Sunteți pe pagina 1din 80

„ACCES, RELEVANŢĂ, CALITATE ÎN EDUCAŢIE –

COMPETENŢE PENTRU PREZENT ŞI VIITOR”


ELEMENTUL PRINCIPAL ÎN ACTIVITATEA DIRECŢIEI
ÎNVĂŢĂMÎNT STRĂSENI

• Strategia ”Educația 2020”,


• Asigurarea funcţionalităţii eficiente a Direcţiei raionale de
învăţămînt,
• Îmbunătăţirea calităţii resurselor umane,
• Asigurarea creşterii relevanţei şi aplicabilităţii studiilor,
• Fortificarea şi reformarea condiţiilor educaţionale în instituţiile
de învăţămînt preuniversitar din raion,
• Valorificarea şi impactul resurselor umane asupra procesului
educaţional
REŢEAUA ŞCOLARĂ

ÎNVĂŢĂMÎNTUL
ÎNVĂŢĂMÎNTUL PREUNIVERSITAR
PREUNIVERSITAR

72 instituții

38 instituții 11 licee 18 gimnazii 2 școli


preșcolare prim. grăd.

1 centru 1 centru 1 şcoală


de creație creaţie teh. sportivă
NR. DE INSTITUȚII
CU EFECTIVUL DE COPII/ELEVI
Nr. de instituții cu efectivul de copii/elevi
Nr. total de
Instuții de învățămînt instituții
la 31.05.2016 pînă la 91 92-200 201-640 peste 641

38 22 13 3 0
Grădiniță de copii
2 1 1 0 0
Școală primară - grădiniță
18 2 7 8 1
Gimnaziu
11 0 1 5 5
Liceu Teoretic
         
Extrașcolar:
Centru de creație
2 0 1 1 0
Școala sportivă
1 0 0 1 0
Total
72 25 23 18 6
REȚEAUA ȘCOLARĂ

412
clase

32 instituții
secundare

678 unități
cadre
didactice
300

290

280
297
270

260
256
250

240

230
Nr mediu de elevi în școală
22

21.8

21.6

21.4
22
21.2

21
21
20.8

20.6

20.4
Nr mediu de elevi în clasă
13.6

13.4

13.2 13.6
13

12.8
12.7
12.6

12.4

12.2
Nr mediu de elevi la un cadru didactic
18%

18%
18%
17%

17%
16%
16%

16%

15%
Ponderea școlilor mici este

• Gimnaziul Onești,
• Gimnaziul Drăgușeni,
• Gimnaziul Chirianca,
• Școala primară grădiniță Negrești ,
• Școala primară grădiniță Stejăreni
BUGET PRECIZAT PE AN UL 2015
950322.2 mii lei

Buget executat pe an
mii lei
89278.3

6,3%

Sold la 31.12.2015
• Gimn . Codrenca (șc. de circ.)
mii lei– 60,85%
6043.9
• Gimn. Recea (șc.de circ.)-64,1%
• LT”Ion Vatamanu” -67,5 %
• LT ”Mitropolit Nestor Vornicescu” (șc.de circ.) – 69%
• Gimnaziul Rădeni (șc.de circ.)– 69,5%
6.00%

5.00%

4.00%

6%
5.10%

3.00%
5%

2%
4.10%

1.20%
3.70%
2.00%

0.30%
2%

0%
1.00%

0.00%
Gaze și energie Reparații Curente Procurarea Perfecționarea
termică capitale mijloacelor fixe cadrelor
3100

3000

2900 3074.9

2800

2700
2736.8
2600

2500

Bugetul mediu per școală mii lei


BUGET MAXIM

• Gimn. ”Mihai Viteazul” -8360 mii lei (1000 elevi)


• LT. ”Mihai Eminescu”-8329,4 mii lei (889 elevi)
• LT. ”Ion Vatamanu” -6458,5 mii lei (599 elevi)
BUGET MINIM

• Gim. Onești – 1225,3(85),


• Gim. Chirianca– 1288,5 (86),
• Gim. Drăgușeni– 1418,3 mii lei (102 elevi).
Cheltuieli medii per clasă,
nivel raional–cca 217 mii lei (225 mii lei–rep)

Cheltuieli peste media raională sunt în


• LT ”I.Vatamanu” – 262 mii lei,
• LT ”A.Russo” , Cojușna- 257 mii lei,
• Gim. ”M.Viteazul”-238 mii lei,

• LT ”M.Eminescu” – 236 m.lei .


