Sunteți pe pagina 1din 23

Strategia si politica regionala

a Uniunii Europene
Elemente introductive, preliminare:
1.Lucrari previzionale pentru fundamentarea si
implementarea procesului de dezvoltare regionala

Strategia (pe baza prognozei) – obiective,


cai
Politica –instrumente, masuri
Planuri/programe – resurse, organizare
obiective in timp si spatiu
Proiectele – utilizarea efectiva a resurselor
2.Planificarea regionala

Două componente principale:


• componenta economico-socială, cu doua
dimensiuni:
- dimensiunea microteritorială (vizează
regiunea);
- dimensiunea macroteritorială (orientată pe
relaţiile dintre regiuni la scară naţională).
• componenta fizică
Politica regionala a UE – Cadrul institutional,
documente relevante
DG Regio – Directoratul General (Departamentul) pentru Politica
Regionala si Urbana (PRU) al Comisiei Europene
Misiune: intarirea coeziunii economice, sociale si teritoriale prin reducerea
disparitatilor intre nivelurile de dezvoltare ale tarilor membre ale UE si ale
regiunilor lor
PR (PRU):
• contributie la cresterea performantei generale a UE
• expresie a solidaritatii UE
Reducerea disparitatilor → Politica de Coeziune → cresterea
competitivitatii si a ocuparii fortei de munca
DG Regio – accent pe sprijinirea regiunilor mai putin prospere sau care se
confrunta cu probleme structurale → dezvoltare mai rapida in mod durabil
(expresie a solidaritatii UE)
Comisia Europeana: departamente, servicii

Departamentele (Directorates-General (DGs)) – elaborarea si implementarea politicilor UE


Serviciile – se ocupa cu probleme mai generale, administrative sau au un mandat specific (ex.
lupta anti-frauda, arhive, audit intern etc.)
 
Departmente (DGs):
• Agriculture and Rural Development (AGRI)
• Budget (BUDG)
• Climate Action (CLIMA)
• Communication (COMM)
• Communications Networks, Content and Technology (CNECT)
• Competition (COMP)
• Economic and Financial Affairs (ECFIN)
• Education and Culture (EAC)
• Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
• Energy (ENER)
• Enlargement (ELARG)
• Enterprise and Industry (ENTR)
• Environment (ENV)
Comisia Europeana: departamente, servicii (cont.)

• EuropeAid Development & Cooperation (DEVCO)


• Eurostat (ESTAT)
• Health and Consumers (SANCO)
• Home Affairs (HOME)
• Humanitarian Aid and Civil Protection (ECHO)
• Human Resources and Security (HR)
• Informatics (DIGIT)
• Internal Market and Services (MARKT)
• Interpretation (SCIC)
• Joint Research Centre (JRC)
• Justice (JUST)
• Maritime Affairs and Fisheries (MARE)
• Mobility and Transport (MOVE)
• Regional Policy (REGIO)
• Research and Innovation (RTD)
• Secretariat-General (SG)
• Service for Foreign Policy Instruments (FPI)
• Taxation and Customs Union (TAXUD)
• Trade (TRADE)
• Translation (DGT)
Comisia Europeana: departamente, servicii (cont.)

Servicii
• Bureau of European Policy Advisers (BEPA)
• Central Library
• European Anti-Fraud Office (OLAF)
• European Commission Data Protection Officer
• Historical archives
• Infrastructures and Logistics - Brussels (OIB)
• Infrastructures and Logistics - Luxembourg (OIL)
• Internal Audit Service (IAS)
• Legal Service (SJ)
• Office For Administration And Payment Of Individual Entitlements (PMO)
• Publications Office (OP)
DG Regio administreaza 3 Fonduri majore:

* Fondul European pentru Dezvoltare Regionala


– opereaza in toate statele membre (SM) → co-finanteaza programe de investitii
- se concentreaza cu precadere asupra regiunilor cu PIB/locuitor scazut
* Fondul de Coeziune – co-finanteaza proiecte de transport si mediu inconjurator in
SM cu PNB/locuitor < 90% din media UE
* Instrumentul de Asistenta pentru Pre-Aderare (IPA)– ajuta tarile candidate sa
dezvolte retele de transport si sa imbunatateasca infrastructura de mediu.
 
