Sunteți pe pagina 1din 9

Prof.

PETCU SPERANŢA
ŞC. GIMN ,,ALEXANDRU ŞTEFULESCU” TG-JIU
Istoric
 Carbonul a fost descoperit în preistorie şi era cunoscut
anticilor, care îl preparau prin arderea materialului organic
în spaţii fără mult oxigen pentru a obține cărbune.
 Denumirea derivă de la latinescul ,,carbo” –cărbune
 Diamantele au fost considerate întotdeauna rare şi frumoase.

 Ultima formă alotropică a carbonului, fulerenul, a fost


descoperit ca produs secundar în experimente, în anii 1980.
Caracterizare generală
 Carbonul face parte din grupa a IV–a A a Sistemului Periodic al
elementelor:
C
Si Simbolul chimic
Ge
Sn
Pb

 Z=6 6 protoni; 6 electroni


 A= 12 6 neutroni
Proprietăţi fizice
Carbonul se găseşte liber sub trei forme cristalizate:
diamant, grafit şi fulerene.
 Diamantul:
- solid;
- cristalizează în sistemul cubic;
- cel mai dur material cunoscut ;
- este incolor, transparent şi strălucitor;
Întrebuinţări: - este folosit pentru fabricarea
sculelor de tăiat, de găurit sau de lustruit
materiale foarte dure;
- tăierea sticlei;
- fabricarea bijuteriilor;
PROPRIETĂŢI FIZICE
 Grafitul: - solid, cristalizează în sistem hexagonal;
- este cenuşiu, opac, unsuros şi pe hârtie lasă o dâră cenuşie;

Întrebuinţări: - utilizat la electrozi pentru


cuptoare electrice;
- confecţionarea minelor de
creion;
- fabricarea fibrelor de carbon.
FULERENELE
- solide, negre, duritate mică, solubile în benzină, cristalizează icosaedric:

 au fost descoperite în anul 1985 la Rice University de trei cercetători;


 pentru această descoperire au primit Premiul Nobel
Proprietăţi chimice
 reactionează cu majoritatea elementelor cu formare de
combinaţii precum:

C + O2 CO2 sau 2C + O2 2CO


C + 2H2 CH4
C + 2S CS2

 prezinta caracter reducator:


H2O + C H2 + CO
2CuO + C CO2 + 2Cu
H2SO4 + C  CO2 + 2SO2 +2H2O
Utilizările carbonului

 metalurgie;
 confecţionarea bijuteriilor
confecţionarea lagărelor;

mine de creion;

Medicamente, îgrăşăminte
Vă mulţumesc!