Cheltuieli medii per clasă,
nivel raional–cca 217 mii lei (225 mii lei–rep)

Cheltuieli sub media raională pe clasă


• Gim. Pănășești – 203 mii lei,
• Gim. Redeni– 204 mii lei,
• Gim.Galești– 214 mii lei.
10800
10600 10709
10400
10200
9706
10000
9800
9600
9400
9200
Cheltuieli medii per ...
Cheltuieli medii sub media raională
• Gim. Cojușna- 8355 lei,
• LT„M.Eminescu”, Strășeni – 8523 lei,
• LT Sireți– 8756 lei, LT Zubrești– 8938 lei .
Cheltuieli medii peste media raională
• LT „A.Russo”, Cojușna – 10834 lei,
• LT ”Universul”, Scoreni – 10730 lei,
• LT Romănești – 10656 lei,
Instituții reorganizate în 2015-2016

• Gimnaziul Stejăreni -în școală- primară – grădiniță cu


transportarea elevilor din clasele gimnaziale în LT
”Mitropolit Nestor Vornicescu” Lozova.

• lichidarea Școlii-auxiliare cu incluziunea copiilor în


instituțiile de învățămînt din raion.
• A fost creat Centrul de odihnă și agrement pentru copii
și tineret ”Divertis”
Studii liceale
• 11 instituţii,
– 3 localizate în oraşul Străşeni
– 8 licee rurale.
• Nu s-a desfăşurat admiterea în clasele a X-a
– Liceul Teoretic „I.Creangă”,Micleuşeni.
• Cu titlu de excepţie clase de a X-a :
– LT Sireţi – 25;
– LT Romăneşti – 20;
– LT Zubreşti – 21;
– LT „N.Nekrasov” -33;
Asigurarea condiţiilor
instituţiilor de învăţămînt
Pentru efectuarea reparaţiilor curente s-au alocat şi valorificat pentru gimnazii și
licee surse financiare în sumă 2 mln 016 mii 700 lei din bugetul instituţiilor de
învăţămînt
Nr Denumirea instituției Destinația Suma Etapa de
mii/lei realizare

1 LT ,,I.Vatamanu” Schimbarea sistemului de 1 000,0 procedură de


încălzire achiziții

2 Gimnaziul Cojușna Reparația capitală a 1 300,0 procedură de


acoperișului achiziții

3 Gimnaziul Recea Reparația capitală a 800,0 procedură de


acoperișului achiziții

4 LT ,,M.Eminescu” Reparația sălii de sporturi 900,0 procedură de


și a vestiarelor achiziții
Alocații din proiecte
• Grădinița de copii Zubrești în proiect cu FISM ,,Lucrări de
reparație a grădiniței” s-au schimbat 10 ferestre și 3 uși
termopan, s-au executat lucrări de termoizolare a clădiri în volum
de 850 m2 şi pavarea teritoriului - 650 m2;
• Grădinița de copii Lozova în proiect cu Ambasada Poloniei în
Republica Moldova ,,Calea de acces”- reconstruirea drumului
dintre blocul claselor primare a liceului și grădinița de copii;
• Grădinița de copii Nr. 3 Strășeni în proiect olandez cu
Fondația ,,CHILD CARE Moldova”, reparația capitală a blocului
alimentar.
• Grădinița de copii Țigănești în proiect olandez de renovare și
utilare a cabinetului medical;
Alocații din proiecte
• Gimnaziul ,,M.Viteazul” Strășeni a fost selectat într-un proiect
„ Integrarea copiilor cu dizabilităţi în şcolile generale”, finanţat
din Grantul oferit de Guvernul Japoniei, administrat de Banca
Mondială, gestionat de FISM şi implementat de AO Lumos
Foundation Moldova, astfel beneficiind de termoizolarea
subsolului; conservarea energiei prin schimbarea tuturor
ferestrelor și ușilor interioare a instituției;
• LT „Ion Vatamanu”, implicat în proiectul ”Eficiență energetică”
• Din sursele financiare cu destinație specială pentru educația
incluziva s-au deschis 2 (două) centre de resurse pentru educația
incluzivă în gimnaziile Tatarești și Țigănești
Instituţiile de învăţămînt sunt asigurate 100%
cu manuale prin sistemul de închiriere

• Prin Schema de închiriere s- a asigurat cu 46 de titluri noi


de manuale pentru
– clasele a II-a,
– clasele aV-a,
– clasele aXII-a;
Asigurarea din donații
• ghiduri pentru promovarea UE în şcolile RM,
• puzzle,
• manuale şi ghiduri la "Educaţia Ecologică" clasele I-XII-a,
• harți,
• ghiduri"Monitorizarea calităţii apei",
• cărţi "Cum să recunosc un abuz?”,
• revista"Teoria şi arta educaţiei fizice în şcoală",
• documente audio-vizuale"Trăieşte în siguranţă",
• literatură didactică"Evaluarea dezvoltării copilului",
• "Asistenţa copiilor cu CES",
• lucrările "Implementarea standardelor de calitate în instituţiile de
învăţămînt general„
• "Standarde de calitate ale instituţiilor de învăţămînt general şi
instrumente de evaluare aferente acestora".
RESURSELE UMANE
În instituţiile de învăţămînt primar și secundar general și-au
desfășurat activitatea perioada de referință 1208 cadre didactice.
Din ei:
• Pensionari – 187 sau 16 %
• Cu 1-2 ani pînă la pensie -56 (4,8 %)
• Tineri specialiști -79 sau 6,8 %
• Deficitul de cadre didactice constituie 37 persoane
prioritar la disciplinile matematică, fizică limbi străine, clase
primare, educație preșcolară.(ME -repartizat 23 cadre didactice -
prezente 6)
Personalul de conducere îl constituie 72 persoane sau 6,3 % din
totalul cadrelor didactice.
Formarea profesională continuă

