Sunteți pe pagina 1din 10

Activitatea

de transport
și logistica

Gogu Dorina Gabriela

IEDM, Grupa 10508

Anul III, Semestrul II.


ACTIVITATEA DE
TRANSPORT SI LOGISTICA
 Termenul de logistica a aparut in secolul 19 de la cuvintul francez “logistique” ce ar insemna a
depozita.
 Logistica este managementul (gestionarea) fluxului de marfuri intre punctul de origine si punctul
de destinatie, in scopul de a satisface cerintele clientilor sau ale corporatiilor. Aceasta se ocupa
de-a lungul productiei si desfacerii (furnizarii) cu organizarea, reglarea, prezentarea (punerea la
dispozitie), si optimizarea proceselor de trafic de informatii, de mijloace financiare, de energie,
de bunuri si de personal.
 Mai concret, logistica se defineste prin planificare integrata, organizare, impozitare si control a
tuturor cursurilor de marfuri si materiale impreuna cu cursurile de informatii legate de acestea
incepind de la livratori prin etapele crearii de valori (ex. productie si/sau etape de distributie)
pina la livrarea produselor catre clienti, inclusiv a eliminarii deseurilor si a reciclarii.
 O definitie posibila a notiunii de logistica este aplicarea celor 6 P: Cantitatea potrivita a bunurilor
potrivite, la timpul potrivit, de calitate potrivita, la costurile potrivite, la locul potrivit. Des mai
apare si al 7-lea P cu informatiile potrivite tuturor participantilor.
Creşterea întreprinderii;

Controlul costurilor;

Posibilitatea de a externaliza o parte din


activităţile întreprinderii;
Logistica poate
condiţiona:
Normalizarea produselor şi procesului de
management;

Diversificarea întreprinderii;

Flexibilitatea şi adaptabilitatea întreprinderii.


 Transportul reprezinta activitatea logistica care asigura legatura dintre diferitele
nivele ale unui sistem logistic, de la aprovizionare pana la distributie.
 Transportul reprezinta elementul major in asigurarea calitatii, fiind legat direct de
elemente ale noncalitatii: intarzieri, erori, avarii, pierderi, furturi, etc. Transportul este
un element de baza in stabilirea costului total al produselor fabricate.

Componentele de baza ale


structurile organizatorice care au ca sarcini activitatile de

sistemului de transport:
proiectare, planificare, constructie, intretinere;

bazele de functionare;

infrastructura sau facilitatile fizice (strazi, drumuri, autostrazi,


conducte, canale);

strategiile de functionare, prin care se stabilesc rutele de


transport, programarea mijloacelor de transport sau controlul
transportului.
 Transporturile si Logistica joaca un rol esential in procesul lantului de
aprovizionare si distributie a produselor si in zilele de astazi nici o companie de
transport sau logistica nu poate fi eficienta fara o tehnologie fiabila de informatii
si de suport a comunicarii datelor.

Terestru

Naval Feroviar
Modalitati
de
transport

Aerian Rutier
 În alegerea modalităţilor de transport se ţine seama de o serie de criterii şi anume: viteza de
deplasare, frecvenţa deplasării, siguranţa pe timpul transportului, capacitatea mijlocului de
transport, disponibilitatea mijlocului de transport, costul transportului, specificul mărfii etc.
 Transporturile combinate presupun utilizarea a cel puţin două modalităţi de transport şi pot
fi de tipul:
 piggyback – combină transportul rutier cu cel feroviar;
 fishyback – combină transportul rutier cu cel naval;
 trainship – combină transportul feroviar cu cel naval;
 airtruck – combină transportul rutier cu cel aerian.
 Transportul are o importanţă deosebită într-o infrastructură logistică, din motive cum ar
fi:
 costul său complet;
 timpul de indisponibilitate a mărfurilor în timpul transportului lor;
 implicaţiile fiecărei întreruperi de flux;
 partea de risc pe care o induce în evaluarea „calităţii totale” şi în general, în evaluarea performanţei
lanţului logistic.
 Funcţia logistică administrează direct fluxurile materiale şi indirect fluxurile asociate
imateriale: fluxurile informaţiilor şi cele financiare. În funcţie de sensurile fluxurilor
materiale, logistica poate fi divizată în:
 logistică din amonte,
 logistică din aval ;
 logistică inversă.
Expeditorii marfurilor au o serie de obiective legate de transport, printre care:

• reducerea costurilor;
• reducerea termenelor de livrare si productie;
• diminuarea stocurilor;
• imbunatatirea serviciilor oferite clientilor;
• flexibilitatea prestatiei logistice cu scopul de a raspunde mai bine nevoilor clientilor.

In general, expeditorii trebuie sa fie apti sa raspunda clientilor din ce in ce mai


exigenti. Aceasta cerere se caracterizeaza prin:
• cautarea celui mai bun raport calitate-pret;
• mai multa flexibilitate si fiabilitate (sub constringeri de costuri si de pret);
• scurtarea termenelor de asteptare;
• cresterea numarului de referinte ale fiecarui produs;
• cerere din ce in ce mai variabila in privinta volumului de produse care trebuie furnizate.

Costul transportului poate fi exprimat:

• pe kilometru parcurs;
• pe greutate sau volum transportat;
• pe numar de incarcaturi (colete, palete etc.) transportate;
• pe greutate-kilometru transportata (in general, la tona-km).
CONCLUZII
 Transportul reprezintă mijlocul material ce sta la baza relatiilor economice cu celelate tari ale lumii. Serviciile
de transport sunt esenţiale pentru economia nationala, internationala si comert, dar si pentru viata de zi cu zi a
populatiei.
 Logistica, apare din ce in ce mai mult ca sector unde este posibil sa se realizeze economii importante de scara,
ceea ce permite obtinerea unor avantaje concurentiale, mai ales in ceea ce priveste costurile si castigurile
 Logistica transporturilor are perspective considerabile de dezvoltare. Progresul continuu aduce acestui
domeniu noi obiective si noi subiecte de cercetare pentru a asigura dezvoltarea nemijlocita a activitatii
logisticii transporturilor. Cresterea substantial a cererii la asemenea servicii va asigura dezvoltarea logisticii
transporturilor asigurindui un viitor de succes.
 Practicarea activitatii de logistica a transporturilor are efecte pozitive asupra stabilirii si dezvoltarii relatiilor
atit economice cit si culturale, politice, pe plan international a diferitor state. Transportul mereu are un caracter
activ, chiar si in diferite situatii de ordin economic, politic, social si de asemenea in situatii exceptionale.
 Logistica transporturilor este o activitate mereu in actiune si are un viitor prosper asigurat. Trebuie realizata
analiza, studierea, si optimizarea in continuare a acestei activitati in conditiile progresului si cerintelor pietii ce
sunt mereu in schimbare.
BIBLIOGRAFIE

 https://ro.scribd.com/document/332211100/LOGISTICA-REFERAT
 https://www.gs1.ro/programe-sectoriale/transporturi-logistica/
 https://denkstatt.eu/industrii/transportation-logistics/?lang=ro
 https://adrianabuzdugan.files.wordpress.com/2010/09/carte-logistica.pdf
 https://www.gs1.ro/programe-sectoriale/transporturi-logistica/
 https://ro.scribd.com/doc/37090148/Logistica-Transporturilor-de-Marfuri