Sunteți pe pagina 1din 14

Mediul de marketing

al întreprinderii
farmaceutice

A PREZENTAT: EVTODIENCO VLADILENA


GR. F1604
A EVALUAT: PESCHIN A., ASISTENT UNIVERSITAR
ACCESIBILITATE IN MEDIUL DE
MARKETING FARMACEUTIC
 „Mediul de marketing al unei firme este format din acei agenţi şi forţe care
influentează capacitatea compartimentului de marketing de a stabili şi menţine legaturi de afaceri
profitabile cu clienţii firmei.
 Mediul de marketing se caracterizează atât prin ocazii favorabile cât şi prin ocazii nefavorabil”
 Companiile trebuie să îşi creeze sisteme informaţionale şi de cercetare specifice,
în vederea urmăririi dinamicii mediului în care operează, adaptându-şi strategiile
de marketing la tendinţele şi evoluţia acestuia.
 Mediul de marketing are două componenete principale: micromediul şi
macromediul.
 Micromediul este format din acei factori care influenţează direct capacitatea
firmei de servire a clientelei. Aceşti factori sunt: firma însăşi, furnizorii,
distribuitorii, clienţii, concurenţii şi opinia publică.
 Macromediul este format din ansamblul factorilor sociali, economici,
demografici etc, care acţioneză ascupra micromediului firmei.
Factorii macromediului cu influenţă asupra activităţilor microeconomice

№ Categorii de factori Elemente


1. Economici Piaţa internă
Piaţa externă
Pârghiile economico-financiare
2. Tehnici și tehnologici Nivelul tehnic al utilajelor.
Calitatea tehnologiilor ce pot fi cumpărate.
Calitatea cercetărilor
3. De conducere Sistemul de organizare a economiei naţionale.
Metodologia de conducere.
4. Demografici Numărul populaţiei. Structura socio-profesională.
Ponderea populaţiei ocupate. Rata natalităţii şi mortalităţii.
Durata medie de viaţă.
5. Socio-culturali Structura socială a populaţiei.
Gradul de asigurare a ocrotirii sănătăţii.
Nivelul de dezvoltare a învăţământului, culturii, ştiinţei.
Mentalitatea.
6. Politici Politica economică. Politica socială.
Politica ştiinţei şi învăţământului. Politica externă naţională.
Politica internaţională.
7. Ecologici Resursele naturale
Factorii de micromediu al firmei
№ Categorii de factori Elementele
1. Furnizorii de medicamente, Furnizori de mărfuri.
Furnizori de forţe de muncă
alte produse farmaceutice
2. Prestatori de servicii Comerciale. De transport.
Pentru publicitate. Bancare
3. Agenţii economici Firmele de distribuţie fizică.
Agenţiile prestatoare de servicii de marketing.
intermediari Mijlocitorii etc
4. Cumpărătorii Bolnavi Potenţial bolnavi Sănătoşi
5. Concurenții Reprezentanţi de fabrici şi laboratoare.
Depozite şi farmacii.
Unităţi tehnico-medicale.
6. Organismele publice Asociaţiile spitalelor.
Asociaţiile handicapaţilor şi altor categorii de consumatori de
produse şi servicii sanitare.
Mijloacele de informare în masă. Publicul larg.
Organele de stat din domeniul finanţelor, vamal, justiţie etc.
7. Clienții Reprezentanţi de unităţi sanitare.
Unităţi de protecţie socială etc
CONSUMATORUL DE MEDICAMENTE

Circuitul medicamentelor
 Medicamentul este produs în fabrică, apoi este trimis spre
depozit, apoi spre farmacia de spital sau de circuit deschis.
 Pacientul se adresează medicului terapeut care îi prescrie sau
recomandă medicamente, care sunt eliberate de farmacie.
 Informaţiile despre medicamentele prescrise şi recomandate
de către medicul terapeut sunt prelucrate de medicul
epidemiolog sau biostatistician iar rezultatele sunt trimise sub
formă de recomandări producatorului.
Caracteristicile speciale ale consumatorului de medicamente

