Sunteți pe pagina 1din 12

Proprietăţile de

ardere ale ţiţeiului şi


ale fraţiunilor
separate din acesta 2
Motorul cu aprindere prin scanteie

https://youtu.be/QK5e07kkzDI

Motorul cu aprindere prin compresie

https://www.youtube.com/watch?
v=fTAUq6G9apg
Diferenta intre cele doua tipuri de motoare

https://www.youtube.com/watch?
v=bZUoLo5t7kg

https://youtu.be/rlK7JIAz9WY?t=95
Combustibilii pentru MAC mai pot fi
caracterizati şi prin indice diesel

 1,415 
ID  1,8t  32   15,56  1,315 
d 
 15,56 

ID = 48 - 55.
Proprietăţi legate de solubilitatea
produselor petroliere

Produsele petroliere formează cu solvenţii uzuali


amestecuri practic nemiscibile, total miscibile şi
parţial miscibile.
Hidrocarburile componente ale fracţiunilor petroliere
formează cu anilina amestecuri parţial miscibile, cu
separarea a două faze, a căror compoziţie este diferită,
funţie de valoarea temperaturii; se obţin două faze cu
compoziţie diferită atât timp cât temperatura de lucru
este inferioară temperaturii critice de solubilitate, TCS,
care reprezintă temperatura maximă la care
hidrocarburile şi solventul formează două faze diferite.
Caracterizarea produselor petroliere prin TCS
–dificilă: timpul lung de obţinere a curbei de
solubilitate.
Se preferă caracterizarea produselor
petroliere prin punctul de anilina.
Temperatura minimă la care amestecul în
părţi egale de produs petrolier şi anilină,
formează o fază unică şi omogenă. Avantajul:
rapiditatea determinării - o singură
determinare. Diferenţa dintre TCS şi punctul
de anilină, pentru produsele petroliere este
de aproximativ 1oC, dependentă de
conţinutul de hidrocarburi aromatice şi
temperatura medie de fierbere a produsului
Pe clase de hidrocarburi, pentru acelaşi
număr de atomi de carbon în moleculă,
parafinele prezintă cea mai ridicată valoare
a punctului de anilină, urmate de naftene,
olefine, aromaticele având cele mai mici
valori, de cele mai multe ori negative (n-
hexan + 69 oC, ciclohexan + 31, 1-hexenă +
22,9, benzen – 30 oC).
Cu creşterea masei molare a hidrocarburilor,
PA cunoaşte aceeaşi evoluţie. PA este o
proprietate aditivă; pentru un amestec de
hidrocarburi valoarea PA depinde de natura
chimică, proporţia şi masa molară a
componentelor. Îndepărtarea hidrocarburilor
aparţinând unei clase dintr-un produs
petrolier provoacă o variaţie semnificativă a
PA, valoarea variaţiei fiind proporţională cu
proporţia de hidrocarburi înlăturate. Pe
baza acestei comportări s-au pus la punct
metode de analiză cantitativă pentru
determinarea proporţiei de hidrocarburi
prezente în unele fracţiuni ale ţiţeiului.
Moleculele de apă sunt molecule polare în
timp ce produsele petroliere sunt alcătuite
din molecule de hidrocarburi nepolare.
Nu pot interacționa prin aceleași forțe
intermoleculare
apa este foarte putin solubila în produsele
petroliere, variind de la aproximativ 30-400
ppm Standardul ASTM D975-11 pentru
motorină permite până la 500 ppm apă care
include atât apă dizolvată, cât și apă liberă.
De obicei, cantitati mici,
(~ 30-80 ppm la 20°C) de apă dizolvată sunt
prezente în toate produsele petroliere.
Solubilitatea apei in benzina si motorina
Solubilitatea apei crește:
alcani <cicloalcani <alchene (olefine)
<aromatice

Solubilitatea apei în benzină este mai


mare decât în ulei.
Creșterea temperaturii de la 273 la 313
K provoacă o creștere de trei ori a
solubilitatii apei în motorină.