Sunteți pe pagina 1din 40

PRECAUŢIILE STANDARD

CĂILE DE TRANSMITERE ALE AGENŢILOR


PATOGENI TRANSMIŞI PRIN SÂNGE

• Inoculări percutane:
înţepare, tăiere
• Inocularea tegumentelor
care prezinta soluţii de
continuitate
• Inocularea mucoaselor
CĂILE DE TRANSMITERE ALE AGENŢILOR
PATOGENI TRANSMIŞI PRIN SÂNGE

În timpul: Prin intermediul:


• Efectuării de manopere • Instrumentelor medico-
medicale invazive, cu chirurgicale tăietor-
instrumente ascuţite înţepătoare
• Manipulării unor • Materialelor sanitare
produse biologice • Suprafeţelor si altor
• Manipulării dotări folosite în
instrumentarului activitatea medicală
contaminat cu produse • Manipulării reziduurilor
biologice contaminate rezultate
din activitatea medicală
RISCUL INFECTĂRII PRIN AGENŢII PATOGENI
TRANSMIŞI PRIN SÂNGE

VHB VHC HIV


Mare intermediar mic
6-30% 1,7 (1-10%) 0,3%
NU SUNT incriminate in infectii

• Transpiraţia,
perspiratia
PRECAUŢIILE STANDARD (PS)
DEFINIŢIE. ISTORIC

Definiţie: set de proceduri practice standard,


adoptate de către întregul personal medical cu
scopul reducerii riscului infecţiilor prin patogeni
• 1987 CDC At lant a

transmibili prin sânge sau fluide biologice,


proceduri care se aplică tuturor pacienţilor,
indiferent de prezenta unei infecţii cunoscute sau
de diagnostic.
PRECAUŢIILE STANDARD (PS)
DEFINIŢIE. ISTORIC
• 1987 CDC Atlanta SUA
• Precauţii universale iniţial desemnate pentru protecţia
personalului medical (PM) faţă de expunerea la agenţii patogeni
transmişi prin sânge
• Precauţii standard (PS)
• Cea mai bună protecţie faţă de HIV, virusurile hepatitice, alţi agenţi
transmişi prin sânge şi fluide biologice, dar şi alţi agenţi patogeni
care nu sunt transmişi prin sânge.
PS – PRINCIPII DE BAZĂ
Consideră toţi pacienţii
potenţial infectaţi
Consideră că sângele,
alte fluide biologice
precum şi ţesuturile
sunt contaminate cu
APTS sau alte
microorganisme
Consideră că acele şi
alte instrumente folosite
în practica medicală
sunt contaminate după
utilizare
PRECAUŢIILE STANDARD SE APLICĂ
PENTRU:
sânge
toate fluidele organismului,
secreţiile sau excreţiile,
(exceptând transpiraţia,
perspiratia), indiferent dacă
este evidentiabil sânge,
idem pentru sânge uscat sau
alte fluide, inclusiv saliva
orice ţesut uman sau organ,
de la o persoană în viaţă sau
decedată.
PRECAUŢIILE STANDARD SE APLICĂ
PENTRU CĂ:
Pacienţii infectaţi pot fi
complet asimptomatici
Statutul infecţios al
pacientului nu poate fi
determinat în mod rapid
Pacienţii pot transmite
infectia înainte ca
testele de laborator să
fie pozitive (“fereastra
imunologică”)
Nu se face testarea
sistematică a
pacienţilor
CONŢINUTUL PS
1. Spălarea mâinilor
2. Echipamentul personal de protecţie
3. Manevrarea în siguranţă a materialelor şi
echipamentelor utilizate în asistenţa
medicală şi a lenjeriei (materiale de
securitate)
4. Prevenirea accidentelor profesionale cu
expunere la sânge
5. Evacuarea în siguranţă a deşeurilor rezultate
din activităţile medicale
6. Controlul eficienţei curăţeniei şi dezinfecţiei
curente şi terminale
RECOMANDĂRI DE SPĂLARE A
MÂINILOR
La intrarea în serviciu şi la părăsirea locului de
muncă
La intrarea şi ieşirea din salonul bolnavului
Înainte şi după examinarea fiecărui pacient
Înainte şi după aplicarea fiecărui tratament
Înainte şi după efectuarea de intervenţii şi
proceduri invazive
Uneori între prestaţiile pentru acelaşi pacient
După contactul cu: sânge, fluide biologice,
echipament, instrumente, materiale
contaminate cu sânge şi alte produse biologice
Înainte de luarea şi după îndepărtarea
mănuşilor
În caz de ruptură a mănuşilor
După scoaterea măştii folosite la locul de
muncă
După contactul cu fiecare pacient şi după orice
activitate care ar putea să determine
contaminarea lor.
SPĂLAREA MÂINILOR
Spălarea simplă a
mâinilor
Dezinfecţia igienică a
mâinilor
Spalarea - Dezinfecţia
chirurgicală a mâinilor
SUBSTANŢE ANTISEPTICE
Alcooli:
Etilic 50-70%
Izopropilic 30-50%

