Sunteți pe pagina 1din 21

CURS 5

5.1Construcţia şi funcţionare
dozatoarului gravimetric automat tip
MULTI-HEAD
Sisteme de Dozare si
5.2 Construcţia şi funcţionare unui tip Termosudare
de dozator volumetric

5.3 Descrierea funcţionalităţii generale


şi parametrii generali funcţionali
pentru mecanismele de termosudare

5.4 Tehnici de sudare a foliilor de


plastic folosite la ambalajele flexibile
CURS 5
5.1Construcţia şi funcţionare dozatoarului gravimetric automat tip
MULTI-HEAD
În ultimii ani sistemele de
cântărire au evoluat spectaculos
datorită dezvoltării micropro-
cesoarelor de sistem, a tehnolo-
giilor de cântărire şi a sistemelor
vibratorii, relizându-se sisteme
noi, denumite în engleză sisteme
de dozare “Multi-head”, adică
sisteme “Multi-cap”.
Aceste sisteme asigură o precizie
de cântărire foarte ridicată
indiferent de gradul de
omogenitate al produsului, au o
construcţie robustă adecvată
asigurării menţinerii caracteristi-
cilor metrologice.
CURS 5
Sistemul Multi-head presupune
existenţa mai multor capete
de dozare (cântare electronice),
în general în număr de n = 8,
12, 14, 16 sau 24 capete de
dozare, dispuse circular sau
liniar. Doza finală este obţinută
prin alegerea din nenumăratele
combinaţii ale celor n capete de
dozare a greutăţii celei mai
apropriate de valoarea prescrisă.

Operaţia de cântărire finală presupune fracţionarea dozei finale în doze


predeterminate şi cât mai constante. Algoritmul matematic după care
funcţionează aceste sisteme este foarte complex şi se bazează pe dispersia
gaussiană a produsului, pe tehnici statistice de calcul şi tehnici de comparaţii
între grupuri.
CURS 5

Schema constructivă de
principiu a unui sistem de
dozare Multi-Head cu dispunere
circulară a capetelor de dozare
este prezentată în figura 5.1.
Sistemul de cântărire este
constituit din două părţi de
bază: partea mecanică şi partea
de control, comandă şi execuţie
(partea electrică).

Fig. 5.1
CURS 5
Partea mecanică include
buncărul de alimentare,
vibratoarele de alimentare,
sistemele de ghidare produs,
cupele de colectare, culoarul de
colectare şi cadrul metalic.
Partea de control,
comandă şi execuţie (partea
electrică) cuprinde un număr de
n dispozitive de control al
greutăţii, un display de control,
Fig. 5.1 panouri electrice şi sursa de
energie electrică.

Sistemele funcţionează în regim vibratoriu, vibratoarele electromagnetice având


rolul de a transporta şi dispersa produsul destinat dozării. Componentele de bază
ale unui sistem Multi-Head cu dispunere circulară a capetelor de dozare sunt
prezentate în figura 5.1. Capetele de dozare sunt amplasate circular.
CURS 5
Circuitul de curgere al
produsului prin sitemul de
vibrare, colectare şi
deversare al dozatorului
MULTI HEAD este prezentat
în figura urmatoare

Dozatorul este format dintr-


un vibrator central, un
vibrator liniar (radial), cupă
de alimentare şi o cupă de
cântărire.
CURS 5
Componentele unui sistem de dozare Multi Head
cu dispunere circulară a capetelor de dozare:
1- buncăr alimentare cu produs; 2-
senzor de detecţie al nivelului de produs
pe vibratorul central; 3- conul superior
al vibratorului central; 4- tavă vibrator
liniar; 5-cupă alimentare; 6- cupă de
cântărire; 7- culoar de colectare; 8-
întrerupător general tensiune de
alimentare; 9- întrerupător general
tensiune de alimentare; 10 siguranţă
electrică de protecţie la supratensiune;

11- suport susţinere display; 12 - display multi-head (tip touch-pad sau touch-
screen); 13- con colectare produs dozat; 14- inel de manipulare sistem; 15-
cadru culoar de colectare; 16- corp aluminiu cu motoare si plăci electronice;
17.- vibrator central; 18- vibrator liniar
CURS 5
Produsul este adus în buncărul de
alimentare 1, de către transportorul de
încărcare, calibrat astfel încât să furnizeze
un debit de produs suficient şi regulat.
Întreruperea alimentării cu produs a
dozatorului este realizată de către doi
senzori optici care verifică nivelul
produsului pe vibratorul central 17. Cu
ajutorul vibratorului central 17 produsul
este apoi deversat şi distribuit vibratoarelor
lineare 18, care îl deversează în cupele de
alimentare 5.
Atunci când cupa de cântărire 6 are nevoie de produs, cupa de alimentare 5 goleşte
produsul în aceasta. Calculatorul dozatorului colectează datele primite de la fiecare
cupă de cântărire şi calculează numeroase combinaţii pentru a obţine greutatea
prestabilită, şi apoi selectează cea mai potrivită combinaţie. Odată stabilită
combinaţia, sistemul, la primirea unei comenzi externe de golire, va goli această
combinaţie. Pentru fiecare din cele n capete de dozare (n=8, 10, 12, 14, 16, 24),
procesul se reia pentru fiecare ciclu de cântărire.
CURS 5
5.2 Construcţia şi funcţionare unui tip de dozator volumetric

Subansamblu sistem de dozare


CURS 5
Functionalitatea sistemului
de dozare
Produsul este alimentat prin
intermediul pâlniei corpului şi
stemului de dozare.

