Sunteți pe pagina 1din 10

Podișul

Mehedinți
AȘEZARE, VECINI, CARACTERISTICI ALE RELIEFULUI
Așezaregeografică
Așezare geograficășișivecinii
vecinii
Podișul Mehedinți este situat in sud-
Podișul Mehedinți este situat in sud-
vestul țării, la vest de râul Motru și la
vestul țării, la vest de râul Motru și la
Poalele Munților Mehedinți.
Poalele Munților Mehedinți.
Vecinii Podișului Mehedinți:
Vecinii Podișului Mehedinți:
-în nord și vest Munții
-în nord și vest Munții
Mehedinți
Mehedinți
-în est Podișul Getic
-în est Podișul Getic
-în sud Dunărea
-în sud Dunărea

Podișul
Podișul Mehedinți
Mehedinți și
și poziționarea
poziționarea lui
lui
pe
pe harta
harta României.
României.
Modulde
Modul deformare
formare

PodișulMehedinți
Podișul Mehedințis-a
s-aformat
formatînîn
urmamișcărilor
urma mișcărilorde
deînălțare
înălțareînîn
timpulformării
timpul formăriiMunților
MunțilorCarpați,
Carpați,

Aici avem reprezentat


Podișul Mehedinți 3D.
Alcătuiregeologică
Alcătuire geologică
Deși Podișul Mehedinți este o unitate
Deși Podișul Mehedinți este o unitate
geograficș ci înălțimi caracteristice regiunilor
geograficș ci înălțimi caracteristice regiunilor
deluroase el are o alcătuire petrografică și o
deluroase el are o alcătuire petrografică și o
structură geologică specifice munților în
structură geologică specifice munților în
proporție de 50-55%.
proporție de 50-55%.
Acesta este alcătuit din roci metamorfice și
Acesta este alcătuit din roci metamorfice și
roci sedimentare.
roci sedimentare.

Aici
Aici putem
putem observa
observa
alcătuirea
alcătuirea petrografică
petrografică a
a
Podișului
Podișului
Altitudineșișiînclinare
Altitudine înclinare

Altitudinea podișului este cuprinsă


Altitudinea podișului este cuprinsă
între 400-700 metri, dar cel mai înalt
între 400-700 metri, dar cel mai înalt
punct al lui este Vârful Paharnicul ce
punct al lui este Vârful Paharnicul ce
atinge 855 metri.
atinge 855 metri.
Are o tentă de înclinare de la Vest
Are o tentă de înclinare de la Vest
către Est.
către Est.