În anul de studii 2015 – 2016 au frecventat cursurile de formare


profesională continuă 253 cadre didactice sau 20,94%
Din 1208 deţin grad didactic 722 cadre didactice, ceea ce constituie
59,77%, și este în descreștere față de 68 %-2015) . Dintre ei:
• Grad didactic superior: 16 cadre didactice- (1,39%) (17-)
• Grad didactic întîi: 73 cadre didactice - (6,29%) (71
• Grad didactic doi: 631 cadre didactice - (52,12%) (658)
• Nu deţin grad didactic: 491 de cadre didactice, ceea ce constituie
40,22 %.
Constatări
Profesorii trebuie să se pregătească continuu dar formarea continuă , oferită
de instituțiile abilitate de la noi nu satisface întru totul necesitățile cadrelor
didactice la nivelul cerințelor actuale. Formarea continuă este deseori
abordată ca o condiție obligatorie pentru accederea la grad didactic
1Existenţa fenomenului de migraţie a cadrelor didactice şi de abandonare a
sistemului
2. Activitatea prin cumul în şcolile mici nu asigură calitatea instruirii
3. Numărul redus de tineri specialiști în sistemul de învățămînt
4.Existenţa disciplinelor şcolare citite de pedagogi de altă disciplină
5.Vîrsta medie a cadrelor didactice la disciplinele şcolare 40 -50 ani
7.Lipsa motivării cadsrelor didactice de a aspira la gradul didactic următor.
ACCESUL LA EDUCATIE
În anul de studii 2015-2016 instituţiile preşcolare au fost frecventate
de 4247 copii , care este în creștere cu 139 față de anul precedent

vîrsta copiilor( ani) 1,5 -3 3-4 4-5 5-6 6-7 total raion

total copii cu vîrste 1535 1036 1047 1050 1035 6185

nr. de grupe 24 31 38 41 50 184

nr. de copii 576 740 921 985 1025 4247

% cuprinderii 37,5% 71,4% 87,9% 93,8% 99% 74,5%


ACCESUL LA EDUCATIE
Rata de instituționalizare a copiilor de 6-7 ani constituie 99 % -, învăţămînt
obligatoriu (Art.13 din Codul educaţiei)
Deşi, în ultimii ani, a crescut procentul înrolării copiilor în grădiniţa de la 57,2 %
(2013) - la 74,5% (2016) ca consecință a suplimentării numărului de grupe/locuri,
totuşi un număr semnificativ de copii rămîn în afara procesului de educaţie timpurie
şi constituie 25,5% din numărul total de copii de vîrstă preşcolară şi antepreşcolară

Instituționalizarea copiilor de 1,6- 7 ani


70.00%

60.00%

50.00%

40.00% 66.40% 68.70%


64.70%
57.20%
30.00%

20.00%

10.00%

0.00%
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
distribuţia elevilor 2015-2016
  clase clase clase liceale total
primare gimnaziale clase I-XII
Nr. de clase 165 201 46 412
Nr. de elevi 3835 4399 913 9147
Nr. mediu de elevi pe 23,2 21,8 19,8 22,2
clasă (21,7- în a.2014

Contigentul de elevi s-a diminuat cu 1,03 % comparativ cu anul de studii


precedent.
A crescut și raportul elevi per cadru didactic:
clase primare : 1/21
Clase gimnaziale și liceale 1/11
În anul de studii 2015/2016 au fost deschise 9 clase primare cu predare similtană
în instituțiile: gimn. Onești- 2 clase, gimn. Chirianca -2, gimn. Drăgușeni-1,
șc.prim/grăd. Negrești-2, șc.prim./grăd. Stejăreni -2
• În procesul de instruire la domiciliu au fost incadrați 12 copii
• În anul de studii 2015-2016 n-au fost școlarizați - 2 elevi (0,03 %).
Rata neșcolarizării denotă o tendinţă ascendentă, procentual se
atestă o crestere cu 0,01 %.
• Pe parcursul anului au abandonat procesul educational 5 elevi
(0,08 %)
• Au fost înregistrate și referite pentru a fi soluționate 420 cazuri de
violență, abuz (fizic, emoțional) și neglijare
Constatări