Pe langa aceste fonduri, DG Regio este responsabil pentru:
- Implementarea actiunilor finantate din Fondul UE pentru Solidaritate (dedicat
interventiei rapide in caz de dezastre majore)
- Coordonarea grupului pentru regiunile ultra-periferice
- Managementul contributiilor EC la Fondul International pentru Irlanda, care,
impreuna cu programul PEACE urmareste stabilirea pacii si reconcilierii in Irlanda de
Nord.
DG Regio, prin PR, are in vedere:
• Promovarea de politici structurale eficace si eficiente
• Sa aduca beneficii cetatenilor europeni “on the ground”
• Sa contribuie in mod direct la crearea conditiilor pentru largirea
cu succes a UE

• Sa respecte principiile unui solid management financiar

Responsabilitatea politica pentru PR – comisarul European


pentru PR
Politica regionala a UE
Este o politica de investitii care sprijina infaptuirea
Strategiei Europa 2020 prin:
• Crearea de locuri de munca
• Competitivitatea
• Cresterea economica
• Imbunatatirea calitatii vietii
• Dezvoltarea durabila
Scopul: reducerea disparitatilor economice, sociale
si teritoriale semnificative care exista inca intre
regiunile Europei (dezv. teritoriala echilibrata).
UE finanteaza:
• Dezvoltarea sectorului IMM
• Cercetarea si inovarea
• Investitiile pentru un mediu mai curat
• Imbunatatirea accesului la tehnologiile digitale 
• Dezvoltarea de noi produse si tehnologii
• Cresterea eficientei energetice, proiecte legete de
schimbarile de mediu
• Dezvoltarea sectorului educational, a competentelor
bazate pe cunostinte
• Imbunatatirea legaturilor de transport in regiunile
izolate
Disparitatile regionale in UE-28 – PIB/locuitor, PPS, 2010

EU-28=100
<50
50-75
75-90
90-100
100-125
>=125
No Data
Coeziunea teritoriala

• A fost introdusa explicit prin Tratatul de la Lisabona


(semnat - 13 dec. 2007, intrat in vigoare – 1 ianuarie
2009 – vizeaza reformarea UE) ca a treia
dimensiune, alaturi de coeziunea economica si cea
sociala
• Este reflectata in Strategia Europa 2020
• Primele discutii pe tema CT - la inceputul anilor ’90
si continuate ulterior (pe masura primirii de noi
membri problemele teritoriale ale UE s-au acutizat)
Puncte principale de interes pentru CT:

• Cum pot fi capitalizate punctele tari ale fiecarui teritoriu, astfel incat sa
contribuie la dezvoltarea durabila si echilibrata a UE ca intreg? (avantaje
competitive, smart specialization etc.)
• Ce raspunsuri pot fi date fenomenului de concentrare? Orasele – impact
pozitiv (ex.: inovare, productivitate ridicata) dar si negative (poluare,
excluziune sociala)
• Cum pot fi conectate mai bine diverse teritorii? (accesul la serviciile de
interes general, transport eficient, retele de energie, broadband internet)
• Cum poate fi intarita cooperarea (noi forme de cooperare ; ex: Strategia
UE pentru Regiunea Marii Baltice, Strategia UE pentru Regiunea Dunarii)
• Cum poate fi sustinuta intarirea legaturilor urban-rural?

