Sunteți pe pagina 1din 28

Testarea in vitro și in vivo a

implantelor

Lect Dr Alina M Holban


Definitii, notiuni introductive

In vitro = (gr) in sticla, in eprubeta

• se referă la tehnica de a executa un anumit experiment într-un mediu controlat în afara unui organism viu, de
exemplu, într-o eprubetă.
• Fertilizarea in vitro este un bine cunoscut exemplu în acest sens.
• Multe experimente din biologia celulară sunt efectuate în afara organismelor sau celulelor.
• Deoarece condițiile de testare nu coincid cu cele din interiorul organismului, rezultatele nu sunt întotdeauna
concludente - astfel de rezultate experimentale sunt de multe ori adnotate cu in vitro.
Definitii, notiuni introductive

Ex vivo = (lat) in afara unui sistem viu

• Ex vivo se referă la experimentele desfasurate în sau pe țesuturi într-un mediu artificial, în afara organismului, care
implică preluarea de țesuturi sau celule vii dintr-un organism și cultivate în condiții adecvate, permițând astfel
experimentarea în condiții controlate.
• Experimentele ex vivo sunt, de obicei, efectuate in vitro.
Definitii, notiuni introductive

In situ = (lat) in acelasi loc

Markeri celulari

• Descrie pozitia in care un eveniment de interes are loc si poate fi cuantificat in diferite contexte
• Spre ex. In domenii precum fizica, chime sau biologie, in situ poate descrie modul in care se pot realiza
masuratori/cuantificari in acelasi pozitie (loc) in care se desfasoara fenomenul de interes, fara a-l izola de alte sisteme
cu care poate fi contectat si fara a altera conditiile originale in care fenomenul se desfasoara
• Ex. Detectia unor markeri celulari/tisulari
Definitii, notiuni introductive

In vivo= (lat) cu viata, care traieste

• Evaluarea unor efecte observabile in contextual unui organism viabil integral (animal, vegetal, uman)
• Testarea pe animale model, precum si evaluarile clinice (clinical trials) sunt elementele definitorii ale cercetarilor in
vivo.
• Studiile in vivo se efectueaza in general dupa realizarea unor studii si obtinerea unor rezultate adecvate in vitro
• In vivo se observa mult mai efficient un proces sau un fenomen sau un efect in ansamblul sau , intr-un sistem viabil.
• In dezvoltarea de noi compusi farmacologici sau materiale/dispozitive medicale verificarea eficientei in vivo precum
si a aparitiei de potentiale efecte adverse sunt aspecte cruciale.
Etape ale testarii materialelor
implantabile

Holban at al., 2015, AP, Elsevier


Selectarea standardelor de testare
• 3 standarde (ghiduri) principale aprobate pentru testarea implanturilor:
• the American Society for Testing and Materials (ASTM),
• United States Pharmacopeia (USP) / Pharmacopoeia Europaea (Ph.Eur.)
• the International Organization for Standardization (ISO).

• Ghidurile contin informatii despre procedurile standardizate care trebuie realizate si despre
modalitatile de selectie a color mai potrivite metode in functie de tipul de implant si de scopul
urmarit.
• Principalele aspecte care trebuie asigurate prin aplicarea unui standard (proceduri
standardizate):
• - produsele finale functioneaza correct si pentru scopul pentru care au fost dezvoltate
• - sunt sigure (safe) pentru uz uman,
• - in timpul procedurii de testare s-a utilizat un numar cat mai mic de animale de laborator pentru obtinerea
unor rezultate concludente.
Lista cuprinzâ nd standardele româ ne care adoptă
standarde europene armonizate ale că ror prevederi se
referă la dispozitive medicale implantabile active
Testarea sterilitatii materialului/dispozitivului implantabil

- Trebuie realizata conform standardelor in vigoare


- Selectarea metodei de testare trebuie sa se faca tinand cont de urmatoarele aspecte:
- Produsul final trebuie sa satisfaca un nivel de asigurare al sterilitatii (SAL= sterility assurance level) de
10-6 , prevazut in Pharmacopoeia (probabibiltatea ca nu mai mult de 1 ppm microorganisme pot exista
in produsul final sterilizat)
- Functionalitatea despozitivului implantabil sa nu fie alterata in timpul sterilizarii

În funcţie de natura agentului sterilizant folosit, metodele de sterilizare se clasifică în două categorii:

1. metode de sterilizare cu ajutorul agenţilor fizici (căldura, filtrarea, radiaţiile, ultrasunetele);


2. metode de sterilizare cu ajutorul agenţilor chimici (substanţe antiseptice, dezinfectante şi gaze).
Biocompatibilitatea

Calitatea unui material intr-un mediu fiziologic, de a NU produce efecte toxice asupra sistemului
biologic si de a nu fi la randul sau alterat de catre acesta atunci cand este folosit conform intentiilor
declarate.