1. Declinul demografic și migrația, micşorarea numărului


de copii în instituţiile educaţionale şi clase de elevi.
2. Număr redus de copii per cadru didactic în învățămîntul
secundar general
3. Ineficienţa educaţională în clasele simultane
4. Redicerea numărului de elevi înmatriculaţi în
învăţămîntul liceal. Reorganizarea reţelei de licee.
5. Existenţa fenomenului absenteism şcolar şi a
abandonului.
Alimentaţia copiilor

90

80

70

60

87.3

87.1
50

40
15.65

15.1

30

20

10

0
lei alocați în zi pentru 1 copil norma fiziologică la un elev
Alimentaţia copiilor

Normele naturale realizate - 2015-2016 indică un nivel


cuprins între 60% -80 % (sub normă) a produselor
alimentare de pește, legume, fructe, lapte, ouă, unt, carne,
brînză. Cele mai mari norme alimentare sunt înregistrate
la:
• crupe, paste făinoase (175%),
• ulei (139 %),
• Pîine (103%),
• smîntînă- 104%.
Alimentaţia copiilor

175%
180%

160% legume fructe

139%
140% unt lapte

120%
103% 104% carne ouă

100% 92%

77% 79% brînză peşte


80% 73%
68% 67% 68%
63%
60%
crupe, paste făinoase pîine
60%

40% zahăr ulei

20%
smîntînă

0%
Alimentaţia copiilor
• În 28 instituții preșcolare mijloacele alocate pentru un
copil per zi depășesc normele financiare stabilite (16,05
lei).
• Cele mai mari medii per zi pentru un copil în instituțiile
preșcolare se atestă în:
– g/c Greblești (18,78 lei) ,
– G/C Vorniceni nr.2 (18,37),
– g/c Ghelăuza(18,27)
– g/c Țigănești (18,11) etc.
• Cele mai mici medii
– g/c Chirianca,
– g/c Drăgușeni,
– g/c nr.3 Strășeni etc.
Alimentaţia copiilor

În instituțiile de învățămînt primar și secundar au fost


asiguraţi cu hrană gratuită circa 3830 elevi din clasele
primare și 115 copii în mediu lunar din familiile social-
vulnerabile
Alimentaţia copiilor

Alocații suplimentare pentru alimentația copiilor din


familiile social vulnerabile alocă doar primăria Bucovăț
• Normele zilnice băneşti au fost:
– 7,00 lei/zi/elev pentru septembrie– decembrie 2015 – realizat
– 6,67 lei
– 7,45 lei/zi/elev pentru ianuarie – mai 2016. – realizat -7,35
Alimentaţia copiilor

Anul Planificat 2015 Planificat 2016  

Total
Luna 9 10 11 12 1 2 3 4 5
planificat

517 510 512 487 571 532 575


(lei) 493 347 511 390 4 714 014
200 970 840 890 806 789 782

2015 Anul Executat 2015 Executat 2016  


-2016
Total
Luna 9 10 11 12 1 2 3 4 5
executat

380 434 588 531 573 469 590


(lei) 343 190 411 376 4 323 369
486 254 620 788 228 496 932

Media
5,32 6,46 7,29 7,62 6,18 7,67 7,32 7,43 8,17 7,05
raion
Alimentaţia copiilor

Valorificarea mijloacelor financiare cu destinație specială


pentru alimentație a constituit 92 % din sursele planificate.
Pe instituții acest procent variază de la 69,9 % pînă la 112,6
%. Doar în patru instituții cheltuielile au fost conforme celor
planificate:
• gimnaziul Rădeni,
• IPLT „A. Russo”, Cojușna,
• IPLT „N. Nekrasov ”, Strășeni,
• IPLT Sireţi
Activități instructiv-metodice

La nivel raional au fost planificate 53 activități instructiv-


metodice, s-au realizat - 67cu cadrele manageriale și la
discipline şcolare în următoarele instituții
- Limba şi literatura română: 2- LT „A.Russo”,
gim.”M.Viteazul”;
- Limba franceză: 2- gim.Chirianca, gim.Rădeni;
- Limba engleză: 2 – LT „I.Vatamanu”, gim.Cojuşna;
Activități instructiv-metodice

- Informatică: 1- LT„Universul”
- Educaţie muzicală: 2- LT Sireţi, gim.Dolna;
- Matematica: 1- LT „I.Inculeţ”
- Eucaţia plastică: 2- LT Zubreşti, LT „Universul”
- Educaţia tehnolohică: -1- gim.Căpriana;
- Educaţie fizică: 1- LT Zubreşti;
- Biologie: 1- LT Zubreşti;
- Chimie: 2- gim.Bucovăţ, gim.Găleşti;
- Geografie: 2- gim.”M.Viteazul”, gim.Recea
Activități instructiv-metodice

- Limba rusă: 1- LT „I.Inculeţ”