 Piaţa farmaceutică este o piaţă de prescriere a medicamentului şi nu una de cumpărare;


 nu utilizatorul este cel care decide. De asemenea există un ansamblu de restricţii şi de
regelmentări care restrâng câmpul de acţiune al consumatorului. Aceste regului se referă la
medicametele “etice”, adică cele eliberate numai pe bază de prescripţii medicale (Rx)(cu o
pondere de 71,4 % din totalul medicamentelor)
 Pentru medicametele eliberate fără prescripţii medicală (OTC), consumatorul are o oarecare
libertate de alegere, însă producatorul trebuie să se supună anumitor regului de reclamă
şi publicitate stabilite de A.M.D.M.
 Oferta pe piaţa farmaceutică a produselor farmaceutice este formată din produse originale/noi
(oferite de un singur producător care a dezvoltat produsul nou) şi produse generice (produse aflate
deja pe piaţă de o anumită perioadă de timp şi care sunt oferite de un spectru larg de producători).
Fiecare din aceste categorii este reglementată într-un mod individual.
 Sub aspectul surselor de formare a ofertei pe piaţa farmaceutică pot fi identificaţi:
a. Producători locali naţionali;
b. Producători locali cu capital străin;
c. Importatori.
 Oferta produselor farmaceutice este adusă în faţa consumatorilor prin intermediul:
a. Distribuitorilor cu ridicata;
b. Distribuitorilor cu amănuntul/ farmacii
Distribuitori cu ridicata/importatorii Primii 10 producători autohtoni în
produselor farmaceutice Republica Moldova
Influiența factorilor mediului intern și extern asupra
întreprinderilor
Î.C.S. EUROFARMACO S.A Compania Î.C.S. Eurofarmaco S.A., a fost fondată în anul
1997, în Chişinău, cu participarea capitalului străin. Compania
a demonstrat o creştere puternică şi o evoluţie dinamică, astăzi
fiind printre cei mai mari producători de medicamente din
Republica Moldova, având înregistrate 64 produse
farmaceutice. Aceasta înseamnă că, la moment, compania
contribuie la producţia autohtonă cu cota parte de 5,54%, iar
din totalul de medicamente înregistrate – cu 1%.
Compania dispune de condiţii de fabricaţie moderne, cu
capacităţi de producţie specializate în condiţionarea
medicamentelor în capsule, comprimate, siropuri, suspensii şi
pulberi. Totuşi, întreprinderea se orientează, în special, spre
producerea formelor solide, ceea ce constituie circa 78% din
totalul gamei oferite. Întreaga gamă sortimentală a produselor
Eurofarmaco face parte din 9 clase terapeutice, dintre care cele
mai multe medicamente înregistrate sunt din grupa
J – antiinfecţioase de uz sistemic – 30%,
N – sistemul nervos central – 18%,
A – tract digestiv şi metabolism – 16% şi
R – aparatul respirator – 15%.
Eurofarmaco S.A. are autorizate în România şi în Republica
Belarusă 17 şi, respectiv, 9 produse
„DITA ESTFARM SRL”
DISTRIBUITOR NAŢIONAL NR. 1 Dita Estfarm a fost una din primele companii de import şi
distribuţie de produse farmaceutice şi parafarmaceutice pe
PE PIAŢA FARMACEUTICĂ DIN piaţa din RM înfiinţată în anul 1995 în Chişinău, de către Iurie
REPUBLICA MOLDOVA Chirtoacă.

În ultimii 15 ani Dita Estfarm este lider pe piaţa farmaceutică


din RM, dar din 2013 intră în TOP 10 importători din ţara.
Compania distribuie peste 7000 de produse farmaceutice şi
parafarmaceutice la nivel naţional de la peste 170 de furnizori
locali si internationali, către peste 800 de clienţi - farmacii
private, farmacii de spitale şi extrabugetare, alte depozite
farmaceutice.
Astăzi compania deţine şi cel mai mare lanţ de farmacii
“Farmacia Familiei”, cu peste 173 de farmacii la nivel
naţional.

S-ar putea să vă placă și