Sunteți pe pagina 1din 14

ABORDAREA

SOCIALĂ A
SALARIULUI
PLANUL TEMEI:

1. Salariul minim
1.1 Condiţiile care au generat apariţia noţiunii
de salariu minim
1.2 Atribuţiile salariului minim
1.3 Metode şi criterii de fixare a salariilor
minime
2. Indexarea salariilor
2.1 Definirea indexării salariilor
2.2 Etapele metodologice aplicate în procesul
indexării salariilor
Salariul minim. Condiţiile care au generat apariţia
noţiunii de salariu minim
 Salariul se formează ca rezultat al cererii şi ofertei forţei
de muncă de pe piaţa muncii. În cazul unei depăşiri
evidente a ofertei faţă de cererea forţei de muncă
mărimea salariului tinde să scadă, iar pentru salariaţii
de pe treptele inferioare această mărime poate să
coboare sub limita asigurării unui nivel de trai decent.
În astfel de situaţii a apărut necesitatea intervenţiei
statului în scopul asigurării unei protecţii sociale a celor
mai expuse categorii de salariaţi.
 Potrivit Legii Republicii
Moldova cu privire la modul
de stabilire şi examinare a
salariului minim, adoptată în
anul 2000, salariul minim
reprezintă: mărimea minimă a
retribuţiei, în lei, stabilită de
către stat pentru o muncă
simplă, necalificată, sub
nivelul căreia patronul nu este
în drept să plătească pentru
norma de muncă pe lună sau
pe oră, îndeplinită de angajat.
În ţările industrializate s-au manifestat trei
tendinţe privind stabilirea salariilor
minime:
 ţări care nu au întreprins nimic s-au au
recurs foarte puţin la această măsură
datorită faptului că sistemul de negocieri
colective în aceste ţări este foarte extins
(Germania, Suedia, Austria etc.);
 ţări care au introdus sistemul salariilor
minime în anumite ramuri şi anume în
acele ramuri unde sindicalismul este slab
dezvoltat (Anglia, Irlanda);
 ţări în care dispoziţiile legislative privind
salariile minime se aplică tuturor
salariaţilor (Luxemburg, Franţa, Belgia,
Portugalia etc.).
Atribuţiile salariului minim
 I. Protejarea unor anumite categorii
de salariaţi al căror nivel de
salarizare este cel mai inferior pe
piaţa muncii şi consideraţi deosebit
de vulnerabili
 II. Asigurarea salariaţilor cu "salarii
echitabile„
 III. Stabilirea unui nivel (planşeu)
de salarizare, ca bază a structurii
salariilor
 IV. Salariul minim să devină un
instrument al politicii
macroeconomice pentru realizarea
Metode şi criterii de fixare a salariilor minime

Luând în consideraţie organul care deţine principala


putere de decizie privind stabilirea salariilor
minime putem distinge următoarele metode:
 deciziile de bază sunt luate de puterea legislativă;
 deciziile de bază sunt luate de puterea executivă;
 unele comisii sau consilii sunt împuternicite să
formuleze recomandări;
 unele consilii sau comisii sunt împuternicite să ia
decizii definitive.
Salarii minime in funcție
de sfera de aplicare a
mecanismului de fixare

cu pe zone sau pe ramuri


pe categorii
aplicare regiuni de
profesionale
generală determinate activitate
Criterii fundamentale utilizate în fixarea
salariilor minime

• nevoile muncitorilor şi a familiilor lor

• capacitatea de plată a patronilor în raport


cu economia naţională, în ansamblu;

• compararea nivelurilor de viaţă a diferitor


categorii sociale

• exigenţele dezvoltării economice


Indexarea salariilor. Definirea indexării
salariilor
 

 
 Indexarea salariilor reprezintă compensarea
deplină sau parţială a pierderilor din salariu
cauzate de majorarea preţurilor şi tarifelor la
mărfuri şi servicii, a impozitelor şi a chiriei.
  Indexarea ca funcţie principală are menirea de a
preveni eroziunea puterii de cumpărare. În
viziunea unor specialişti în domeniu, indexarea
îndeplineşte şi un rol secundar, acela de a transmite
presiunile inflaţioniste asupra costurilor, preţurilor,
rentabilităţii, investiţiilor şi cererii globale.
Ţările cu economie concurenţială după mărimea
numărului de salariaţi şi altor categorii ale
populaţiei care beneficiază de indexare:
Belgia,
• ţări unde indexarea cuprinde toţi
Danemarca, Israel,
Italia, Luxemburg salariaţii
etc.
• ţări în care convenţiile colective determină
Canada, Franţa, recurgerea la indexare, astfel o parte mai mare
Elveţia etc. sau mai mică a salariaţilor beneficiază de aceasta

• ţări în care indexarea nu se


Austria, Germania, efectuează
Suedia, Japonia

• ţări în care indexarea salariilor a


Finlanda, Norvegia suferit fluctuaţii considerabile din
cauza politicii de venituri adoptată
Etapele metodologice aplicate în procesul indexării
salariilor

Etapa
Etapa I.
I. Stabilirea
Stabilirea elementului/indicatorului
elementului/indicatorului de
de
referinţă pentru indexarea salariilor
referinţă pentru indexarea salariilor

Etapa
Etapa II.
II. Alegerea
Alegerea variabilei
variabilei de
de ajustat
ajustat

Etapa
Etapa III.
III. Precizarea
Precizarea perioadelor
perioadelor dede indexare
indexare şi
şi
ajustare a salariilor.
ajustare a salariilor.

Etapa
Etapa IV.
IV. Stabilirea
Stabilirea pragului
pragului de
de indexare
indexare al
al
salariilor
salariilor
SALARIUL MINIM ÎN STATELE UE ȘI REPUBLICA MOLDOVA ÎN
SEMESTRUL 2, ANUL 2018
ȚARA Mărimea Nivelul de depășire a salariului minim Nivelul de depășire a salariului minim
salariului din statele membre UE a salariului din statele membre UE a salariului
minim, euro minim din sectorul real al Republicii minim din sectorul bugetar al Republicii
Moldova Moldova
Republica Moldova 134 - -
Republica Moldova 82 - -
Luxemburg 1999 14,9 24,4
Irlanda 1614 12,0 19,7
Olanda 1594 11,9 19,4
Belgia 1563 11,7 19,1
Germania 1498 11,2 18,3
Franța 1498 11,2 18,3
Marea Britanie 1464 10,9 17,8
Spania 859 6,4 10,5
Slovenia 843 6,3 10,3
Malta 747 5,6 9,1
Grecia 684 5,1 7,1
Portugalia 677 5,1 8,3
Estonia 500 3,7 6,1
Polonia 480 3,6 5,9
Slovacia 480 3,6 5,9
Republica Cehă 469 3,5 5,7
Croația 466 3,5 5,7
Letonia 430 3,2 5,2
Ungaria 418 3,1 5,1
România 407 3,0 5,0
Lituania 400 3,0 4,9
Bulgaria 261 1,9 3,2
Metode de indexare a salariilor

 Indexarea retrospectivă a salariilor. Presupune calcularea salariilor


pe baza evoluţiei preţurilor de consum în perioada respectivă.
 Indexarea la o dată fixă. Arată data sau datele când se va efectua
modificarea salariilor pe baza calculului de indexare.
 Scara mobilă a salariilor. Această metodă se bazează pe o scară
exactă a evoluţiei indicelui de creştere (descreştere) a preţurilor
conform căreia ajustările şi trecerile de la o treaptă la alta au loc în
mod automat.