- Fizica: 1- gim.Micăuţi;
- Istoria românilor şi universală: 2- gim.Micăuţi,
gim.”M.Viteazul”;
- Educaţia civică: 9 gim.”M.Viteazul”;
- Învăţămînt primar: 9- gim.”M.Viteazul” (3), LT
„N.Nekrasov”(4), SAP (1), LT „I.Inculeţ” (1);
- Bibliotecari: 6- gim.”M.Viteazul”, LT „I.Inculeţ”, Biblioteca
Publică;
Activități instructiv-metodice

- SAP:7
- Directori adjuncţi didacţi -1- LT Zubreşti;
- Directori adjuncţi educativi – 2- LT Romăneşti, gim.
Rădeni;
- Educaţie preşcolară – 9- grădiniţele : nr.2, 3 Străşeni,
Romăneşti, Pănăşeşti, Ţigăneşti, Lozova, Lupa-Rece.
Activități instructiv-metodice

- SAP : 7
- Directori adjuncţi didacţi -1- LT Zubreşti;
- Directori adjuncţi educativi – 2- LT Romăneşti, gim.
Rădeni;
- Educaţie preşcolară – 9- grădiniţele : nr.2, 3 Străşeni,
Romăneşti, Pănăşeşti, Ţigăneşti, Lozova, Lupa-Rece.
Activități instructiv-metodice
Obiectivele şedinţelor s-au axat pe formarea, dezvoltarea şi
consolidarea competenţelor de structurare a activităţii
didactice, optimizarea planificării şi proiectării didactice,
stimularea creativităţii în planul conceperii şi coordonării
domeniului didactic; practici, cerinţe şi modalităţi de lucru
cu elevii cu CES; Cerinţe şi modalităţi de elaborare a tezelor
semestriale, asigurarea continuității în învățămîntul primar
și secundar general, aplicarea Standardelor de eficiență a
învățării, Referențialului de evaluare și Standardelor de
calitate în contextul școlii prietenoase copilului
Activități instructiv-metodice
În cadrul proiectului “Pilotarea modulelor de educație
incluzivă în instituțiile preșcolare din Republica Moldova”au
fost formate cadrele didactice și părinți din Pănășești. Pe
parcursul anului în cadrul centrelor de mentorat au fost
formate 308 de cadre didactice la subiectul: ”Promovarea
instrumentului de monitorizare a pregătirii copiilor pentru
şcoală” Activităţile realizate au contribuit la actualizarea
competenţelor psihopedagogice şi de specialitate, însuşirea
abilităţilor profesionale, perfecţionarea calităţii procesului
de învăţămînt prin stimularea inovaţiei pedagogice.
Activități instructiv-metodice

În parteneriat cu CIDDC au fost desfășurate ateliere de


formare:
• pentru profesorii de educație civică ” Educație civică
participatorie și incluzivă”;
• în învățămîntul primar (proiect anual)- ”Educația
Parentală”;
• cu directorii adjunți pentru educație și președinții
Consiliilor de elevi ”Participarea copiilor în guvernarea
democratică a școlii”
Activități instructiv-metodice

Învățătorii claselor I-II au fost formați pentru a implementa


Metodologia de aplicare a evaluării criteriale prin
descriptori pentru clasa I și Ghidul metodologic ( aprobate
ordinul ministrului educației nr. 862 din 07.09.2015); (circa
80 persoane)
CURRICULUM / PROCES EDUCAȚIONAL

Inspecţii frontale :
• Gimnaziul Rădeni,
• g/c Rădeni,
• gimnaziul Căpriana,
• LT ”Ion Inculeț” Vorniceni
CURRICULUM / PROCES EDUCAȚIONAL

Inspecţii parametrice:
• LT Romănești,
• Gimnaziul Cojușna;
Inspecţii de specialitate:
• 26 de inspecţii la disciplinele școlare;
Inspecţii speciale:
• 24 şcoli
• 10 grădiniţe de copii.
Inspecţii tematice, probe de evaluare
CURRICULUM / PROCES EDUCAȚIONAL
În cadrul inspecţilor s-au constatat următoarele:
- Cadrele didactice au studiile corespunzătoare dar sînt
pregătite parțial pentru a realiza eficient Curricula
modernizată, axată pe formarea de competenţe cu
caracter de integrare.
- În instituţii există o bază didactico-materială şi un
suport suficient pentru asigurarea calităţii predării
-învăţării -evaluării în cadrul orelor la disciplie şi ocupaţiilor
educaţionale;
- Profesorii folosesc o gamă variată de metode dar care
nu întotdeuana asigură o învățare activă și diferențiată
CURRICULUM / PROCES EDUCAȚIONAL

