Sunteți pe pagina 1din 15

Subiectul lecţiei:

Clima Americii de Sud

argument:
America de Sud este considerată cel
mai umed continent
Întrebare:
Continetul America de Sud este
cel mai umed.
Columbia şi partea de Sud a
Chile sînt considerate
“colţurile umede”
ale Americii de Sud. De ce ?
Factorii de formare a climei
Factorul
Radiativ

Factorii Factori i
dinamici fizico-
factori
geografici
Concluzie:
• O mare parte a continentului
America de Sud primeşte cantităţi
considerabile de radiaţie solară.

America de Sud se găseşte


• în zona de căldură caldă (cea mai mare
parte)
• partea de sud se află în zona temperată.
Urmăriţi cum variază valorile
temperaturii aerului în funcţie de
latitudinea geografic, utilizînd harta 4.39
din manual, pag.75
Cea mai înaltă
temperatură a aerului
s-a înregistrat pe
Cîmpia Grad Chaco
(+49 g.C)

Cea mai joasă


temperatură a aerului
s-a înregistrat pe
platorurile înalte ale
Patagoniei (-33g.C)
Masele de aer
Vînturile permanente ze e
Ali

Al
iz ee

Vîn
t uri
de
Ve
st
Gu
Curenţii ya
ne
i
oceanici Pe
r
uu
lu
i

ei
ili
az
Br
Falkland

Curentul vînturilor de Vest


Cel mai umed loc din lume –
Tutunendo (Columbia ), unde
cantitatea anuală de precipitaţii
este de - 11770 mm

Cel mai arid loc din lume


Atacama din Chile, unde
cantitatea de precipitaţii
anuale este de 0,1 mm. În
ultimii 400 ani nu au cazut
deloc precipitaţii.
Schema formării climei Americii de Sud

Для какого климатического пояса


Cum se vor distribui precipitaţiile
Южной Америки характерно
pe continentul sud american?
такое распределение осадков?

Anzi
2000
2000mm
mm

alizee
Atacama Podişul
Braziliei

Oceanul Автор: Карезина Н.В. Oceanul Atlant


Pacific
El Ninio
El Niño (Copilul Domnului) se produce in zona tropicală, sudică, a Oceanului Pacific, din cauza
încălzirii la suprafață a apelor ocenului și a deplasării acestora dinspre partea vestică spre partea estică
(spre vestul Americii de Sud), generând pe litoral secete, furtuni și inundații.
Numele este derivat de la momentul apariției Craciunului și provine de la pescarii peruanezi, care au
simțit acest fenomen în mod economic,deoarece bancurile de pești se retrăgeau din apropierea
coastelor Americii de Sud.
Acest fenomen generează anomalii climatice pe întreaga planetă, îndeosebi în zonele
tropicale.Revenirea la normalitate este cunoscută sub denumirea de La Niña.

Смена холодных вод на


тёплые приводит к
обильным осадкам в
засушливых областях на
побережье Южной
Америки, массовой
гибели рыб и др. морских
организмов, а также
птиц, питающихся ими в
прибрежных водах.
El -Nino
Determinati căror tipuri de climă ii
corespund diagramele de mai jos.
1 2

3 4