Sunteți pe pagina 1din 9

MARKETINGUL ÎN EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Scop
înţelegerea noţiunilor aferente marketingului în sport şi a rolului
multimediei în această activitate

Obiectivele operaţionale
După ce vor studia această unitate de curs, studenţii vor putea să:
- prezinte aspectele generale ale activităţilor de marketing;
- analizeze elemente de marketing sportiv;
- comenteze rolul intermediarilor în marketingul sportiv;
- comenteze rolul multimediei în marketingul sportiv
1.Marketingul – aspecte generale
Marketingul reprezintă ansamblul activităţilor, metodelor şi tehnicilor care
au ca obiect de studiul cererea consumatorilor şi satisfacerea acestei cereri
cu produse şi servicii.

- în accepţiunea generală, marketingul reprezintă "ştiinţa şi arta de a


convinge clienţii să cumpere”
Activitatea de marketing prezintă următoarele funcţii:
1. investigarea pieţei şi a nevoilor de consum (mediul marketingului).
2. conectarea dinamică a societăţii (organizaţiei) în mediul economico-
social.
3. satisfacerea în condiţii superioare a nevoilor de consum.
4. maximizarea eficienţei economice, respectiv a profitului.
Piaţa reprezintă terenul de confruntare a ofertei cu cererea.
2. Activitatea de marketing în sport
Marketingul în activităţile domeniului educaţiei fizice şi sportului a apărut ca
rezultat al dezvoltării fenomenului sportiv pe plan naţional şi internaţional.

Dezvoltării marketingului sportiv i se poate atribui două direcţii:

- marketingul pentru sport (marketingul aplicat în cazul organizaţiilor ce


activează în domeniul sportiv), vizează utilizarea variabilelor de
marketing pentru a comunica potenţialilor consumatori beneficiile
participării la activităţile sportive (fie în calitate de participant activ, fie în
calitate de spectator).

- marketingul prin sport (marketingul aplicat de organizaţii ce folosesc


sportul ca instrument de promovare), ce vizează folosirea sponsorizării
ca instrument de promovare a produselor proprii, de cele mai multe ori,
publicul ţintă fiind foarte bine delimitat.
Pentru a putea vinde un produs/serviciu în mod eficient, o organizaţie
trebuie să alinieze toate următoarele componente de marketing:

- să se construiască un produs ce se pliază pe nevoile şi cerinţele pieţei;

- preţul produsului trebuie să acopere cheltuielile de producţie dar în


acelaşi timp să fie şi atractiv;

- distribuţia produsului pe piaţă trebuie să fie în concordanţă cu


caracteristicile produsului/serviciului pentru a ne asigura că îl oferim
persoanelor interesate de acesta;

- produsul/serviciul trebuie promovat prin intermediul activităţilor


promoţionale adaptate publicului vizat
Pe piaţă trebuie să ţinem cont de mediul concurenţei. Acest fapt duce
la necesitatea cunoaşterii anticipate a:

- numărului concurenţilor direcţi şi ce oferă aceştia, ca produs similar;

- relaţiilor acestora cu organizaţiile interesate de obiectul pieţei;

- posibilităţilor de atragere şi valorificare a bunurilor materiale;

- politicilor de informare şi dezvoltare;

- reuşitelor competitorilor;

- repartizării geografice a activităţii acestora.


Activităţile de marketing ce aduc venituri într-o organizaţie sportivă sunt:

- vânzări de produse promoţionale,

- atragerea de sponsorizări (afişarea numelui sponsorului pe tricoul


jucătorului),

- drepturile de difuzare a meciurilor,

- organizarea de evenimente cu caracter promoţional pentru atragerea


unui număr cât mai mare de suporteri, etc.
3. Intermediarii în marketingul sportiv
Competiţiile, manifestările sportive, în special cele cu caracter de
„spectacol”, sportivii, tehnicienii, ceilalţi specialişti, confruntaţi mai mult sau
mai puţin cu lumea economică, au nevoie de o asistenţă de specialitate,
care să se ocupe de:
- pregătirea şi desfăşurarea de negocieri;
- redactarea contractelor (de vânzare, de cumpărare, de împrumut);
- o permanentă prospectare a pieţei domeniului în care îşi desfăşoară
activitatea.
Astfel, au apărut agenţii de intermediere în marketing sportiv.
Intermedierea se realizează prin:
- manageri sau procuratori, cum se mai numesc;
- avocaţi (jurişti) care şi-au făcut o specialitate din a asista sau a
reprezenta sportivi şi antrenori în negocieri şi în redactarea contractelor
între parteneri şi club;
- agenţii sau impresarii societăţi, specializaţi în transferuri de sportivi,
antrenori;
- alţi specialişti (medici sportivi, maseuri, preparatori fizici etc.), care
pot avea un câmp de acţiune intern, dar mai ales internaţional.
4. Rolul multimediei in marketingul sportiv
Presa, radioul şi în special televiziunea, au un rol deosebit de
important în ansamblul acţiunilor de marketing. Aceste mijloace
răspândesc informaţii de cel mai mare interes în rândul populaţiei, au
contribuţii educative şi, totodată, pot populariza un sponsor sau suporter,
o competiţie sau întrecere sportivă, pot informa operativ publicul cu toate
problemele ce privesc organizarea şi posibilităţile de a participa fie ca
sportiv activ, fie ca spectator.
Televiziunea, prin conţinutul emisiunilor şi prin programele sale,
stimulează interesul şi oferă posibilitatea diferitelor categorii de
telespectatori să vizioneze mari evenimente sportive, cum sunt: Jocurile
Olimpice, Campionatele Mondiale, Europene şi alte competiţii sportive.
În mod firesc, managerului sportiv îi revine un rol de seamă în
fructificarea posibilităţilor pe care multimedia le oferă pentru cunoaşterea
activităţii structurilor conduse şi ale căror interese le promovează pe plan
social.
Bibliografie

Ammer, C., „Dictionary of business and economics” (ed. a 2-a), New


Ammer, D.,S., York The Free Press, 1984
Ghenadi, V., „Management în A.F.S. – note de curs”, Biblioteca CID,
Raţă, B., Bacău 2002
Todea, S., F., „Managementul educaţiei fizice şi sportului”, Ed. Fundaţiei
România de Mâine, Bucureşti, 2000
Todan ,I., „Management şi legislaţie în educaţie fizică şi sport”, Ed.
Roibu, T., Printech, Bucureşti, 1997
http://ro.wikipedia.org/wiki/Marketing

S-ar putea să vă placă și