Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT LA

DOCTRINĂ ȘI
DEONTOLOGIE
CONTABILĂ

Student: Ureche (Bîzgan)Alina Anastasia


INTRODUCERE
 Modul in care ar trebui reglementată profesia contabilă
a constituit în ultimii ani subiectul multor dezbateri și,
în consecință, au avut loc multe schimbări deoarece
profesioniștii contabili, clienții lor, organismele
profesionale și guvernele caută să se asigure că
profesia contabilă continuă să furnizeze servicii de
înaltă calitate și contribuie la creșterea și dezvoltarea
economică globală.
 În timp ce membrii individuali ai unei profesii
contabile au obligația de a servi interesul public,
organismele profesionale au o responsabilitate
specifică și un rol esențial care se regăsesc în cele trei
comandamente fundamentale ale organismelor
profesionale menționate mai sus:
 educația: asigurarea unei dezvoltări profesionale
continue a membrilor lor;
 etica: comportamentul deontologic al membrilor
lor;
 calitatea: certificarea calității serviciilor oferite
de membrii lor.
PARTEA I. CIRCUMSTANȚE CARE AFECTEAZĂ INDEPENDENȚA PROFESIONALISTULUI CONTABIL

Circumstanţele care afectează independența:


 Interespropriu
 Autoexaminare (autocontrol)
 Favorizare
 Familiaritate
 Intimidare

Regula de bază în cazul în care circumstanţele la adresa


independenţei sunt semnificative înainte de acceptarea
misiunii, se procedează astfel:
 Se întreprind diligenţele necesare pentru eliminarea
acelor circumstanţe sau, dacă nu este posibil,
 Se refuză acceptarea sau continuarea misiunii
PRINCIPIILE DEONTOLOGICE
 Principiul obiectivitătii;
 Principiul confidențialități;
 Principiul competenței;
 Principiul profesionalismului
PARTEA II. PREZENTAREA
SPEȚELOR
Speța nr. 1 Încălcarea principiului integrității și a profesionalismului
 În data de 18 noiembrie 2019 organele de urmărire penală s-au sesizat din oficiu cu privire la
faptul că, Bucsa Vasile, în calitate de contabil al S.C. Transport SRL , în perioada de vară a anului
2019, a folosit autoturismul firmei în scopuri personale prejudiciind firma cu o sumă de 35.000 lei.
Chiar dacă acest fapt nu intră în categoria furtului, utilizarea repetată a crescut gradul de uzură a
autoturismului și prin urmare s-au creat cheltuieli suplimentare pentru firmă (reparații,
combustibil, înregistrare legală etc.). În urma cercetărilor efectuate a rezultat faptul că entitatea
este înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J123 V și are ca obiect
principal de activitate efectuarea de transport materiale de construcții și vânzarea acestora de
asemenea. Făptașul a recunoscut după insistențele angajatorului fapta comisă, nefiind pedepsit
penal. Acesta a fost concediat deoarece s-a insistat pentru recunoașterea vinovăției, lucru care a
fost dovedit cu ajutorul martorilor și a camerelor de supraveghere.
 În cazul de mai sus putem observa faptul că se încalcă două principii importante și anume:
principiul integrității și al profesionalismului. Principiul profesionalismului impune ca obligație
profesionistului contabil să se conformeze legilor și reglementarilor relevante și să evite orice
acțiuni care ar prejudicia profesia, organismul profesional sau un membru, iar cel al integrității
impune ca obligaţie tuturor profesioniştilor contabili de a fi drepţi şi oneşti în relaţiile profesionale
şi de afaceri si sa nu se asocieze la declaratii false care ar putea induce in eroare utilizatorii.
Integritatea implică, de asemenea, tranzacţii corecte şi juste. Potrivit Codului de Etică Contabilă,
nu este admisă nici o lezare care poate afecta activitatea firmei, dar acest contabil reprezintă o
amenințare de interes personal pentru firmă care este concretizată în utilizarea personală
necorespunzătoare a activelor corporale .
 Speța nr. 2 – Încălcarea principiilor obiectivității și a confidențialității profesionale

 Societatea comercială Gold își desfășoară activitatea în domeniul extracției și prelucrării metalelor
prețioase în România. Principalele atribuții ale firmei sunt extracția aurului și argintului și prelucrarea
acestora. De asemenea, firma se mai ocupă și cu vânzarea acestora organismelor autorizate în acest
domeniu. Aici lucrează 30 angajați, echipă formată din 5 consultanți clienți, un manager, 3 contabili 2
ingineri și restul de personal muncitori calificați în astfel de activitate. Având în vedere că securitatea era
în 2015 destul de precară, unul dintre contabili a fost acuzat că oferă informații financiare și numai unei
alte firme din domeniul extracției și prelucării metalelor prețioase în schimbul unor sume destul de mari.
Acesta a fost descoperit de către ceilalți doi contabili care au observant că inculpatul este suspicios. O
dată ce a fost denunțat, vinovatul a fost cercetat și s-au găsit în telefonul și laptopul lui mesaje către
persoane din afara întreprinderii în care erau scrise și arătate unele lucruri confidențiale din situația
firmei. Angajatul a fost concediat și pedepsit penal pentru toate faptele sale care au pus în pericol
întreprinderea.
 În cazul de mai sus putem observa că se încalcă două principii foarte importante pe care un profesionist
contabil trebuie neapărat să și le însușească. Confidențialitatea cere profesionistului contabil să nu
divulge și nici să nu folosească în interes personal informațiile pe care le obține cu ocazia îndeplinirii
misiunilor sale profesionale. Un profesionist contabil trebuie să respecte întotdeauna confidenţialitatea,
chiar şi într-un mediu social. Profesionistul contabil trebuie să fie conştient de posibilitatea unor
scurgeri de informaţii, în special în situaţii ce implică o asociere de afaceri pe termen lung cu un asociat
sau cu un afin. Un profesionist contabil poate fi pus în situaţii în care obiectivitatea îi este afectată. Este
imposibil ca toate aceste situaţii să fie definite şi descrise. Relaţiile care aduc un plus de confuzii sau
influenţează în mod negativ raţionamentele profesionale ale profesionistului contabil ar trebui evitate.
Indiferent de poziţie sau serviciul prestat, profesioniştii contabili trebuie să protejeze integritatea
serviciilor profesionale şi să menţină obiectivitatea în raţionamentul profesional.

S-ar putea să vă placă și