Vârful Paharnicul
Vârful Paharnicul
Relieful
Relieful
Prezintă relief caracteristic:
Prezintă relief caracteristic:
-doline
-doline
-chei
-chei
-peșteri
-peșteri
-lapiezuri
-lapiezuri
-pod natural
-pod natural
Exemple:
Exemple:
-Peșteri: Peștera Martel; Peștera
-Peșteri: Peștera Martel; Peștera
Isverna; Peștera Balta.
Isverna; Peștera Balta.
-Chei: Cheile Tasnei
-Chei: Cheile Tasnei
-Lapiezuri: Câmpul de lapiezuri Podul lui
-Lapiezuri: Câmpul de lapiezuri Podul lui
Dumnezeu
-Pod Natural: Podul lui Dumnezeu Dumnezeu
-Pod Natural: Podul lui Dumnezeu
Climă
Climă
În comparație cu alte zone deluroase ale
În comparație cu alte zone deluroase ale
țării clima este una mai blândă ca urmare a
țării clima este una mai blândă ca urmare a
influenței submediteraneene, dar și a unor
influenței submediteraneene, dar și a unor
condiții create de ansamblul orografi cât și a
condiții create de ansamblul orografi cât și a
invaziei maselor de aer tropical.
invaziei maselor de aer tropical.
Temperatura medie anuală este cuprinsă
Temperatura medie anuală este cuprinsă
între 8-10°C.
între 8-10°C.
De asemenea, precipitațiile sunt bogate
De asemenea, precipitațiile sunt bogate
(75-110 mm/lună) predominând partea
(75-110 mm/lună) predominând partea
sudică tot anul.
sudică tot anul.
Poză făcută pe timp de
Poză făcută pe timp de
ploaie într-o pădure din
ploaie într-o pădure din
Podișul Mehedinți
Podișul Mehedinți
Ape
Ape
Acest podiș este traversat de următoarele ape
Acest podiș este traversat de următoarele ape
importante:
importante:
-Coșuștea
-Coșuștea
-Toplonița
-Toplonița
-Berbina
-Berbina
-Bulba
-Bulba
-Bahna
-Bahna
Coșuștea formează limita dintre podiș și munți apoi își schimbă Râul
Coșuștea formează limita dintre podiș și munți apoi își schimbă Coșuștea
de câteva ori cursul îndreptânduse spre Sud-Est.
de câteva ori cursul îndreptânduse spre Sud-Est.
Toplonița are cursul superior îndreptat de la Vest la Est, dar
Toplonița are cursul superior îndreptat de la Vest la Est, dar
ajungând Depresiunea Baia de Aramă se îndreaptă spre Sud.
ajungând Depresiunea Baia de Aramă se îndreaptă spre Sud.
Bulba are un bazin aparent foarte mic și o lungime neînsemnată
Bulba are un bazin aparent foarte mic și o lungime neînsemnată
, dar cu numeroase izvoare cu debit mare fac ca bazinul lui
, dar cu numeroase izvoare cu debit mare fac ca bazinul lui
hidrografic să fie mult mai mare.
hidrografic să fie mult mai mare.
Bahna este singura apă de aici care curge de la Nord la Sud.
Bahna este singura apă de aici care curge de la Nord la Sud.
Populațieșișiașezări
Populație așezări
O parte a satelor din Podișul Mehedinți
O parte a satelor din Podișul Mehedinți
este formată din oameni veniți de prin parțile
este formată din oameni veniți de prin parțile
trecute de Carpați, în general ciobani.
trecute de Carpați, în general ciobani.
Apariția ciobanilor a determinat formarea
Apariția ciobanilor a determinat formarea
satului Titerlești in sec. al 18-lea iar, în sec. al
satului Titerlești in sec. al 18-lea iar, în sec. al
19-lea au fost defrișate suprafețe mari de
19-lea au fost defrișate suprafețe mari de
pădure în schimbul pășunilor, fânețelor și
pădure în schimbul pășunilor, fânețelor și Acesta este proiectul
culturi unde s-au întemeiat gospodării
culturi unde s-au întemeiat gospodării cultural „Piatră și foc” din
sezoniere (conace). satul Podeni.
sezoniere (conace).
În ziua de azi există 70 de sate, aflate la
În ziua de azi există 70 de sate, aflate la
Est și cu populația sub 300 de locuitori:
Est și cu populația sub 300 de locuitori:
Marga, Ludu, Băluţa, Brânzeni, Şiroca,
Marga, Ludu, Băluţa, Brânzeni, Şiroca,
Păuneşti; cât și cele cu populații mari (între
Păuneşti; cât și cele cu populații mari (între
500-1000 locuitori) care sunt aflate aproape
500-1000 locuitori) care sunt aflate aproape
Bibliografie
Bibliografie
M-am informat de pe:
M-am informat de pe:
-Site-urile:
-Site-urile:
https://ro.wikipedia.org/wiki/Podi%C8%99ul_Mehedin%C8%9Bi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Podi%C8%99ul_Mehedin%C8%9Bi
http://elearning.masterprof.ro/lectiile/geografie/lectie_11/geneza_si_geologie.html
http://elearning.masterprof.ro/lectiile/geografie/lectie_11/geneza_si_geologie.html
http://www.rasfoiesc.com/educatie/geografie/Podisul-Mehedinti89.php
http://www.rasfoiesc.com/educatie/geografie/Podisul-Mehedinti89.php
https://dexonline.ro/definitie/dolina
https://dexonline.ro/definitie/dolina
https://ro.wikipedia.org/wiki/Chei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Chei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Podul_lui_Dumnezeu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Podul_lui_Dumnezeu