Clorura de benzalconium,
sol. alcoolică 0,1-0,2%
Clorhexidina 0,05%
Povidon-iodat 7,5-10%
Apă oxigenată 3%
Ecologia microbiană a pielii
Flora cutanată şi caracteristicile sale

Flora
tranzitorie
Flora rezidentă
•constituită din micro-organisme existente în
mod permanent
• se găseşte in stratul superficial al
tegumentului (stratum corneum)
•joacă un rol important în rezistenţa la
colonizare prin alte microorganisme
patogene
Flora rezidentă
Gen
Gen Alte micro-
Gen Staphylococcus Corynebact
Propionibacterium organisme
erium
Localizar Specii Specii
Specia Densitate Gen
e Localizare Localizare
- Zone
umede:
Toate 103 - 106
S.epiderm Micrococcus
teritoriile UFC/cm2
idis Specii :
cutanate, P. acnes
C.lipophiles M.luteus
Apare la pubertate în :
Abundent la M. varians.
- zone bogate în acizi
nivelul : Streptococcus
graşi liberi: faţă, aripile
- Zone - narinelor, Grup A
S.haemol Zonele nasului ;
uscate: - spaţiilor Grup C
yticus umede -pe mucoase
10 - 103 interdigitale Grup G
- colonizează canalul
UFC/cm2 Brevibacterium 
foliculului pilosebaceu
- Spaţii
interdigitale
S.hominis - axilă,
- perineu
Flora tranzitorie
Flora de contaminare recentă

Microorganisme de contaminare recentă a pielii provenind din :


* tubul digestiv
* de la pacienţi colonizaţi sau infectaţi
* din mediul de spital sau din materiale contaminate

- nu se pot multiplica şi nu supravieţuiesc mult timp din cauza efectului protector al florei
rezidente

Flora tranzitorie a bolnavilor spitalizaţi reflectă ecosistemul


microbian din spital.

Compoziţie:
- Enterobacterii
- Pseudomonas spp.
- Streptococi de grup A
- Enterococcus spp.
- Staphylococcus aureus
- Candida albicans: la pacienţi cu imunosupresie sau diabet
- Spori de Bacillus spp. şi Clostridium spp.
Igiena mâinilor
Tehnicile de spălare şi de dezinfecţie a mâinilor
Dezinfecţia igienică a mâinilor Dezinfecţia chirurugicală a mâinilor

Spălarea simplă a
  Spălarea antiseptică a Spălarea chirurgicală a
mâinilor
mâinilor mâinilor

•Eliminarea florei tranzitorii


•Eliminarea murdăriei •Reducerea (prin şi a florei rezidente de pe
şi a scuamelor mâini pentru a diminua
eliminare şi distrugere) a
cutanate
micro-organismelor florei difuziunea în situsul operator
•Reducerea micro- tranzitorii, îndepărtează în caz de înţepare sau
organismelor florei parţial flora rezidentă a ruptură a mănuşilor,
tranzitorii mâinilor prevenind astfel riscul de
infecţie a plăgii operatorii.
Dezinfecţia chirurgicală a
Dezinfecţia igienică a mâinilor
mâinilor
Spălarea simplă a
  Spălarea Spălarea
mâinilor
antiseptică a chirurgicală a
mâinilor mâinilor

•Săpun
•Săpun simplu, antiseptic lichid
fără acţiune Apă potabilă şi •Soluţie •Soluţie
antimicrobiană săpun antiseptic antiseptică •Apă sterilă hidroalcooli
lichid că
•Apă de reţea •Perie de unghii
sterilă
Dezinfecţia igienică a Dezinfecţia chirurgicală a
Spălarea simplă a mâinilor mâinilor
  mâinilor
Spălarea antiseptică a Spălarea chirurgicală a
mâinilor mâinilor
Frictionare
T cu solutii
•Durată minimă 3 - 5 minute
i •60 secunde alcoolice: Durata
de 20-30 secunde. 20-30 dependentă de
utilizând 15 -
m 25 ml de
•Durata secunde protocol
p soluţie
standardizată a
normelor OMS antiseptică
este de 60 secunde

•Prin
tamponament •Uscare •Frictionarea
Us •Frecarea
•Prin tamponament minuţioasă mâinilor,
ca •Prosoape mâinilor
re prin antebraţelor
de hârtie de până la
a •Prosoape de hârtie tamponament până la
unică uscarea
de unică utilizare cu câmpuri uscarea
utilizare completă
sterile completă
Echipamentul de protecţie

• Echipament special
utilizat de PMS ca şi
barieră mecanică de
protecţie împotriva
materialului infecţios
Precauţiile standard
Echipamentul personal de protecţie (EPP)
De preferat arii desemnate
pentru îmbrăcarea EPP.
Dezechiparea – cu atenţie
Evitarea atingerii suprafeţei
externe a EPP.
Spălarea mâinilor imediat
după îndepărtarea EPP şi în
caz de contaminare.
EPP nu trebuie purtat în
afara locului de muncă
(clinică, cabinet).
Echipamentul de protecţie
Conţinut