Culisa prezintă un orificiu în


care va pătrunde cantitatea de
produs dorita (1kg sau 500g
etc.), aceasta executând o
mişcare de translaţie pe
orizontală.

Culisa este antrenată cu ajutorul motorului pneumatic. Acest tip de dozare se


numeşte dozare volumică. După ce se realizează dozarea produsului, acesta
va fi direcţionat către zona de ieşire a produsului dozat şi va ajunge în tubul
prin care se face alimentarea cu produs direct în pungă.
CURS 5
1 I
3 În figura 5.5 se prezintă
principiul de funcţionare a
unui dozator volumetric
5 porţional.
2 4 I' 6
Fig. 5.5
7
Materialul din cuva 1 (care este fixă) cade liber în forma etalon 2 (care este flxată
de placa 3) şi opturată la partea inferioară de placa 4 (placa 4 este fixă).

Prin rotirea plăcii 3 în jurul axei sale I-I', forma etalon trece din poziţia A în poziţia
B, unde are loc deversarea granulelor sau pulberei prin pâlnia 5 în ambalajul
format 6. Acest procedeu de dozare este aplicat şi în cazul ambalării în cutii
metalice sau recipienţi din sticlă.
CURS 5
5.3 Descrierea funcţionalităţii generale şi parametrii generali
funcţionali pentru mecanismele de termosudare

Produsele aflate pe conveiorul de alimentare vor trece prin zona de formare, unde
vor fi introduse într-un tub de folie. Mai departe se va realiza termosudarea
transversală, termosudarea longitudinala şi tăierea foliei. Produsele vor fi
transportate mai departe către zona de descărcare şi gestiune. Din zona de descarcare
şi gestiune, pachetele pot fi introduse într-o cutie
CURS 5

Rola cu folie 11 este poziţionată pe axul 1 care realizează mişcarea de rotaţie,


mai departe folia 12 trece prin rolele de întindere 13 ajungând la zona în care
este realizată formarea ambalajului.
CURS 5

Forma ambalajului este dată de piesa profilată 15 figura 5.8, folia şi produsul
trec prin această piesă rezultând produsul înfăşurat în folie 12.
CURS 5
Urmatorul pas este termosudarea transversală ce se realizează cu ajutorul rolelor 20,
21 şi 22. În figura 5.18 este reprezentată trecerea foliei prin rolele ce realizeaza
termosudarea.
CURS 5
CURS 5
5.4 Tehnici de sudare a foliilor de plastic folosite la ambalajele flexibile

Închiderea pungilor şi a plicurilor din material plastic se realizează direct pe maşină


cu ajtorul mai multor tipuri de dispozitive. Dintre acestea cele mai uzuale sunt:

a. Poansoane încazite permanent

b. Role de lipire

c. Dispozitiv de sudare încălzit electric

d. Dispozitiv de sudare cu lamă de încălzire şi role de presare


a. Poansoane încazite permanent
CURS 5
Operează intermitent (periodic) sau continuu dacă sunt plasate pe cilindrii rotativi,
şi sunt folosite pentru suduri longitudinale si transversale.

1-corp mobil; 2-element de încălzire; 3-folie de tefton; 4-folia pentru lipit;


5-tefion; 6-cauciuc; 7-corp de presare.
CURS 5
b. Role de lipire

Două role care sunt plasate foarte aproape una de cealaltă, sunt încălzite de la câte
un element de încălzire fiecare, presează între ele folia. Între role şi produsul
ambalat se crează un ecran izolant.
1-marginiie foliei;
2-element de încălzire;
3-role de sudare;
4-produsul ambalat;
5-ecran izolator;
6-direcţia de mişcarea produsului ambalat;
7-direcţia de presare şi de rotire a rolelor.

Temperatura rolelor ajunge la valori de 100 -


300°C , se poate realiza sudarea continuă eu o
viteză de până la 30 m/min, presarea având loc
la o valoare de la 2 la 30 N.
CURS 5
c. Dispozitiv de sudare încălzit electric

Acest sistem de sudare are un cadru din sârmă metalică ce este străbătută de curent
electric, şi care se încălzeşte instantaneu la temperaturi mari realizând sudarea.

1-lagăre;
2-suport;
3-cadru metalic;
4-contragreutate;
5-ambalaj format;
6-linia de sudare;
7-direcţia de înaintare a foliei;
8-umăr de formare;
9-folie.
CURS 5
d. Dispozitiv de sudare cu lamă de încălzire şi role de presare

Cele două folii care urmează a fi sudate vin de o parte şi de alta a lamei calde şi se
unesc între rolele de presare, unde are loc sudarea.
Rolele de presare sunt răcite interior cu apă, aşa că odată cu presarea pentru sudare
are loc şi răcirea şi rigidizarea lipiturii.

1-folie;
2-lamă;
3-element de încălzire;
4-role de presare răcite cu apă.