- A sporit eficienţa lecţiei şi ocupaţiilor educaţionale prin


utilizarea tot mai largă a TIC în cadrul predării disciplinelor
școlare și a activităților extracurriculare;
- Elevii fac încercări de a participa la propria învățare și își
exprimă opiniile în cadrul lecțiilor;
CURRICULUM / PROCES EDUCAȚIONAL
- În unele instituţii evaluate s-au depistat lacune
serioase la nivelulul de planificare a activităţilor,
respectarea principiului de diversitate a formelor de
control intern, principiului cantitativ şi calitativ al
informaţiilor de totalizare, caracterul formal şi neeficient al
acţiunilor corecţionale, lipsa planurilor de perspectivă
de evaluare a disciplinelor şcolare etc
- Rezultatele şcolare obţinute de elevi nu sunt analizate în
majoritatea cazurilor, nu sunt identifcate cauzele
insuccesului şcolar şi nu se stabilesc programe
ameliorative.
Rezultatele evaluării copiilor
la debutul şcolar
În mod
Cu puţin Cu mult
Scala de apreciere regulat,
sprijin sprijin
Niciodată
Independent
A. Dezvoltarea fizică, a sănătăţii şi 70,2/67,8 24,5 4,9 0,4
igienei personale (pe țară)

B. Dezvoltare socio-emoţională 54,1/54 38,7 6,7 0,5


(pe țară)
C. Capacităţi şi atitudini în învăţare 44,2/ 45 41,5 13 1,3
(pe țară)
D. Dezvoltarea limbajului şi a 52,5/52-54 pe 35,2 10,9 1,4
comunicării şi premisele citirii şi scrierii țară

E. Dezvoltarea cognitivă şi cunoaşterea 52,8 36,7 8,9 1,6


lumii
Rezultatele evaluării copiilor
la debutul şcolar
Rezultatele evaluării copiilor la debutul şcolar din raionul
Străşeni atestă :
Un nivel înalt de realizare a indicatorilor la domeniile:
• Dezvoltarea fizică, a sănătăţii şi - 70,2%
• Dezvoltarea socio-emoţională – 54,1%.

Un nivel scăzut se atestă la domeniul:Capacităţi şi atitudini


în învăţare. La acest domeniu indicatorii realizaţi în mod
independent constituie 44,2% per raion
Evaluarea finală în treapta primară

Au scris :. 900, din ei -30 au studiat în baza PEI


Promovabilitatea – 100%.
Se atestă o creștere a indicilor calității - la Limba de
instruire de la 62,7 la 65,01% și indici relativ constanți la
matematică- 59,6 %;
  Nr. Note media reuşi calita
Disciplina elevi ta tea

10 9 8 7 6 5 4-1   % %

Limba de instruire 870 133 141 286 172 92 46 0 7,9 100% 65,0

Matematica 100
870 168 117 229 175 130 51 0 7,80 59,6
  %
rezultatele şcolare obținute la
absolvirea ciclului gimnazial
Candidați - 860
Au promovat 851 – 98,95%
Au susținut în bază de PEI - 42
Nr. de Din aceştia, cu media examenelor de absolvire a gimnaziului:
absolv

5,99 –5
9,99 -9

8,99 -8

7,99 -7

6,99 -6
enţi
10

 
 
 
Matematica
    44 61 196 212 218 125
Limba de
instruire   1 27 233 307 205 78
Istoria
Românilor și   8 50 174 226 226 167
universală
Total raion: 851 0 14 156 250 286 145
rezultatele şcolare obținute la
absolvirea ciclului gimnazial

Procentul promovabilităţii pe raion 98,95% față de 98,47


în sesiunea 2015
Procentul calității -19,9%
Notele de 9- 10 constituie : la disciplina mateamatica- 105
elevi ; istoria românilor și universală – 58 ; limba română-
28
Respinși 9 elevi față de 14 în anul precedent.
Rezultatele examenelor de bacalaureat

- reuşita şcolară a constituit 66,21 % comparativ cu 68,7


%, în sesiunea 2015;
- procentul calităţii – a crescut la 15,88% comparativ cu
4,30 în sesiunea 2015;
- nota medie – 6,49 %, comparativ cu 6,30 în sesiunea
2015.
Topul reuşitei - BAC 2016
Instituția Total candidați promovați respinși Rata de Absolvenți 2016
promovare
LT Zubrești 91,67
12 11 1 91,67
 
LT ” Ion Vatamanu” Strășeni 78 66 12 84,64 92,54
LT ”Ion Creangă” Micleușeni 15 12 3 80,0 84,62
LT ” Alecu Russo” Cojușna 42 33 9 78,57 85,71
LT”Ion Inculeț” 29 20 9 68,97 80,0
LT”Mitropolit Nestor Vornicescu”
16 11 5 68,75 78,57
LT Romanești 16 10 6 62,5 81,82
LT ”Mihai Eminescu” Strășeni 70 43 27 61,43 74,51
LT ”Universul” Scoreni 12 7 5 58,33 60,0
LT Sireți 20 11 9 55,0 75,0
LT ”Nicolai Necrasov” (inclusiv 21
școala serală) 60 39 35,0 45,59
 
