Sunteți pe pagina 1din 16

Operaţiunile instituţiilor

de credit
CUPRINS
CONŢINUTUL OPERAŢIUNILOR INSTITUŢIILOR DE CREDIT

SISTEMUL INSTITUŢIILOR DE CREDIT

OPERAŢIUNI DE CREDITARE
- Elementele tehnice ale unui credit
- Împrumuturi acordate persoanelor juridice / fizice

OPERAŢIUNI DE ACCEPTARE A DEPOZITELOR

OPERAŢIUNI CU ŞI FĂRĂ NUMERAR

OPERAŢIUNI AFERENTE PLĂŢILOR ELECTRONICE


1. Analiza solicitării unui credit
 Etapa de analiză a solicitării unui credit demarează
după ce reprezentanţii persoanei juridice au prezentat
instituţiei de credit o solicitare formală a unui
împrumut.

 Această solicitare este însoţită de un aşa-numit dosar


de creditare, în care sunt incluse:
 cererea de credit;
 documentele anexate cererii de credit.
Analiza solicitării unui credit

1. Cererea de credit este, de regulă, un document tipizat,


semnat de persoane autorizate să reprezinte persoana
juridică
ce solicită împrumutul. În acest document pot fi înscrise:
- date de identificare ale solicitantului de împrumut;
- denumire, sediu, număr de înmatriculare la Registrul
Comerţului, capitalul etc.;
- condiţii solicitate pentru credit: suma împrumutată, durata
creditului etc.;
- situaţia altor împrumuturi ale solicitantului de credite etc.
Analiza solicitării unui credit

2. Documentele anexate cererii de credit sunt stipulate în


metodologiile instituţiei de credit pentru fiecare tip de
împrumut. În cadrul acestora pot fi incluse:
- documente centralizatoare ale contabilităţii financiare:
bilanţuri contabile, conturi de profit şi pierdere, balanţe de
verificare etc.;
- planul de afaceri aferent activităţii care trebuie finanţată prin
împrumut;
- lista garanţiilor propuse instituţiei de credit
- planuri financiare ale solicitantului de credit: bugete de
venituri şi cheltuieli, previziuni ale fluxurilor monetare etc.
Analiza solicitării unui credit
 De regulă, dosarele de credit sunt prezentate unor angajaţi
ai instituţiei de credit, numiţi ofiţeri de credite, care
urmează să le analizeze şi să întocmească pe baza
acestora referate în care să prezinte aspectele esenţiale ale
creditului.
În analiza unei solicitări de împrumut pot fi folosite, pe lângă
datele cuprinse în dosarul de creditare şi informaţii
desprinse din interviuri purtate cu reprezentanţii persoanei
juridice. Uneori, pentru a obţine informaţii suplimentare,
ofiţerii de credite se deplasează la sediul persoanei juridice
care solicită împrumutul.
Analiza solicitării unui credit

În general, analiza unei solicitări de împrumut se derulează pe


trei direcţii principale:
 analiza condiţiilor solicitate pentru împrumut;
 evaluarea garanţiilor;
 analiza riscului de nerambursare.

a. Analiza condiţiilor solicitate pentru împrumut are la bază


date înscrise în cererea de credit: suma împrumutului, durata
creditului etc.
Ofiţerul de credite trebuie să evalueze capacitatea debitorului
de a îndeplini aceste condiţii propunând, atunci când este
cazul, modificarea acestora.
Analiza solicitării unui credit

b. Evaluarea garanţiilor are ca scop stabilirea măsurii în care


instituţia de credit îşi poate recupera împrumutul prin execuţia
garanţiilor în cazul în care debitorul nu îşi îndeplineşte
obligaţiile.

Această evaluare trebuie întreprinsă de personal specializat,


care îşi va angaja răspunderea prin semnătură (în România, în
anii ‘90, multe din creditele neperformante nu au mai putut fi
recuperate deoarece garanţiile acestora au fost mult
supraevaluate).
Analiza solicitării unui credit

c. Analiza riscului de nerambursare se concentrează asupra


a două aspecte:
c1. buna credinţă;
c2. solvabilitatea.

c1. Buna credinţă a solicitantului de credit poate fi analizată


pe baza informaţiilor obţinute asupra derulării unor
împrumuturi anterioare, ale îndeplinirii obligaţiilor în alte
afaceri ş.a.m.d. În unele ţări, instituţii ale statului
realizează baze de date ale firmelor rău-platnice, la care
accesul este neîngrădit.
Analiza solicitării unui credit

c2. Solvabilitatea solicitantului de credite este analizată prin


abordarea unor aspecte financiare şi non-financiare ale
activităţii acestuia.

În abordarea aspectelor financiare ale solvabilităţii


sunt cuprinse:
- analiza documentelor centralizatoare ale contabilităţii
financiare pe baza cărora pot fi calculate rate financiare
ale solvabilităţii şi poate fi apreciată rentabilitatea unei
firme (este indicat ca aceste aspecte să fie analizate atât
static cât si dinamic, folosindu-se ca termen de comparaţie
situaţia de la nivelul ramurii industriale);
Analiza solicitării unui credit

- planul de afaceri, pe baza căruia se poate aprecia


viabilitatea activităţii care urmează să fie
finanţată;
- previziunea fluxurilor monetare, pe baza căreia se
poate estima în ce măsură debitorul va dispune
de lichidităţi pentru a-şi rambursa creditul etc.

Studiul aspectelor non-financiare ale solvabilităţii unei


persoane juridice poate viza:
Analiza solicitării unui credit

- situaţia pieţelor de desfacere, pentru a se evalua


potenţialul vânzărilor solicitantului de împrumut;

- modalităţile de aprovizionare cu materii prime şi utilităţi,


pentru a se aprecia dependenţa faţă de furnizori;

- performanţele managerilor, pentru a se aprecia


capacitatea acestora de a depăşi momentele de criză şi
a fructifica oportunităţile din activitatea persoanei
juridice etc.
Analiza solicitării unui credit

Evaluarea riscului de nerambursare este destul de


complexă, în condiţiile în care trebuie luat în
considerare un număr relativ mare de aspecte.

În practică, fiecare instituţie de credit îşi stabileşte


propriile metode de apreciere a acestui risc,
putând fi diferenţiate în funcţie de tipurile de
împrumuturi acordate.
Analiza solicitării unui credit

Pentru o evaluare riguroasă şi obiectivă a riscurilor de


nerambursare este indicată transpunerea acestora în
mărimi numerice prin diferite tehnici: funcţii scor, atribuirea
unui punctaj pentru fiecare aspect abordat ş.a.m.d.

În acest fel, cererile de credite pot fi repartizate pe clase de


riscuri, care vor fi luate în considerare în cadrul deciziilor de
acordare a împrumuturilor şi de stabilire a ratelor
dobânzilor.
Analiza solicitării unui credit

În plus, o instituţie de credit îşi poate stabili pentru


fiecare aspect important al riscului de nerambursare
niveluri minime acceptabile, ceea ce permite eliminarea
din start a solicitărilor de credite care nu îndeplinesc
aceste condiţii (de exemplu, pot fi respinse solicitările de
împrumuturi ale unor firme care au înregistrat pierderi în
anul anterior, la care ratele echilibrului financiar se
situează sub anumite niveluri etc.)
.

VA MULTUMESC

PENTRU ATENTIE!