de naştere înainte de
termenю Administrarea i/m a hormonilor steroizi (dexametazona 5
mg în 4 doze cu interval de 6 ore sau betametazona 12 mg în 2
doze cu interval de 12 ore) reduce SDR la făt cauzat de insuficienţa
de surfactant şi mortalitatea neonatală cu 50%. Administrarea
hormonilor trebuie efectuată şi în cazul când până la naştere rămân
mai puţin de 24 ore.
o Administrarea antibioticilor în ruperea spontană a membranelor
amniotice s-a dovedit a fi o tehnologie foarte efectivă în reducerea
infecţiilor la nou-născuţi în special celor ale căilor respiratorii.
Asistenţa intranatală (în naştere)
În acest scop se implementează următoarele tehnologii:

o Asigurarea lanţului cald. Lanţul cald este o


noţiune pentru descrierea unor procedee
interdependente ce reduc pericolul apariţiei
hipotermiei şi asigură bunăstarea nou-născutului.
o Implementarea lanţului cald:
 Reduce riscul hipotermiei
 Reduce riscul infecţiilor încrucişate,
nosocomiale
 Ameliorează dezvoltarea psiho-motorie
 Face somnul mai bun, copilul plânge mai puţin
şi mai bine sporeşte în greutate
Asistenţa intranatală (în naştere)
În acest scop se implementează următoarele tehnologii:
o Respectarea lanţului curat (profilaxia infecţiei nosocomiale)
Respectarea curăţeniei la naştere este un pas important în reducerea riscului
infecţiei pentru mamă şi copil, Pentru a obţine un grad suficien de curăţenie este
nevoie ca mamele, familiile şi cadrele medicale să evite practicile tradiţionale
dăunătoare şi să pregătească materialele necesare.
o Există şase componente principale în implementarea lanţului curat:
La naştere:
 Mâinile curate ale personalului medical (spălate cu săpun)
 Suprafaţa curată de naştere
 Instrument curat pentru tăierea cordonului
 Fir curat pentru legarea cordonului
 Scutec curat pentru înfăşarea copilului
 Scutec curat pentru învelirea mamei
După naştere:
 Toate cadrele medicale trebuie să-şi spele mâinile înainte de a lua copilul
 Alimentarea numai cu lapte matern
 Menţinerea cordonului ombilicalîn stare curată şi uscată
 Un scutec curat
 Spălarea fundului copilului şi spălarea mâinilor după această procedură,
după schimbarea scutecului
Ameliorarea asistenţei medicale
neonatale
 Perioada post-partum este importantă atât pentru
mamă, cât şi pentru prunc din cauza adaptărilor
fiziologice ce se produc în acest răstimp. De
aceea îngrijirea lăuzei şi nou-născutului în
perioada post-partum va fi continuă şi va include
mai multe măsuri:
 îngrijirea nou-născuţilor sănătoşi concepută ca
o unitate integrală “mamă-prunc”. Nou-
născutul poate fi calificat drept “pacient aparte”
doar în cazul unor patologii;
 Crearea condiţiilor pentru promovarea rooming-
ului (aflarea în comun a mamei şi nounăscutului)
în toate maternităţile;
Ameliorarea asistenţei medicale
neonatale
 aplicarea precoce la sân conform celor 10 paşi,
recomandaţi de OMS/UNICEF (imediat după ce s-a
constat cu certitudine că respiraţia a fost iniţiată
normal, pruncul e necesar să fie adus mamei pentru
alăptare);
 profilaxia hipotermiei prin monitorizarea
permanentă a temperaturii nou-născuţilor prematuri
cu greutatea sub 2000 g (pruncul va fi protejat de răcire
excesivă, fiind bine uscat şi învelit);
 implementarea metodei de îngrijire şi încălzire a
prematurilor “piele la piele” – metoda Kangoroo;
Ameliorarea asistenţei medicale neonatale
 aprobarea unui model unic de resuscitare şi
tratament al sindromului detresei respiratorii în
centrele de nivelul II şi III (fiecare sală de naşteri
va fi dotată cu utilaj corespunzător pentru
resuscitarea neonatală, inclusiv cu echipament
special pentru resuscitare);
 crearea secţiei reanimare, terapie intensivă şi
îngrijire a nou-născuţilor la nivelul II interraional;
 crearea condiţiilor de îngrijire delicată,
inofensivă şi umană a nou-născuţilor cu retard de
creştere intrauterină, pruncilor bolnavi şi a
prematurilor cu greutatea sub 2000 g la nivelurile
II şi III;
Ameliorarea asistenţei medicale neonatale
 transportul “in utero” ca mod prioritar de transportare în centrul
de referinţă, unde există condiţii de îngrijire a prematurilor. Este
necesar să se conştientizeze importanţa evidenţierii şi transportării
femeilor gravide cu naştere prematură în aceste centre;
 aprobarea unui model unic de îngrijire umană a nou-născutului
şi, în special, a celor cu greutate mică la naştere;
 Screening-ul nou-născuţilor pentru depistarea fenilcetonuriei şi
hipotireozei în Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de
Reproducere Umană, Planificare Familială şi Genetică Medicală
(CNŞPRUPMşiGM), reieşind din considerentele că fenilcetonuria
se înregistrează în proporţie de 1:4000, iar hipotireoza - 1:5000
nou-născuţi.
 monitorizarea viciilor congenitale în perioada antenatală şi la
nou-născuţi cu colectarea datelor în Centrul Naţional Ştiinţifico-
Practic de Reproducere Umană, Planificare Familială şi Genetică
Medicală (CNŞPRUPMşiGM).
Pregătirea şi perfecţionarea cadrelor medicale
în tehnologiile bazate pe dovezi ştiinţifice
În domeniul pregătirii şi perfecţionării cadrelor:
a fost elaborat un program de instruire pe problemele asistenţei
antenatale, în naştere şi neonatale;
vor fi elaborate şi publicate materiale pentru instruirile antanatale,
intranatale şi neonatale, auditul perinatal, management perinatal;
a fost organizat, în special, instruirea formatorilor naţionali cu
suportul specialiştilor străini. Formatorii vor fi pregătiţi din rândurile
colaboratorilor catedrelor USMF “N.Testemiţanu” şi CEMF din
municipiul Chişinău;
au fost revăzute şi fortificate pe principiile medicinei bazate pe
dovezi ştiinţifice. Ghidurile naţionale în perinatologie, ce vor
reflecta politica naţională în perinatologie. Ghidurile au fost
consultate de experţii internaţionali şi vor fi elaborate în
conformitate cu recomandările OMS. Ele vor servi drept călăuză în
implementarea Programului naţional de perinatologie;
au fost şi se va continua elaborarea protocoalelor de îngrijire şi
tratament în asistenţa ante-, intra-, post- şi neonatale;