Sunteți pe pagina 1din 10

Executarea silită a

obligaţiei fiscale

1
Cuprins:
1. Noțiunea și caracterele executării silte.
2. Condiţiile declanşării executării silite.
3. Subiectele și modalităţi de executare silită a obligaţiilor
fiscale.
4. Încasarea mijloacelor bănești din conturile bancare al
contribuabililor.
5. Perceperea restanţelor din contul altor bunuri ale
contribuabililor.
6. Comercializarea bunurilor sechestrate.
7. Cazurile de imposibilitate a executării silite a obligațiilor
fiscale.
8. Contestarea deciziilor şi acţiunilor de executare silită a
obligaţiei fiscale.
2
1. Noțiunea și caracterele
executării silite.
Executarea silită a obligației fiscale reprezintă aplicarea asupra
contribuabilului delicvent a forței coercitive a statului cu scopul colectării în
formă silită a obligațiilor fiscale.
Caracterele executării silite sunt:
 Temeiul începerii executării silite este neexecutarea obligației fiscale în
cuantumul și la termenul stabilit.
 Aceasta este o cale excepțională de acumulare a impozitelor.
 Reprezintă o constrîngere necondiționată ce rezultă din Constituție.
 Nu necesită procedura judiciară de recuperare a datoriilor.

 Art.129 p.14
3
2.Condițiile declanțării executării
silite a obligației fiscale.
existenţa restanţei;
neexpirarea termenelor de prescripţie;
necontestarea faptului de existenţă a
restanţei şi mărimii ei;
contribuabilul nu se află în proces de
lichidare (dizolvare) sau de aplicare a
procedurilor de depăşire a insolvabilităţii.
Art. 193 Cod Fiscal
4
3.Subiectele și modalitățile de
executare a obligațiilor fiscale.
Executarea silită a obligaţiei fiscale se face de Serviciul Fiscal, pentru
obligaţia fiscală calculată de Serviciul Fiscal.
Obligația fiscală calculată de Serviciul de colectare a impozitelor şi
taxelor locale se execută în formă silită împreună cu Serviciul Fiscal.
(Art.195 C.F.)
Modalitățile de executare silită sunt:
A) Încasarea mijloacelor bănești de pe conturile bancare ale
contribuabilului.
B) Ridicarea de la contribuabil a mijloacelor bănești în numerar.
C) Urmărirea altor bunuri ale contribuabilului.
D) Urmărirea datoriilor debitoare ale contribuabililor.
Art. 194 Cod Fiscal

5
4. Încasarea mijlooacelor bănești de pe
conturile bancare al contribuabililor.
Începând cu ziua următoare celei în care a apărut
restanţa organul fiscal înaintează ordinul incaso –
document executoriu.
Instituţia bancară este obligată să-l execute în 24 ore,
dacă pe conturile bancare ale contribuabilului sunt
mijloace băneşti.
În cazul insuficienţei mijloacelor băneşti banca face
inscripţia dată pe ordinul incaso şi-l restituie
organului fiscal în termen de 3 ore, după expirarea
termenului de 24 ore.
Art. 197 Cod Fiscal.
6
5. Perceperea restanţelor din contul
altor bunuri ale contribuabililor.
ridicarea de la contribuabil a
mijloacelor băneşti – art. 198 C.F.
sechestrarea bunurilor – art.199 C.F.
sechestrarea bunurilor
contribuabililor care se află la alte
persoane – art.201 C.F.
executarea silită a bunurilor
agricole nerecoltate – art.201(1) C.F.
7
6. Comercializarea bunurilor
sechestrate.
Coordonarea comercializării cu
S.F. - art.203, al.1 C.F.
Evaluarea bunurilor sechestrate –
art.203, al.2 C.F.
Prețul de comercializare - art.203,
al.3 C.F.
8
7. Cazurile de imposibilitate a
executării silite a obligațiilor fiscale.
Executarea silită se consideră imposibil de executat în
următoarele cazuri:
A) persoana lichidată nu are succesor și nu posedă
bunuri pasibile urmăririi.
B) persoana se află în proces de lichidare sau în
procedură de insolvabilitate.
C) există un act judecătoresc de suspendare a
executării silte.
D) există actul instanței de judecată sau a executorului
judecătoresc privind imposibilitatea executării silite.
9
8. Contestarea deciziilor şi acţiunilor
de executare silită a obligaţiei fiscale.
Decizia de contestare se depune
în termen de 10 zile lucrătoare
din momentul emiterii deciziei
sau săvîrșirii acțiunilor contestate
la organul care a emis actul sau a
săvârșit acțiunea.
 Art. 273 Cod Fiscal
10