Reglementare; standard - Romania

EN – ISO 10993
Adoptat ca standard roman sub forma unui pachet de standarde SR EN ISO 10993: Evaluarea biologică a
dispozitivelor medicale (18 sectiuni)

EN – ISO 14971 Adoptat ca standard roman SR EN ISO 14971: Dispozitive medicale. Aplicarea managementului
de risc la dispozitive medicale
Riscul-necesitatea evaluarii biocompatibilitatii (ISO-14971)

Analiza riscului aparitiei unor efecte negative la utilizarea materialului/dispozitivului


medical

Probabilitatea de aparitie a unor vatamari


Consecintele acestor vatamari asupra sanatatii
Categorii de teste (UE)
• Standardul 10993 reglementeaza: Evaluarea biocompatibilitatii materialelor si dispozitivelor medicale
inainte de studiile clinice – ca parte a procesului de caracterizare globala a sigurantei unui dispozitiv

• Scopul: Protectia pacientului prin minimizarea riscului in conditiile maximizarii beneficiilor catre pacient

• = Serie de teste;
• identificare posibilelor reactii adverse (locale, sistemice, tumorigene, reproductive sau de dezvoltare)
ale materialului/dispozitivului medical in contact cu corpul uman

• Se bazeaza pe Directiva 93/42/CEE a Consiliului privind dispozitivele medicale

• Conditioneaza otinerea marcajul european CE (certification mark that indicates conformity with health,
safety, and environmental protection standards for products sold within the European Economic Area
(EEA))
Categorii de teste
• este principala sursa de ghidare asupra cerintelor esentiale pentru
siguranta biologica;
• nu este conceput ca un set „rigid” de metode de testare;
• acolo unde aplicatia justifica acest lucru, expertii pot alege sa stabilesca
teste si criterii specifice
Categorii de teste
A. Evaluare şi testare
• Standard de punere a problemei si clarificare a abordarii procedurilor de evaluare (SR
EN ISO 10993-1)

B. Reglementarea testelor propru-zise


• Teste pentru genotoxicitate, carcinogenitate şi toxicitate asupra funcţiei de
reproducere (SR EN ISO 10993-3)
• Selectarea testelor pentru interacţiunile cu sângele (SR EN ISO 10993-4)
• Teste pentru citotoxicitate in vitro (SR EN ISO 10993-5)
• Teste pentru efecte locale după implantare (SR EN ISO 10993-6)
• Teste de iritare şi de sensibilizare cutanata (SR EN ISO 10993-10)
• Analize de toxicitate sistemica (SR EN ISO 10993-11)
Categorii de teste
C. Standard general de reafirmare a necesitatii respectarii conditiilor de
protectie a animalelor
- (SR EN ISO 10993-2 - Cerinte pentru protectia animalelor)

D. Standarde care se refera la prepararea probelor si a materialelor de referinta:


- Selectarea şi calificarea materialelor de referinţă utilizate pentru teste biologice (SR EN
ISO 10993-8)
- Pregătirea probelor şi materiale de referinţă (SR EN ISO 10993-12)

E. Standarde care se refera la identificarea si cuantificarea produsilor de


degradare ai dispozitivelor medicale.
Clasificarea dispozitivelor bazata pe natura si durata de contact cu corpul

Dupa natura contactului cu corpul :


- dispozitive cu contact de suprafata
- dispozitive de comunicare externa
- dispozitive implantabile

- Dupa durata de contact cu corpul :


- expunere limitata (< t < 30 zile )
- contact permanent (> 30 zile)
Exemple – tipuri dispozitive
Clasificarea dispozitivelor medicale in functie de
scopul utilizarii
(conform GMDN = Global Medical Device Nomenclature)

1. Active implantable devices


2. Anaesthetic and respiratory devices
3. Dental devices
4. Electro mechanical medical devices
5. Hospital hardware
6. In vitro diagnostic devices
7. Non-active implantable devices
8. Ophthalmic and optical devices
9. Reusable devices
10. Single-use devices
11. Assistive products for persons with disability
12. Diagnostic and therapeutic radiation devices
13. Complementary therapy devices
14. Biologically-derived devices
15. Healthcare facility products and adaptations
16. Laboratory equipment
Clasificarea dispozitivelor medicale in functie de
aplicatii

Electrically-powered implants Active implants: Pacemaker…

Bio-implants Biomaterial tissues: skin cornea…

Correct the affected


Dental implants Artificial tooth joint …

Orthopedic implants
Prosthetic Devices – „Artificial
Organs“

Artificial heart
Cochlear implant Ventilator
Cardiopulmonary
bypass

Retinal implant
22
Avantaje / limitari
Exemplu

S-ar putea să vă placă și