Sunteți pe pagina 1din 27

Istoria lingvisticii

computaționale
Istoria: Inceputul
Primele calculatoare apar în 1940 – 1950
1950
Alan Turing –
test Turing
Computing machinery and intelligence
un calculator va putea fi
considerat că „gândește”
dacă poate purta
o conversație
coerentă cu un om
1938
Claude Shannon –
automate finite
(Nakashima, Шестаков)
GRIGORE C. MOISIL
1957
Noam Chomsky
gramatici formale
1948
Claude Shannon
Teoria matematică a
comunicațiilor

Au fost stabilite bazele Teoriei informației


care se ocupă cu cuantificarea informației.
A fost definită Entropia informațională și 
redundanța unei surse de informație.
 
1913
Alexandr Markov
Lanțul Markov
1952
Bell Labs
recunoașterea
vorbirii

too
I want you to ? do it !
two
1966
Joseph Weizenbaum
ELIZA

http://nlp-addiction.com/eliza/
1949
Warren Weaver
traducerea automată

Traducerea ca decodarea

“ I have a text in front of me which is written


in Russian but I am going to pretend that it
is really written in English and that it has
been coded in some strange symbols.”
1959
Yohoshua Bar-Hillel
traducerea automată

Traducerea automată este imposibilă

John was looking for his toy box. Finally he found


it. The box was in the pen. John was very happy.
(Джон искал свою игрушечную коробку.
Наконец он ее нашел. Коробка была в
манеже. Джон был очень счастлив.
1956
И.А.Мельчук
Igor Mel'čuk теория
«Смысл ↔ Текст»
1960
Ю.Д.Апресян
traducerea automată

 лингвистический процессор ЭТАП


• Система глубокого аннотирования текстов.
• Конверторы и деконверторы для
универсального сетевого языка UNL;
• Система синонимического перифразирования
высказываний;
• Компьютерный учебник лексики русского и
английского языков.
1968
Charles J. Fillmore
Case Grammar
roluri tematice (semantice)

se joacă
agent location
theme
ogradă

Un băiat
mingea

Un băiat se joacă cu mingea în ogradă


1970
 Terry Winograd
SHRDLU
Person: Find a block which is taller than the one you are holding and put it into the
box.

Computer: By "it", I assume you mean the block which is taller than the one I am
holding.

Person: What does the box contain?

Computer: The blue pyramid and the blue block.

Person: What is the pyramid supported by?

Computer: The box.

Person: How many blocks are not in the box?

Computer: Four of them.


1977
 Woods
LUNAR

LUNAR este un sistem care


accesează date din domeniul
chimic despre roci lunare,
găsite în timpul misiunilor
Appolo în 1971 și răspunde la
întrebările formulate în limba
engleză.
1977 - 1986
Gerald Gazdar
Generalized phrase structure grammar
1987 - 1994
Carl Pollard and Ivan Sag
Head-driven phrase structure grammar
1970 - 1978
Joan Bresnan and Ronald Kaplan
Lexical functional grammar (LFG)
1969
Aravind Joshi
Tree – Adjoining Grammar
1991
Davy Temperley and Daniel Sleator
Link grammar
1980
Lucien Tesnière
Dependency grammar
2008
Mihaela Calacean and Joakim Nivre
Dependency grammar
LEXICON
• Machine readable dictionary - MRD
LEXICON
SEMANTIC LEXICON
CAT –
computer assisted
translation
Translation memory

În timpul traducerii,
traducătorul
utilizează software
care accesează o
memorie de
traducere.
Corpus linguistics 1960 - 1980

Orice soft foarte rapid extrage informație


necesară din un volum mare de texte.