Sunteți pe pagina 1din 10

Curs 02

Analiza circuitelor electronice în regim de curent continuu


Divizoare rezistive
1. Structura circuitelor electronice

Buclă (ochi) de circuit: succesiune de ramuri, care pornesc şi revin în


acelaşi nod iniţial, fără a trece decât 1 singură dată prin fiecare nod al
buclei, cu excepţia celui iniţial

Ramură de circuit: porţiune de


circuit între 2 noduri succesive
Nod de circuit: punct de
intersecţie a cel puţin 3
elemente de circuit
2. Metode de analiză a circuitelor electronice

• Legea lui Ohm


• Teorema lui Kirkhoff 1 (de curenţi)
• Teorema lui Kirkhoff 2 (de tensiuni)
Legea lui Ohm = trecerea unui curent electric printr-un rezistor
generează o cădere de tensiune între terminalele acestuia

potenţial
electric
i + superior

R v v  R i
- potenţial
electric
inferior
Teorema lui Kirkhoff 1 (de curenţi) = suma curenţilor într-
un nod = 0

i1  i 2  i3  0
Toţi termenii ecuaţiei sunt curenţi electrici !
Teorema lui Kirkhoff 2 (de tensiuni)
suma tensiunilor pe ramurile unei bucle de circuit = 0

Tip termen Sens parcurgere buclă: Sens parcurgere buclă:


 

Sursa de tensiune:
+ _

Cădere de tensiune
pe un rezistor:
+ _

Tensiune între 2
noduri:
+ _

Modul de alegere a semnului pentru termenii care apar în TK2.


 E1  I 2   R 2  R 3  I1  R1  E 2  0
Toţi termenii ecuaţiei sunt tensiuni electrice !
3. Regimul de curent continuu al circuitelor electrice

• un circuit funcţionează în regim de curent continuu dacă valorile mărimilor


electrice sunt constante în timp;

• în acest caz, se spune că mărimile electrice sunt continue:


• tensiuni continue: tensiuni a căror valoare este constantă în timp;
• curent continuu: curent a cărui valoare este constantă în timp.

• convenţia de notaţie a mărimilor electrice continue: mărimile electrice continue


se notează cu litere mari; dacă mărimile electrice sunt identificate prin indici,
aceştia se notează tot cu litere mari:
• notarea unei tensiuni continue: VA, VCE
• notarea unui curent continuu: IC, IB.
4. Divizorul de tensiune
5. Divizorul de curent