Sunteți pe pagina 1din 8

Fisa Tehnica de Securitate

1
Fisa Tehnica de Securitate FTS
Obligatii conform legii

 Redactata in româna de catre furnizorul


oricarei substante sau preparat periculos
 Transmisa in mod gratuit si sistematic
clientului
 Seful unitatii o transmite medicului de
medicina muncii
 Contine 16 rubrici
2
FTS, rubricile 1 - 4

1- Identificarea produsului si a societatii


2- Compozitia-informatie asupra compusilor
periculosi
3- Identificarea pericolelor
4- Primul-ajutor

3
FTS rubricile 5 - 8

5- Masuri impotriva incendiului


6- Masures in caz de imprastiere accidentala
7- Depozitare si manipulare
8- Controlarea expunerii
– protectia individuala
– procedura de supraveghere
– masuri de igiena

4
FTS rubricile 9 - 12

9- Proprietatile fizice si chimice


– pH, punctul de aprindere, LIE/LES, presiunea
vaporilor...
10- Reactivitate si stabilitate
11- Proprietatile toxicologice
12-Informatii legate de ecologie

5
FTS rubricile 13 - 16
13- Conditii privitoarela eliminare
14- Transport
15- Informatii legislative
– Etichetare + legislatie nationala
16- Alte informatii

6
Remarci

 Exploarea FTS actualizate, atentie la data


editarii.
 Informatiile din FTS sunt pe raspunderea
furnizorului care a redactat fisa.

7
Cu FTS, o reperare rapida
 A riscurilor de accidente
– simboluri C, T+, T, F+, F, O
– si produse reactive (oxidanti sau reducatori)
 A riscurilor cronice
– simboluri T+, T, Xn
 A riscurilor de iritare sau de sensibilizare
– simboluri Xi si fraze R specifice

S-ar putea să vă placă și