Sunteți pe pagina 1din 9

Tema: Tratamentul

edentatiei partiale cu
punti protetice
nemetalice
Puntea dentara

Puntea dentara reprezinta o


constructie protetica inginereasca in
forma de pod, care serveste la
restabilirea integritati arcadelor
dentare şi suspendarea dereglarilor
de functie provocate de edentatia
partiala in cazurile prezentei breşelor
intercalate: reduse, intinse şi multiple
Principiile de tratament ale edentatie
partiale prin punti dentare
Planul de tratament cu punti dentare, indiferent de particularitatiile
constructive şi de tehnica prin care sunt realizate, va avea in vedere realizarea
unor princiipi cunoscute sub denumira de: principiul biofunctional, biomecanic
şi profilactic
-Principiul biofunctional include restabilirea functiilor majore ale sistemului
stomatognat: masticatie,fonatie,fizionomie
-Principiul biomecanic urmareste realizarea dinamici mandibulare cu şi fara
contact dentar asigurand in acest scop lucrarii protetice urmatoarele
caracteristici: rezistenta fizica, chimica, insertie şi stabilitatea statica şi
dinamica a raportului dintre proteza şi suport,
-Principiul profilactic de tratament prin punti dentare urmareste asigurarea unei
profilaxii generale şi locale prin restabilirea unui echilibru ocluzal, evitarea
modificariilor patologice a procesului trofic in formatiunile anatomice cu care
au relati de contact (dintii stalpi, dinti antagonisti, paradont, apofiza alveolara
şi mucoasa)
Puntea din acrilat sau ceramic
 İndicatii catre tratamentul cu punti dentare din acrilat şi ceramica avem numai in cazul
edentatiilor unidentare sau cand lipsesc cel mult 2 dinti in zona frontala a arcadelor dentare,
iar dinti stalpi permit confectionarea acestor constructi
 Contraindicatile, sunt, determinate de particularitatiile acestor punti, care au o duritate
comparativ mica şi deci nu pot fi utilizata pentru zonele laterale. Ele la fel sunt contraindicate
in cazurile de prezenta a tipurilor de ocluzii adinci,traumatizate, la fel cand dintii-stalpi rezulta
bontului prea scurte ce nu pot asigura retentia protezei
 Avantajele puntilor dentare din ceramica constau in aceea ca portelanul are calitatea de a
conferi coroanelor aspectul natural, prin varietatiile de culori şi nauntele translucide, da
posibilitatea de a imita leziuni de uzura mici de smalt, pete de culoare de etc. Portelanul işi
pastreaza culorile in timp, biologic este bine tolerant de tesuturile cavitatii bucale, este
rezistant la actiunea chimica şi un bun izolator termici, protejand pulpa de actiunea mediului
ambiant şi are o duritate apropiata de cea a smaltului. Avantajele puntilor dentare acrilice se
reduc la insuşirile fizionomice şi o tehnologie simpla de confectionare.
 Dezavantajele puntilor dentare din ceramica constau in provocarea abreziunii dintilor
antagonişti sau artificiali, sunt fragile şi au o tehnica compusa la confectionare.Spre deosebire
de portelan, puntiile din acrilat prezinta un dezavantaj mai considerabil, motiv pentru care
sunt indicate mai mult ca punti provizorii.printre aceste dezavantaje vom enumera: iritatia
paradontiului marginal,modificarea culori, perforarea, uzura sau fractura acrilatului.
Prepararii dintilor-stalpi
 Prepararea dintilor stalpi incipient nu se deosebeste de prepararea, care se
efectuaza in leziunile odontale coronare pentru utilizarea diferitelor coroane de
inveliş (proteze unidentare). Ulterior specificul prepararii consta in: a) obtinerea
unei forme corecte, specifice pentru tipul de microproteza ales ca elemente de
agregare şi b) obtinerea paralelismului intre axele coronare ale dintilor stalpi
astfel incat toate elementele de agregare sa se aşeze uniform pe dintii-stalpi
Amprentarea
 Campul protetic este o notiune de baza şi defineşte totalitatea elementelor
morfologice cu care puntea dentara reprezinta raportul de contact. Amprentarea
transfera in negativ dintii-stalpi preparati şi restul elementelor campului protetic
din cavitatea bucala. Varietatiile amprentelor, impreuna cu toate detaliile
tehnice de obtinerea a lor. Tehnica de aprentarii depinde de preferintele
specialistului şi de materiale folosite.
Deosebim:
 Amprente obtinute untr-un timp: amprenta obtinuta cu un singur amprentar sau
cu doua materiale amprentare (duble)
 Amprente obtinute in doi timpi (duble)
 Amprente in ocluzie obtinute de la maxila şi mandibula concomitent, in ocluzia
centrica
Etapele de confectionare puntilor dentare
La confectionare puntilor dentare deosebim urmatoarele etape clinico-tehnice
principale:
I Clinic- Prepararea dintilor stalpi amprentarea şi determinarea ocluziei centrice:
protectia dintilor preparati
II Laborator- Realizarea modelelor: confectionarea sabloanelor de ocluzie in caz de
lipsa a ocluziei, montarea modelelor in ocluzator, modelera dintilor stalpi şi
confectionarea elementelor de agregare
III Clinic- Proba elementelor de agregare, amprentarea campului protetic impreuna
cu elementele de agregare in vederea realizarii corpului de punte, determinarea
ocluziei centrice sau a relatiilor intermaxilare, protectia dintilor preparati
IV Laborator- Realizarea modelelor şi pozitionarea lor in relatia centrica, montarea
in aparatul ocluzator, modelarea machetei corpului de punte, tehnicianul il va
adapta la elementele de agregare şi va efectua lipirea lor
V Clinic- Proba punti şi individualizarea reliefului ocluzal,
VI Laborator- Finisarea şi lustruirea punti
VII clinic- Proba definitiva şi cementarea punti pe dintilor stalpi
Proba puntilor dentare
 Aprecierea clinica a puntilor dentare se efectuaza prin inspectie vizuala la etapa
clinica a probei. Aceasta analiza prevede examenul puntilor dentare in cavitatea
bucala cuprizand urmatoarele indici:
 İnsertia puntii pe dintii-stalpi
 Examinarea contactelor elementelor de agregare cu dintii-stalpi
 Examinarea raportului corpului de punte cu apofiza alveolara
 Examinarea rapoartelor cu dintii antagonişti la nivelul suprafetelor ocluzale
Multumesc pentru atentie