Sunteți pe pagina 1din 20

STRATEGII DE CERCETARE

ȘI DEZVOLTARE ÎN SUA
INTRODUCERE
Statele Unite reprezintă un reper global în privința
standardelor crescute de viata cu un PIB care reprezinta aproape
un sfert din totalul mondial, iar bugetul militar este considerat a fi
la fel de mare cât cheltuielile tuturor țărilor lumii alocate în scopul
apărării. Statele Unite au în continuare un grad ridicat de
competitivitate, punctele forte ale statului american fiind gradul de
sofisticare și inovare incredibil de ridicate al companiilor și, de
asemenea, sistemul de educație superior , care cooperează foarte
bine cu mediul privat în domeniul cercetarii și dezvoltării.
NOȚIUNI INTRODUCTIVE
• Politica pentru cercetare și inovare din SUA este
asigurată la nivelul instituției prezidențiale prin: Office
of Science and Technology Policy și a Congresului
American.
• Finanțarea cercetării și inovării se face prin:
1. Department of Defense,
2. Department of Health and Human Services,
3. NASA,
4. Department of Energy,
5. National Science Foundation.
United States Department of Defense
Departamentul Apărării
18.09.1947

• Având sediul central la


Pentagonul din Arlington, Virginia,
DOD este un departament executiv
al guvernului federal al Statelor
Unite însărcinat cu coordonarea și
supravegherea tuturor agențiilor și
funcțiilor guvernului interesat în
mod direct cu securitatea națională
și Forțele Armate ale Statelor Unite.
• Departamentul de Apărare este
condus de secretarul apărării, un
șef de cabinet care se subordonează
direct președintelui Statelor Unite.
Department of Health and Human Services
11.04.1953

Este un departament la nivel de cabinet al


guvernului federal american, cu scopul de a
proteja sănătatea tuturor americanilor și de a
furniza servicii esențiale pentru oameni. Motto-ul
său este "Îmbunătățirea sănătății, siguranței și
bunăstării Americii"
NASA
Administrația Națională de Aeronautică
și Spațială este o agenție independentă a
ramurii executive a guvernului federal al
Statelor Unite responsabile pentru
programul spațial civil, precum și pentru
cercetarea aeronautică și aerospațială.
29.07.1958

Investigațiile în curs de desfășurare desfășurate de


NASA includ cercetări aprofundate despre Marte (Marte 2020
și InSight) și despre Saturn și studii despre Pământ și Soare.
Alte misiuni ale navelor spațiale active sunt Juno pentru
Jupiter, Cassini pentru Saturn, Noi Orizonturi (pentru
Jupiter, Pluto și altele) și Dawn pentru centura de asteroizi.
IMPACT ASUPRA MEDIULUI

• Gazele de eșapament produse de


sisteme de propulsie cu rachete, atât
în atmosfera Pământului, cât și în
NASA a abordat preocupările legate
spațiu, pot afecta negativ mediul
de mediu cu programul său
Pământului. Constellation, în conformitate cu Legea
• Cu toate acestea, emisiile de dioxid privind politica națională de mediu în
de carbon sunt nesemnificative în 2011, un exemplu în acest sens fiind
comparație cu cele din alte surse; În Baza de Sustenabilitate a NASA
medie, Statele Unite au consumat
802.620.000 de galoane americane
(1 gal. = 3,7854 litri) de combustibili
lichizi pe zi în 2014, în timp ce o
rachetă “Falcon 9” arde în jur de
25.000 de galoane (95.000 de lire
sterline) de combustibil kerosen pe
lansare.
Department of Energy
04.08.1977
Biroul de reglementare a reactorului nuclear este
responsabil pentru asigurarea sănătății și siguranței
publice prin activități de licențiere și inspecție la
centralele comerciale nucleare comerciale.

Oficiul este responsabil de siguranța reactorului


nuclear pentru Comisia de Reglementare Nucleară a
Statelor Unite. Mandatul său cuprinde patru domenii
principale:
 Elaborarea reglementărilor
 Licențiere
 Supraveghere
 Echipa de răspuns la incidente
STRUCTURA SISTEMULUI DE CERCETARE ȘI
DEZVOLTARE AMERICAN
• La nivel operational, sistemul de cercetare
și inovare american este structurat pe
două instituții:
1.National Science Foundation (NSF)
2.National Institute of Health (NIH)
National Science Foundation
(Fondația Națională de Știință)

