Sunteți pe pagina 1din 22

m 

 


u 

 

 


 

O


u


Ú 

Îndepărtarea cauzelor inflamaţiei;
Asigurarea unei căi de drenaj;
Combaterea durerei;
Ameliorarea stării generale
  !

  " ! 

!! ##!
p

 

ë ë  


 
   

ë ë     p


 
  

  
 
 ! $! %
##!

ë     

  
 
  

    
  & 
 #
^    

£ jenţinerea procesului inflamator în zona
periapicală èi excludera răspândirii în zona
maxilo-facială;
£ A contribui la refacerea funcţiei
periodonţiului;
£ Excluderea acţiunii infecţiono-toxice şi
alergice din această zonă asupra întregului
organism
Ú

  Calitatea acţiunii asupra `   

 prin:
Ñ V `   ` 


  `     
 
 
Ñ 
   
   !
""# 
 $ $
 Calitatea acţiunii asupra microcanalelor prin:
Ñ ?    `  %&
 ` 
 ` %` ' #" ` % ` 
  
Ñ ( ` ` 
`  ` 


`) *
  $ % ` 

! ` % 
  ` + ` 
 )
ë 

 
 

£ mrenaj endodontic  

 ` %   
   
 ! 
£ mrenaj extern ,    
Ñ ` ` ! 
Ñ -% ` 
Ñ -% ` 

£ Asocierea drenjului endodontic cu cel


extern;
£ mrenaj alveolar ! 
 

^ 

 
 
 

Anestezia · în funcOie de
localizarea dintelui (infiltrativă,
trunculară).

Ñ Úe utilizează anestezice 
  
 
înalt efective,cu o toxicitate
minimă .  
 .  .
 % ! $ $
u u G 
 
     u
p G   
   

    
  G 

  
 
      
m!# !  ' 
()

£   £
 
!

 
 
  
£" 


 
#
 
   
 

 
   
 
 
 


 
  
  

  
 

  
 
 
!#
  

 
 ·  G
 
  G !"#
$   !"#$ "
  


 
 
 G 
 #
 
 
  $
% 

!$ 
 !

% & 
£  

 #
 


  
 
£ 

 
 

  
  

£
  
 
 
 
 G  
 
 
 
!
 &' 
 &'
ü ! (   
ü 
 G'(!#'(#(!# ) *
ü 
# 
(   %  
) 
#
  
 G   # 
 
 


 *
£ 

£ +

£ 
& 
'% !! 
 
 
 
#
  
£ !

&
 
'
£
!
 


 +
  

 
! 

 

 
!
 *
£
£ 
G   
   
  
 
 
 *u +, G  
#
u +p G  # 
 
  
 

 
-./+0/
u 
 
 

£  
 
!

 
 
  


 


 

£   
 
   


 
&1-p-+0/

 +-.+0/
u+23+-3/ 

+2*.333 '
£
  


 
  
 
*
Ñu*!+
Ñ!%"! !#+
Ñ !##( ##! #! 

!! % # ! ###


, -)*# .! ."! !#.##(  #.!
 !  ##!!
*'! % /0" !
%!!01.  # '% 
p  
 

 !
#


!$   #


*

£p  
  G
#)$# 
# #*

£ 
 
 
 
 G  ) +
 *

£    G 


 

  
 
 

 
   

£
 


# 


 +
G   )

 
 

 !G  +
 

 
 

  G  #
)     
  
 !( 

#
*
ü +
ü u  #G  
ü m!# ' (!  +
ü 2  ! #!   
#!G

 
ü   $ ! ! #! G 
!  

ü 2  ! #! #!  
G  $ "#! # !+
ü m!# * #! G
 
 
"
# $ %%&%'% #! #!#  %
! #*#G  


' !#  '
! #! 

 
 + !( 

 

*
£ !##! G( # ! G
 !

  #! ! # 3##!!!* +
£m 3 $+
£"!# ! $
£# #" G! 
 )
 
£ !+
£#!#'!% G

 
£m#!. 40+

£ !# !
  
 !( 


#

ë !
& ! 
'
ë 
! & 
) (


  


 


 
 !
( 

 

 '
ë 
 


 
ë  
 
 
 &u +,u +p '
ëu 
 
 
 &
 
 

 


'
ë  
 
 &#
 
 

$ 
'
ëp  
 
 

 ( 

ë +

ëp 
 
!

! #
  
jO! O

5! .
è !67