Sunteți pe pagina 1din 13

Prof.

Lucașciuc Alina-Daniela
Clasa a IV-a
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

La sfârşitul orei elevii vor fi capabili:


 O1- să citească cursiv, fluent, conştient, expresiv, selectiv, pe roluri
textele: ”Leul deghizat”- George Topîrceanu, ”Corbul și vulpea”- La
Fontaine, ”Musca la arat”- Alexandru Donici, ”Tâlharul pedepsit”-
Tudor Arghezi
 O2- să descrie personajele principale ale textelor, intuind tipurile
umane întruchipate;
 O3- să relateze întâmplările din texte, cu scopul de a reconstitui
secvențele narative;
 O4- să desprindă învățătura/morala din textele citite.
 O5- să identifice cel puțin o trăsătură a fabulei din textele citite.
Leul deghizat
de George Topîrceanu

 Leul s-a-mbrăcat odată


Într-o piele de măgar,
Să colinde ţara toată
Din hotar până-n hotar,
Ca să vadă cum se poartă lupii (marii dregători)
Cu noroadele-i blajine de supuşi rumegători.
Deci, trecând el într-o seară la o margine de crâng
Ca un biet măgar nătâng,
Nişte lupi, cum îl văzură, se reped la el pe loc
Şi-ntr-o clipă îl înşfacă, grămădindu-l la mijloc.
- Staţi, mişeilor! Ajunge, - că vă rup în dinţi acuşi!
(Striga leul, apărându-şi pielea cea adevărată.)
Astfel vă purtaţi voi oare cu iubiţii mei supuşi?...
Lupii, cunoscându-i glasul, îndărăt s-au tras pe dată,
Şi de frică se făcură mici, ca nişte căţeluşi.
- O, măria-ta! Iertare!
Zise cel mai diplomat, -
Semănai aşa de tare
C-un măgar adevărat!...
Corbul și vulpea
Jupânul Corb, pe-o creangă cocoţat,
de La Fontaine
ţinea în clonţ un boţ de caş furat.
Ademenită-ndată de miros,
Cumătra-i spuse pe un ton mieros:
- Să ne trăiţi mulţi ani, Măria Voastră,
că sunteţi, zău, ca din cutie scos!
Iar de-aţi avea şi glasul mlădios
pe cât v-arată penele frumos -
mă prind c-aţi fi vreo Pasăre Măiastră!
Ca să-şi arate vocea, pe gânduri nu mai şade.
Deschide pliscul. Prada cade.
Şi Vulpea, înghiţind-o, îl dăscăleşte:
- Bade, linguşitorii - nu ştiai, se pare –
trăiesc pe seama cui le dă crezare...
Dar lecţia aceasta, pe care o-nvăţaşi,
e mai de preţ ca boţul tău de caş!...
Năuc de ciudă, Corbul juratu-s-a cumplit
că n-o să se mai lase vreodată păcălit.
 Vocabular:
ademenit - ispitit, atras, momit
a dăscăli - a învăța, a povățui, a sfătui
lingușitor - măgulitor, adulator
năuc - amețit, buimăcit, dezorientat.
Musca la arat
de Alexandru Donici
De la arat, un plug
Venea încet spre casă,
Iar la un bou, pe jug,
O muscă se-așezasă.
Ei, spre întâmplare,
O altă muscă-n șagă
Îi pune o-ntrebare:
- De unde, soro dragă?
- Și mai întrebi de unde?
Ei, musca îi răspunde
C-un aer supărat.
Dar nu pricepi ce facem?
Nu vezi că noi ne-ntoarcem
Din câmp, de la arat?
Spre lauda deșartă
Mulți zic: ”Noi am lucrat!”
Când ei lucrează-n faptă
Ca musca la arat.

 Vocabular:
șagă - glumă
laudă deșartă - fără temei, bazată pe neadevăr
se-așezasă - se așezase
Tâlharul pedepsit
Într-o zi prin asfinţit de Tudor Arghezi
Şoarecele-a îndrăznit
Să se creadă în putere
A prăda stupul de miere.
El intrase pe furiş
Strecurat în urdiniş:
Se gândea că o albină-i
Slabă, mică şi puţină.
Pe când el e hoţ borfaş,
Lângă ea-i un uriaş.
Şi-şi pusese-n cap minciuna
Că dă-n stup de câte una.
Roiul de cum l-a zărit
C-a intrat, l-a copleşit!
Socoteală să-i mai ceară?
Nu! L-au îmbrăcat cu ceară,
Tăbărâte, mii, grămadă
Şi l-au strâns cu meşteşug
Încuiat ca-ntr-un coşciug.
 Vocabular:
urdiniș - deschizătură îngustă într-un stup
a copleși - a năpădi, a doborî, a cuprinde, a înconjura
meșteșug - destoinicie, iscusință, dibăcie
Leul deghizat
Autorul poeziei este 2. Notează câteva trăsături de
……………………………………………… caracter ale fiecărui personaj.

1.Personajele sunt:

4. Sugerați
morala/învățătura textului:

3. Povestiți pe scurt
întâmplarea din poezie:

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________ 5.Realizează un cvintet pornind de
__________________________ la cuvântul: leul
Corbul și vulpea
Autorul poeziei
este
………………………………………………
2. Notează câteva trăsături de
caracter ale fiecărui personaj.
1.Personajele
sunt:

4. Scrieți
morala/învățătura
3. Povestiți pe scurt textului:
întâmplarea din poezie:

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________ 5. Scrieţi o întrebare corespunzătoare
____________________________ următorului răspuns:
____________________________ ,, Corbul s-a aşezat pe o creangă cu
___________________ caşcavalul în cioc.”
Tâlharul pedepsit
Autorul poeziei
este
2. Descrieți unul dintre
……………………………………………… personaje folosind cel puțin o
însușire.

1.Personajele sunt:

4. Precizați
morala/învățătura poeziei:

3. Povestiți pe scurt
întâmplarea din poezie:

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 5.Desenează-l pe ”Tâlharul pedepsit”:
______________________________
_____
Musca la arat
Autorul poeziei
este
……………………………………………… 2. Ce tipuri umane
simbolizează cele două muşte?
1.Personajele sunt:

4. Precizați
morala/învățătura care se
desprinde din poezie:

3. Puneţi în ordine întâmplările


povestirii:
- aşezarea unei muşte pe jugul
boului ce se întorcea de la arat;
- răspunsul mincinos şi lăudăros 5. Desenează:
al muştei;
- întrebarea surorii;
- morala
Să reținem!
Fabula este o scurtă povestire, în
proză sau în versuri, în care se critică
greşelile oamenilor, cu scopul de a-i
îndrepta.
“Însă fabula-i o pildă-n care omul, cum o face
Pune a vorbi pe faţă-n locul lui pe dobitoace
Şi cu toate că nu schimbă lesne răul arătat
Povestind,deocamdată cugetul îi e-mpăcat”
TUDOR ARGHEZI
FABULA

morala

scurtă
povestire
personaje
Calități și defecte

proză Necuvântătoare-
animale
versuri -plante
-lucruri
Alţi scriitori care au criticat defectele oamenilor cu scopul de a le
îndrepta

•Esop Grigore Alexandrescu

Câinele și cățelul
Vulpea și câinele