Sunteți pe pagina 1din 9

CEHIA

Referat la Geografie

elev: Cimpei Alexandru


Clasa a XII-a D
Colegiul National “Mihai
Eminescu”
Aşezare geografică
Cehia, oficial Republica Cehă este o țară fără ieșire la mare,
aflată în Europa Centrală.

Cuprinde trei regiuni istorice:


Boemia, Moravia şi o parte a
Sileziei.

Vecinii: Polonia la nord, Germania


la vest, Austria la sud și Slovacia
la est.

Din 1918 Republica Cehă a format


alături de Slovacia o singura ţară,
Cehoslovacia, însă în anul 1993
cele doua s-au separat.

Capitala și cel mai mare oraș,


având 1,3 milioane de locuitori,
este Praga.
Relieful
Cehia are un relief predominant
de podiș, dezvoltat pe o veche
structură hercinică, denumită
Masivul Boemiei.

Peisajul ceh variază:

- partea sa occidentală, Boemia, constă dintr-un bazin, străbătut


de Elba și Vitava, înconjurat în special de munți Sudeții, unde
se află și punctul cel mai înalt al țării, Sněžka de 1.602 m.

- Moravia, în est, este de asemenea o regiune relativ muntoasă,


străbătută de Morava. Aici se află și izvorul Odrei.
Relieful
Hidrogra
Cehia se caracterizează printr-o bogată rețea de
fia
cursuri de apă, care se îndreaptă spre trei mări:

- Marea Nordului (fluviul Elba, cu afluentul său


Vitava)

- Marea Neagră (Morava și alți afluenți ai Dunării) și

- Marea Baltică (Odra).


De pe teritoriul ei izvorăsc
două importante fluvii ale
Europei Centrale:

- Odra și

- Elba.
Vegeta
ţia
Vegetatia Cehiei este o vegetatie perenă.

Formația vegetală caracteristică este pădurea de foioase,


care acoperă o treime din suprafața țării, la care se adaugă
pășunile.

Principalii arbori sunt stejarul, fagul, mesteacănul,


plopul şi salcia.
Clima

Cehia are o climă temperat-continentală, cu veri


relativ fierbinți și ierni reci, cu multă zăpadă.

Diferența de temperatură de la vară la iarnă este


mare din cauza poziției geografice în interiorul
continentului.

Cea mai rece lună este de obicei ianuarie şi cea mai


caldă este iulie.
Resursele
naturale
Resursele naturale sunt variate, dar, în general, fără
rezerve și producții importante, cu excepția cărbunilor
și a sării.

Cehia are, în schimb, însemnate resurse forestiere,


pădurea Boemiei este o sursa importantă de
materie prima pentru produse din lemn.

De asemenea are un bogat potențial hidroenergetic.


Turismul