Sunteți pe pagina 1din 16

Curs de perfectionare

FOTOGRAF
PROIECT DE ABSOLVIRE
FORMATOR DE COMPETENTE

Coordonator: Alina Persa


Candidati:Bud Daniela Aurora
Turoczi Angela
Merk Jenica
ARGUMENT
Munca de fotograf este o munca de creatie si
presupune desfasurarea unor activitati atat in interior
cat si in exterior, in conditiile cele mai diverse.

Fotograful , creator al imaginilor artistice sau al celor


documentare conduce echipa de studio, iluminare,
colaborand cu laboratoarele de prelucrare imagine,
raspunzand de coordonareaartistica si tehnica a
tuturor compartimentelor ce concura la asigurarea
calitatii profesionale de inalt nivel a imaginilor
fotografice. In acest scop colaboreaza in permanenta
cu beneficiarii acestor imagini.
Definire: PROGRAMUL DE FORMARE PROFESIONALA
Domeniul ocupational: MASS-MEDIA SI TIPOGRAFIE
Denumirea ocupatiei: FOTOGRAF
COD COR: 313106
Nivel de instruire:1(studii medii)
Conditii minime pentru inscriere: invatamant obligatoriu
Durata: 360 ore
120 ore parte teoretica
240ore parte practica
Prin participarea si absolvirea acestui curs, absolventii vor dobandi
competente profesionale in conformitate cu Standardul
Ocupational de “fotograf” si vor primi diploma de absolvire a
cursului de perfectionare recunoscut de Ministerul Muncii,
Familiei si Egalitatii de Sanse.
Conditii minime pentru inscriere:absolvire invatamant
obligatoriu
Cursul are la baza cerintele standardului ocupational al profesiei
si este autorizat de catre Consiliul National de Formare
Profesonala a Adultilor.Prin participarea si absolvirea acestui
curs, absolventii vor dobandi competentele profesionale in
conformitate cu Standardul Ocupational de “Fotograf” si vor
primi Atestatul de absolvire a cursului de perfectionare
recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse.
O fotografie se remarca prin simplitatea exprimarii
si prin genialitatea extrasa din lucruri banale.
DESCRIEREA OCUPATIEI
Fotografeste angajatul unei redactii, intreprinderi de
publicitate, studio foto- cinematografic, sau alta
intreprindere, desfasurandu-si activitatea in cadrul
unei echipe de inregistrare imagini, dar poate lucra
si independent oferindu-si serviciile in baza unui
contract de colaborare co acestea.
TEMATICA CURSULUI
MODULUL 1 Comunicare interpersonala
MODULUL 2 Lucrul in echipa
MODULUL 3 Dezvoltarea profesionala
MODULUL 4 Utilizarea calculatorului
MODULUL 5 Aprovizionarea cu materiale si aparatura
specifica
MODULUL 6 Planificarea activitatii
MODULUL 7 Aplicarea NPM si NPSI
MODULUL 8 Culegerea datelor necesare efectuarii
lucrarilor fotografice
MODULUL 9 Pregatirea locului de fotografiere
MODULUL 10 Utilizarea aparaturii fotografice
Fotograful, creator al imaginilor artistice sau al celor
documentare conduce echipa de studio, iluminare,
colaborand cu laboratoarele de prelucrare imagine,
raspunzand de coordonarea artistica si tehnica a tuturor
compartimentelor ce concura la asigurarea calitatii
profesionale de inalt nivel a imaginilor fotografice. In
acest scop colaboreaza in permanenta cu beneficiarii
acestor imagini.
Munca de fotograf este o munca de creatie si presupune
desfasurarea unor activitati atat in interior cat si in
exterior, in conditiile cele mai diverse.
Fotograful poate ocupa functii de fotoreporter,
asistent fotograf, editor fotosau laborant fotopentru
mini- laboratoare sau ateliere de prelucrare fotografii.
Fotoreporterul( fotograful de teren) este specialist cu
inalta calificare in domeniul inregistrarii imaginilor pe
teren, cu valoare profesionala atestata prin realizari
anterioare, experienta profesionala( dovedita prin
abordarea unor/unei intregigame de imagini
fotografice intr-un domeniu) si implicarea deosebita in
procesul creatiei.
Fotograful de studio isi desfasoara activitatea intr-un
loc special amenajat realizand in special imagini de
prezentare. Editorul foto realizeaza si prelucreaza
fotografii pentru ziare si reviste.
Fotograful- laborant isi desfasoara activitatea intr-un
laborator de prelucrare fotografii( digitale sau
conventionale), asigurand prelucrarea materialului
brut, printarea imaginilor, retusuri, prelucrari
suplimentare si finisari in vederea obtinerii formei
finale de prezentare. In acest caz, respecta decupajul
din imagine, asigurand cromatica dorita si introduce
efecte de prelucrare, raspunzand de calitatea tehnica a
imaginilor finale.
Lucrarile fotografice complexe sau de volum mare sunt
realizate de echipe numeroase in care fotografii se
integreaza alaturi de stilisti, croitori, coafori, electricieni,
laboranti, mecanici, tehnicieni si consultanti de diferite
specialitati, coordonandu-se si lucrand impreuna cu
acestea. Competentele fotografului se regasesc in
intregul proces de realizare a imaginii fotografice
FORME DE ORGANIZARE A PROGRAMULUI DE
FORMARE:
METODE FOLOSITE:
Curs deschis
Joc de rol
Evaluare
RESURSE UTILIZATE:
Suport de curs
Videoproiector
Aparat foto
Fise de lucru
EVALUARE FINALA
Va avea loc intr-o sesiune separata, la incheierea de
formare si va consta in:
evaluare prin portofoliu
evaluare a cunostintelor acumulate
PORTOFOLIUL:
Fiecare cursant va elabora un portofoliu pe care il va
prezenta/ sustine comisiei de evaluare punand in valoare
cunostintele, competentele si abilitatile formate si
demonstrand atingerea obiectivelor de referinta.
In portofoliu se va include un proiect elaborat pe durata
atelierelor si a stagiului practic.