• Înființată de Congresul American în anul 1950, NSF este


singura agenție federală a cărei misiune include sprijin
pentru toate domeniile fundamentale ale științei și
ingineriei, exceptând științele medicale, cărora le este
dedicată o organizație aparte și anume National Institute
of Health.
• NSF are în atribuții managementul financiar, procesul
de evaluare a propunerilor de proiecte, acordare de
fonduri și monitorizare a acestora. În fiecare an, NSF
susține în medie 200.000 de cercetători, ingineri,
profesori și studenți de pe tot cuprinsul SUA.
• NSF acordă finanțare atât proiectelor din domeniile de
cercetare academică tradițională, cât și celor dedicate
activităților specifice ingineriei (inclusiv cercetare aplicativă),
investește și în cercetări de tipul "high risk, high pay off" (risc
mare, recompensă mare).
• NSF finanțează cercetarea și educația, prin
intermediul granturilor și acordurilor de cooperare,
pentru peste 2.000 de colegii, universități, școli, afaceri,
organizații științifice informale și alte organizații de
cercetare de pe teritoriul SUA.
•   În prezent, NSF primește peste 42.000 de propuneri de
proiecte anual; pentru a se asigura că propunerile sunt
evaluate într-un mod corect, competitiv, transparent și
temeinic, NSF folosește un sistem riguros de evaluare,
deservit de 40.000 experți.
•  Bugetul NSF pentru 2015 este de 7,3 mld $.
OBIECTIVUL NSF-ului
• Obiectivul său este acela de a susţine cercetarea în toate
ramurile ştiinţei şi ingineriei, cu excepţia ştiinţelor
medicale, astfel încat SUA să-şi păstreze poziţia de lider
în descoperiri ştiinţifice.
• Astfel, pe lângă finanţarea cercetării tradiţionale (de
ex. astronomia, geologia, zoologia, etc.), NSF susţine şi
proiecte pentru direcţii de cercetare revoluţionare care nu
au neapărat un impact imediat vizibil asupra societăţi dar
al căror rezultate pot fi folosite în viitor.
De exemplu, cu mult timp înainte ca oamenii să fi auzit de
nanotehnologie, NSF a încurajat cercetătorii şi inginerii care
doreau să înveţe cum se observă şi se poate manipula
activitatea la nivel de atom – nanoscale.
MODUL DE FUNCȚIONARE
• Modul de functionare al NSF-ului este următorul:
1. În prima etapă se identifică direcţiile noi de cercetare
ce duc la progrese remarcabile (aceasta se face prin
organizarea de seminarii, urmărirea direcţiilor de cercetare
din alte ţări, consultarea departamentele de cercetare din
USA)
2. În următoarea etapa se publică pe site-ul NSF al unui
număr de solicitări (care permitcercetătorilor să trimită
proiecte pentru anumite direcţii de cercetare).
3. Toate proiectele trimise (peste 42 000 anual) sunt
analizate de un panel de referenţi independenţi.
4. Pentru a selecta cele mai promiţătoare programe de
cercetare NSF foloseşte un sistem foarte riguros numit
evaluare pe merit (merit review).
Evaluarea ştiinţifică a proiectelor se face pe paliere
distincte:
– merit intelectual (intellectual merit)
– impact (broader impacts).

• În ceea ce priveşte meritul intelectual următoarele aspect se au


în vedere:
•• Cât de important este subiectul propus pentru sporirea cunoaşterii
şi înţelegerii atât în cadrul domeniul propus cât şi pentru alte domenii
(caracterul transdisciplinar al cercetării).
• • Care este experienţa cercetătorilor implicaţi în proiect şi cât sunt ei
de pregatiţi pentru a duce la capăt – cu succes – proiectul.
•Care este impactul ştiinţific al cercetării?
• Care este coerenţa planului de cercetare?
• Sunt resursele existente compatibile cu planul de cercetare?
National Institute of Health
(Institutul național de Sănătate)
NIH se autodefineşte ca Agenţia Naţională pentru Cercetare Medicală,
include 27 de institute şi centre şi este o componentă a Departamentului
de Stat al SUA pentru Sănătate şi Servicii Sociale.
Este agenţia federală de bază pentru conducerea şi finanţarea cercetării
fundamentale, clinice şi translaţionale1 şi investighează cauzele şi
tratamentele bolilor, indiferent de frecvenţa lor.

 Sistemul de granturi al NIH este considerat a fi unul dintre


cele mai performante din lume şi el poate servi ca exemplu
pentru orice instituţie similară ce conduce şi finanţează
cercetarea din unul sau mai multe domenii ştiinţifice. Există o
declaraţie detaliată de interese ştiinţifice din partea NIH, deci
cercetătorii trebuie să aplice pentru granturi în conformitate
cu ceea ce finanţatorii de programe vor să „cumpere”.
 Dintre cele 27 de institute şi centre care fac parte din
sistemul NIH, menţionăm:
 National Cancer Institute – NCI,
 National Institute of Medical Sciences – NIOMS,
 The National Institute of Child Health and Human Development –
NICHD,
 National Institute of Drug Abuse – NIDA,
 National Institute of Environmental Health Sciences – NIEHS,
 National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases –
NIDDK,
 National Institute of General Medical Sciences – NIGMS.
Acestea determină priorităţile pentru finanţare și tipurile
de grant disponibile.
 Este recomandată comunicarea permanentă, din timp,
cu acestea, pentru a asigura succesul aplicaţiei. Datele
de submisie se pot schimba, dar previzibil! E
recomandat ca pregătirea pentru submisie să aibă loc
începând cu 6 – 9 luni înainte.

 NIH este cea mai importantă sursă de finanțare în


domeniul cercetării medicale din lume, mai mult de 80%
din bugetul acesteia mergând către peste 300.000 de
cercetători și la peste 2.500 de universități și institute de
cercetare.
CONCLUZIE
Mark Gitenstein, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în
România (2009-2012), a spus că secretul succesului în SUA este
meritocrația (un tip de societate în care bogăția și poziția
socială sunt obținute în principal prin competiție, sau prin
talent și competență demonstrate) și că persoanele care reușesc
în Statele Unite ale Americii reușesc oriunde în lume.
Vă mulțumim
pentru atenția
acordată!
• Bibliografie
• http://ad-astra.ro/journal/8/vidulescu_NIH.pdf
• http://www.ecs-univ.ro/UserFiles/File/livrabile%20WP2/R2.1.pdf