Sunteți pe pagina 1din 16

Proprietăţile fizico-

chimice ale ţiţeiului şi ale


fraţiunilor separate din
acesta
Date de distilare
Date de distilare

 temperaturi de fierbere - pentru


hidrocarburi;
 temperaturi medii de fierbere şi intervale
de fierbere - pentru amestecurile de
hidrocarburi;
 curbe de distilare - pentru amestecurile
de hidrocarburi
Date de distilare
Temperaturi de fierbere
- temperatura la care presiunea vaporilor
saturaţi egalează presiunea exterioară
exercitată asupra lichidului.
 poate fi determinată experimental,în
laborator, relativ uşor
 tabele sau se pot determina grafic sau
calcula cu relaţii, în funcţie de alte
caracteristici ale acestora.
hidrocarburilor parafinice liniare cu 5 - 16
atomi de carbon în moleculă
18012
t f  813,1 
18,188  c
Date de distilare
Amestecuri de hidrocarburi de compoziţie
cunoscută
 caracterizate prin temperaturi medii de
fierbere
t m, f   t i ci
temperatura medie gravimetrică

t m, g   t i gi temperatura medie cubică


3
temperatura medie molară  1

Tm ,c    Ti vi 
3
 
t m ,m   t i x i
temperatura medie a mediilor
temperatura medie volumetrică
t m ,m  t m , c
t m ,v   t i v i t m, M 
2
Date de distilare
Amestecuri complexe (fracţiuni petroliere)
t10% STAS  t 30% STAS  t 50% STAS  t 70% STAS  t 90% STAS
t mv 
5
t 90% STAS  t10% STAS
p 10 90 % STAS 
90  10

t i  t m,i  t m,v
Date de distilare
Curbe de distilare
 curba STAS;
 curba PRF;
 curba VE.

Curba STAS
 temperatura la care distilă anumite procente;
 procentele care distilă la anumită temperatură.
 se foloseşte pentru:
 controlul calităţii produselor petroliere obţinute din
diverse procese de prelucrare;
 caracterizarea comercială a produselor petroliere.
Date de distilare
Date de distilare
Date de distilare
Curba P R F
 Se obţine prin distilare cu rectificare, realizată în
coloane de distilare echipate cu talere sau
umplutură, cu posibilitatea introducerii refluxului de
vârf.
 Operaţia de separare prin distilare cu rectificare se
realizează prin contactarea repetată a vaporilor cu
lichid de compoziţie apropiată, aflat la temperatura
de fierbere. Componenţii amestecului supus distilării
sunt separaţi în ordinea creşterii temperaturii lor de
fierbere.
 urmăreşte separarea de componenţi individuali puri
numai în cazuri rare, când se supun separării
amestecuri cu puţine componente, care se află în
cantitate suficient de mare şi care au puncte de
fierbere relativ îndepărtate.
 Criteriul de separare îl constituie diferenţa dintre
Date de distilare
 Distilarea PRF se realizează în coloane
confecţionate din sticlă, prevăzute cu dispozitive
de contactare între faza ascendentă vapori şi
cea lichidă, descendentă. Dispozitivele de
contactare sunt de tipul talere cu clopoţei sau
umplutură (spirale din sârmă,sticlă, inele
Raschig etc).
 Coloanele de fracţionare funcţionează în
condiţii adiabatice - se izolează la exterior,
folosind diverese modalităţi.
 - o separare eficace - trebuie asigurată o raţie de
reflux optimă la vârful coloanei. De regulă, raţia
minimă de reflux folosită trebuie să fie egală cu
numărul de talere al coloanei.În practică, se
foloseşte o raţie de 10-15/1, pentru a realiza
separarea într-o perioadă rezonabilă de timp.
Date de distilare

 La nivelul fiecărui taler, pe care se menţine


nivel de lichid constant, lichid aflat la punct de
fierbere, se produce, cu ajutorul dispozitivelor
ce echipează talerul contactarea dintre vaporii
ascendenţi şi lichidul de pe taler, în urma căruia
se realizează un dublu transfer de căldură şi de
masă. Ca urmare a acestui dublu transfer se
produce îmbogăţirea vaporilor în componenţi
mai uşori, iar lichidul va conţine în cantitate mai
mare componenţi cu punct de fierbere mai
ridicat.
 Curba PRF a produselor petroliere astfel
obţinută este o curbă de procente medii
(proprietăţi instantanee), un punct de pe
această curbă indicând temperatura picăturii
corespunzătoare.
Date de distilare
Curba PRF se foloseşte pentru:
1. stabilirea conţinutului potenţial de produse la distilare;
2. proiectarea instalaţiilor de procesare a fracţiunilor
petroliere;
3. efectuarea diverselor calcule tehnologice.

Separarea fracţiunilor ce distilă peste 2000C, se realizează la


următoarele nivele de presiune:
 fracţiunea 200 - 2500C la presiunea de 50 mm col.Hg;
 fracţiunea 250 - 3000C la presiunea de 30 mm col.Hg;
 fracţiunea 300 - 3500C la presiunea de 20 mm col. Hg;
 fracţiunea 350 - 4000C la presiunea de 10 mm col.Hg;
 fracţiunea 400 - 4500C la presiunea de 1 - 3 mm
col.Hg;
 fracţiunea 450 - 5000C la presiunea de 1 - 3 mm col.Hg.
Date de distilare
Date de distilare
Date de distilare
Curba de vaporizare în echilibru (VE)
Curba VE este o curbă de randament: un punct de
pe această curbă indică procentul vaporizat din
produsul petrolier analizat, corespunzător unei
anumite valori a temperaturii, în condiţii de
presiune constantă.
Vaporizarea în echilibru constă în menţinerea
vaporilor rezultaţi din vaporizarea parţială a unui
produs petrolier lichid, la temperatură şi presiune
constante, în contact cu lichidul din care provin
până se produce separarea celor faze, în mod
continuu
Date de distilare
Vaporizarea în echilibru este un proces frecvent
întâlnit în industria de prelucrare a ţiţeiului: cuptorul
DA, coloana DA, refierbătoare etc.
Prin vaporizare în echilibru nu se pot obţine produse
de înaltă puritate. Avantajul vaporizării în echilibru îl
constituie condiţiile energetice favorabile în care se
desfăşoară, ceea ce conduce la realizarea de
importante economii de combustibil. Astfel, în
condiţii de vaporizare în echilibru vaporii fiind
menţinuţi în contact intim cu lichidul rezidual din
care provin, în condiţiile stabilirii echilibrului dinamic
dintre cele două faze, particulele componentelor mai
volatile, ce posedă energie cinetică mai mare, prin
revenirea în faza lichid transferă o parte din această
energie componentelor mai grele din această fază.