Mănuşi
Protectoare
faciale
Halat, pelerină
Încălţăminte
MĂNUŞILE
• Barieră de protecţie, previn
colonizarea mâinilor
• Reduc posibilitatea
transmiterii
microorganismelor de pe
mâinile personalului la
pacienţi si in ambientul
serviciului medical
• Reduc posibilitatea
transmiterii
microorganismelor de la un
pacient la altul prin
intermediul mâinilor PMS
Rol dublu - efect de barieră
+ cu ocazia accidentului
MĂNUŞILE
Confecţionate din diferite
materiale, cu caracteristici
diferite:
– Latex 1. De unică utilizare
– Cauciuc Nitril • Sterile
– Vinil • Nesterile curate
2. Reutilizabile
Cele mai importante caracteristici
pentru siguranţa publică sunt:
– Rezistenţa la agenţii patogeni
– Rezistenţa la tăiere, înţepare,
rupere
– Dexteritatea
MĂNUŞILE – INDICAŢII DE UTILIZARE
Contactul direct cu
sânge, fluide biologice,
secreţii, excreţii, la toţi
pacienţii
Contact anticipat cu
sânge, fluide biologice,
secreţii, excreţii, la
oricare pacient
Proceduri invazive,
contactul cu situsuri
sterile.
MĂNUŞILE – INDICAŢII DE UTILIZARE
Contactul cu tegumentul
lezat al pacientului (plăgi,
abraziuni, eczeme, arsuri)
Manipularea
instrumentelor,
echipamentelor care au
fost sau pot fi în contact cu
sângele sau alte fluide
Personal medical cu
leziuni tegumentare la
nivelul mâinilor (se
acoperă cu pansamente
ocluzive, rezistente la apă).
• Nu sunt necesare manusile (exceptand
aplicarea PS si in serviciile de dializa cronica
unde sunt recomandate si pentru manoperele
mentionate mai jos)
• Expuneri directe
– masurarea TA, puls, temperatura, efectuarea
injectiilor im. si sc., echiparea si transportul
pacientului
• Expuneri indirecte
– folosirea telefoanelor, scrierea in fisa pacientului,
aplicarea mastii respiratorii, administrarea
medicatiei orale
HALATELE
• Halate obişnuite,
pelerina
(impermeabilă)
• Şorţuri
PROTECŢIA FACIALĂ
• Ecran facial, ochelari
de protecţie, mască
cu vizieră
ÎNCĂLŢĂMINTE DE PROTECŢIE
Precauţiile standard
Echipamentul personal de protecţie (EPP)
• Îmbrăcarea EPP
1) Halatul
 Trebuie să acopere trunchiul de la gât
până la genunchi, braţele până la
încheietura mâinii şi să se închidă la
spate
 Se încheie la ceafă şi la talie
2) Masca sau protectoarele respiratorii
 Banda elastică se fixează la ceafă şi
pe mijlocul capului
 Banda flexibilă trebuie potrivită pe
piramida nazală
 Se potriveşte şi se fixează masca sub
bărbie
3) Ecran facial/ochelari
 Trebuie plasat peste faţă şi ochi
4) Mănuşi
 Trebuie să acopere mâneca halatului.
Precauţiile standard
Echipamentul personal de protecţie (EPP)
• Îndepărtarea EPP
1) Mănuşile
Exteriorul mănuşilor este contaminat!
Exteriorul mănuşii se prinde cu mâna opusă şi se
scoate prin întoarcere pe dos
Mănuşa îndepărtată se ţine în mâna opusă
Degetele fără mănuşă se introduc pe sub mănuşa
mîinii opuse, la nivelul încheieturii
Mănuşa se scoate prin întoarcere pe dos, conţinând
în interior cealaltă mănuşă
Se aruncă mănuşile în containerul pentru deşeuri
contaminate cu sange.
Precauţiile standard
Echipamentul personal de protecţie (EPP)
• Îndepărtarea EPP
2) Ecranul facial
 Partea exterioară a ecranului facial este contaminată
 Pentru îndepărtare se prinde de banda elastică
 Se îndepărtează în recipiente desemnate dacă se
reutilizează sau în containerul pentru deşeuri
3) Halatul
 Partea anterioară a halatului şi mânecile sunt
contaminate!
 Se desfac legăturile
 Se îndepărtează de la gât şi umeri, atingând doar interiorul
halatului
 Halatul se întoarce pe dos
 Se pliază sau se rulează şi se plasează în locurile special
desemnate
Precauţiile standard
Echipamentul personal de protecţie (EPP)
• Îndepărtarea EPP
4)Masca sau protectoarele respiratorii
Faţa exterioară a măştii este contaminată – A NU
SE ATINGE!
Se trage de benzile elastice şi se îndepărtează de
pe faţă
Se pune in containerul pentru deşeuri
5) Spălarea mâinilor dupa indepartarea EPP