TOTAL
  370 245 125 66,21 %  
Absolvenții 2016
(fără restanțieri) 289 224 65   77,5 %
Topul mediilor
Nota media Nota medie
Instituția Nota medie BAC promoția 2016 generală
LT”Mitropolit Nestor 7,39 7,39 8,88
Vornicescu”
LT” Ion Vatamanu” Strășeni 6,97 7,08 8,05
LT ” Alecu Russo” Cojușna 6,9 7,09 8,65
LT Romanești 6,83 6,97 8,02
LT”Ion Inculeț” 6,51 6.51 7,67
LT Zubrești 6,27 6,27 7,93
LT ”Universul” Scoreni 6,25 6,25 7,66
LT Sireți 6,23 6,44 7,54
LT ”Ion Creangă” Micleușeni 6,13 6,23 8,13
LT ”Mihai Eminescu” Strășeni 6,01 6,10. 7,28
LT ”Nicolai Necrasov” (inclusiv
clasa serală) 5,96 6,05 7,78ru/ 6,39ro
TOTAL
  6,49 6,58 7,83
  Național 6,7   -1,34
Olimpiadele raionale
La olimpiadele şcolare desfăşurate la nivel raion au
participat 608 de elevi, cu 301 locuri premiante și
mențiuni sau 49,5 %.

319

301 301

320 290

310
300
290
280
270

2013 2014 2015 2016


Clasamentul raional
Liceele teoretice:
LT" A.Russo" -60 locuri;
LT"I.Vatamanu" - 56 locuri;
LT" N.Necrasov"- 30 ;
LT" Mitropolit N. Vornicescu" -27
58
60 52

50

40 30
23 25 24
30

20 10
6 6 4
10 1

sti l” u” v ” ”, ... eti u” t” ă” ti


e rs
u
es
c so ss
o ice ir an le g es
an e in ra u rn S m ncu an br
om niv m ek A.
R
Vo at
a I. I
Cr
e Zu
R U E N „ . V „ .

„M „N
.
M
.N „I. „I

Clasamentul raional

Gimnaziiile:
Gim. Recea - 10
Gim. Cojușna –10 locuri premiante
Gim.”Mihai Viteazul” – 10 locuri peremiante;
Gim. Voinova – 6
Olimpiada Republicană

Locuri ocupate:
I–0
II – 1 - limba română (alolingvi),
III – 3 - geografie, biologie, educația fizică
Menţiuni –10 - chimie, ed. fizică , l.română,
l.românâ (alolingvi), biologie, matematică, limbi
străne.
Concursuri
Festivalul – concurs de colinde, obiceiuri şi tradiţii de An Nou Crăciun
“Să trăiţi, să înfloriţi”.
Concursul ”Indiferența susține violența”
Concursul literar ”Potopul de stele- în miez de ghenar”,
La izvoarele înțelepciunii
Lumea în viziunea copiilor;
Concursul ”Securitatea la trafic înseamnă viață”
Festivalul Familiei
Turnamentul raional în Domeniul Drepturilor Copilului/Omului
Balul rational al absolvenților;
Festivalul national al sportului școlar;
Concursul ”Micii actori”
Educație incluzivă

Pe parcursul anului de studii a fost efectuată evaluarea


complexă și multidisciplinară a copiilor referiți din toate
instituțiile de învățămînt din raion. La finele anului de
studii în instituțiile din raion sunt 320 copii cu Cerințe
Educaționale Speciale, în instituțiile de educație timpurie
-24 copii. În condiții specifice stipulate în ordinul
Ministerului educației nr. 311 din 5 mai 2015 au susținut
evaluarea finală 30 de elevi din clasa a IV-a și 44 de
absolvenți ai clasei a IX –a
Copii cu Cerințe Educaționale Speciale din 22 de instituții
beneficiază de activități în Centrul de Resurse
Odihna de vară a copiilor şi adolscenţilor

Suma mijloacelor financiare alocate de către Consiliul


raional pentru odihna elevilor în perioada estivală a
constituit 1 mln lei.
În scopul întremării sănătăţii copiilor, în vara 2016 a
funcţionat Centrul de odihnă și agrement pentru copii și
tineret ,,Divertis” în 6 schimburi cu durata a cîte 10 zile, în
care s-au odihnit 868 copii(din 960 planificat).
Au rămas nerealizate: 92 foi
Odihna de vară a copiilor şi adolscenţilor
La nivel de instituţii au fost organizate 4 tabere cu sejur de
zi, în care s-au odihnit 200 elevi:

  Instituţia nr. copii


 
1 Gimnaziul Onești 16

2 Gimnaziul Voinova 84

3 Liceul Teoretic Zubreşti 50

4 Gimnaziul ,,M. Viteazul” 50


Odihna de vară a copiilor şi adolscenţilor
• Centrul Teritorial al Sindicatului de ramură a contractat
bilete pentru copiii lucrătorilor din învăţămînt în tabere
de odihnă din ţară - 65 copii;
• Prin Ministerul Educaţiei, la Tabăra de odihnă ,,Perlele -
Nistrului”, Vadul lui Vodă s-au odihnit 5 copii;
• În total în raion în perioada estivală 2016 s-au odihnit
1136 copii, ceea ce constituie 12,41 % din numărul total
de elevi (în 2015 s-au odihnit 1448 copii/16%)
SISTEMULUI RAIONAL DE ÎNVĂȚĂMÎNT

• Declinul demografic al populației ,


• Migraţia populaţiei în afara raionului, ţării (familii tinere,
copii, cadre didactice)
• Impedimente în implementarea reformelor
educaţionale privind asigurarea unui învăţămînt de
calitate în mediul rural, preponderent în învăţămîntul
preşcolar şi gimnazial, reformelor structurale şi de
optimizare în sistemul educaţional.
• Implicarea insuficientă a comunităţii şi a familiei în
soluţionarea problemelor şcolii în mediul rural.
SISTEMULUI RAIONAL DE ÎNVĂȚĂMÎNT
• Divergenţe dintre prevederile documentelor de stat în
domeniul educaţiei şi implementarea lor în practică
• Imperfecţiunea mecanismelor de conducere ,
metodelor de management educaţional la nivel local.
• Diminuarea rolului cadrelor didactice în luarea de
decizii în educaţie.
• Asigurarea financiară sub nivel a sistemului educaţional
în raport cu necesităţile de dezvoltare, inclusiv dotarea
insuficientă a bazei didactice şi tehnico-materiale;
SISTEMULUI RAIONAL DE ÎNVĂȚĂMÎNT

• Incapacitatea instituţiilor de învăţămînt preşcolar, APL,


de a satisface solicitările părinţilor cu privire la
instituţionalizarea copiilor de 2-7 ani;
• Conservatismul APL, informarea insuficientă a
comunităţii, atitudini nepăsătoare faţă de dezvoltarea
personalităţii copilului.
• Neglijarea instruirii şi educaţiei de către unele categorii
de părinţi şi copii, rezultînd absenteismul şcolar,
abandon, neşcolarizare, rezultativitate educaţională
scăzută.
SISTEMULUI RAIONAL DE ÎNVĂȚĂMÎNT

• Situaţia economică dificilă, existenţa unei oferte tot mai


scăzute pentru piaţa muncii.
• Tendințe de optimizare a reţelei învăţămîntului liceal în
unele instituţii rurale
• Oportunităţi limitate pentru elevi şi părinţi de a alege
disciplinele de studiu şi a conţinuturilor de învăţare
PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE
• Asugurarea condiţiilor şi monitorizarea aplicării la nivel
raional şi local a documentelor de stat ce ţin de
domeniul conducerii inovative în instituţiile
educaţionale.
• Conlucrarea eficientă cu factorii decizionali în
soluţionarea problemelor prioritare de dezvoltare a
învăţămîntului la nivel local.
• Implicarea managerilor şcolari, cadrelor didactice
,părinţilor şi elevilor în realizarea Programului de
dezvoltare a învăţămîntului în raion pentru anii 2015-
2020
PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE
• Informarea comunităţii privind starea invăţămîntului la
nivel local, raional, naţional, cunoasterea cu actele
legislative în domeniul sistemului educaţional.
Amplificarea tendinţelor de participare mai efectivă a
societăţii civile în soluţionarea problemelor
educaţionale
• Implicarea Consiliului Raional în susţinerea şi rezolvarea
problemelor ce ţin de dezvoltarea invăţămîntului în
raion. Examinarea problemelor educaţionale la
şedinţele Consiliului raional.
• Susţinerea şi încurarjarea cadrelor didactice tinere.
PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE

• Dezvoltarea programelor de formare continuă la


nivel local, raional şi naţional.Stagii, seminare
organizate de Ministerului Educaţiei al Republicii
Moldova pentru monitorizarea eficientă a
implementării curriculumului modernizat şi a
standardelor de eficienţă a învăţării.
• Instruirea cadrelor manageriale în formarea şi
gestionarea bugetelor şcolare în bază de formula.
PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE

• Colaborarea cu organelle de justiţie, poliţia, Direcţia


Sănătate Publică, Agenţia raională de Ocupare a Forţei
de Muncă, primăriile, mass-media în soluţionarea
problemelor educaţionale şi promovării performanţelor
din învăţămînt
• Susținerea elevilor dotaţi
„ACCES, RELEVANŢĂ, CALITATE ÎN EDUCAŢIE –
COMPETENŢE PENTRU PREZENT ŞI VIITOR”