Carta Verde a Coeziunii Teritoriale (Green Paper) – 2008


Sursa: R. Camagni,
“Territorial Development
Policies in the European
Model of Society”, in A.
Faludi (ed.), Territorial
Cohesion and the European
Model of Society , Lincoln
Institute, Cambridge, MA,
2007, p. 137
Cai de imbunatatire a coeziunii teritoriale:
• Promovarea abordarii functionale pentru dezvoltarea
integrata a teritoriilor
• Sustinerea politicilor “place-based” prin coordonarea
masurilor inter-sectoriale si a guvernantei multi-nivel, de
la cel local la cel european
• Incurajarea cooperarii intre teritorii, pentru intarirea
integrarii europene
• Imbunatatirea cunostintelor cu privire la diferite teritorii,
pentru o mai buna orientare a dezvoltarii lor
• atentie aparte – regiunile cu caracteristici geografice
speciale (regiunile montane, regiunile insulare, regiunile cu
densitate scazuta a populatiei (rurale, de granita),
outermost regions etc.)
Documente relevante
• European Spatial Development Perspective (ESDP) (document agreat de the Council
of Ministers responsible for Spatial Planning - Potsdam, May 1999; pregatit de
Comitetul pentru Dezvoltare Spatiala (Committee on Spatial Development)
● Territorial Agenda of the EU. Towards a more competitive and sustainable Europe
of diverse regions, 25 May 2007
• First Action Programme for the Implementation of the Territorial Agenda of the
European Union, 23 November 2007
• Green Paper on Territorial Cohesion Turning territorial diversity into strength
• Green Paper on Territorial Cohesion, the way ahead
• Sixth progress report on economic and social cohesion
• Territorial Cohesion under the Looking Glass - Synthesis paper
• "Territorial cohesion: unleashing the territorial potential" Background Document to
the Conference on Cohesion Policy and Territorial Development: Make Use of the
Territorial Potential! 10-11 December 2009, Kiruna, Sweden
• The territorial State and Perspectives of the European Union, 2011 update
• Territorial Agenda of the European Union 2020 - Towards an Inclusive, Smart and
Sustainable Europe of Diverse Regions (Godolo, HU–Min. Planificare Spatiala si DR)
http://www.nweurope.eu/media/1216/territorial_agenda_2020.pdf
• Background paper : "How to strengthen the territorial dimension of ‘Europe 2020’
and EU Cohesion Policy based on the Territorial Agenda 2020"
Politica de Coeziune si Strategia “Europa 2020”

Europa 2020
• Este strategia UE pentru perioada de programare 2014-2020, care promoveaza
cresterea inteligenta, durabila (sustenabila) si inclusiva
 
Tintele stabilite pentru 2020:
• Ocuparea- 75 % din populatia cu varsta intre 20 si 64 de ani sa aiba un loc de munca
• Inovarea - 3% din PIB-ul UE - investit in cercetare-dezvoltare (R&D)
• Schimbarile climatice – “20/20/20 target”: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu
effect de sera in raport cu nivelurile din 1990; cresterea la 20% a ponderii consumului
de energie din resurse regenerabile; imbunatatirea cu 20% a eficientei energetice
• Educatia - ponderea abandonului scolar in primii ani de scoala sa fie sub 10% si cel
putin 40% din persoanele cu varsta de 30-34 ani sa fi absolvit o forma de invatamant
tertiar sau un echivalent al sau
• Saracia – Reducerea saraciei prin ridicarea a cel putin 20 milioane persoane deasupra
riscului saraciei sau excluziunii sociale
Politica de Coeziune
Furnizeaza cadrul de investitii si sistemul de implementare pentru indeplinirea
obiectivelor Strategiei Europa 2020

Politica de Coeziune investeste in cresterea inteligenta, durabila (sustenabila) si


inclusiva prin:
• -Fondul European pentru Dezvoltarea Regionala
• - Fondul Social European
• - Fondul de Coeziune
• (impreuna, aceste trei fonduri reprezinta mai mult de o treime din bugetul total al
UE)

351,8 miliarde euro pentru 2014-2020

Comisia Europeana coopereaza cu Autoritatile de Management din tarile membre


si regiunile acestora pentru a se asigura ca aceste resurse sunt investite in mod
eficient, in vederea sustinerii cresterii inteligente, durabile si inclusive
Documente relevante

• A resource-efficient Europe
• Regional Policy for smart growth in Europe 2020
• Regional Policy contributing to sustainable
growth in Europe 2020
• Europe 2020 strategy website
• Fifth Report on Economic, Social and Territorial
Cohesion
• Future of Cohesion Policy
• Impact of Cohesion Policy
Implicarea regiunilor din tarile membre ale UE in elaborarea si
implementarea Strategiei “Europa 2020”

Comitetul Regiunilor - Committee of the Regions


(CoR)
Este adunarea UE a reprezentantilor regionali si locali;
constituie “vocea” autoritatilor sub-nationale (NUTS2,
NUTS 3, localitati) la nivelul cadrului institutional al UE
A fost stabilit in 1994, prin Tratatul de la Maastricht
• Principii aplicate in activitatea CoR:
• Subsidiaritatea
• Proximitatea
• Parteneriatul
Comitetul Regiunilor (cont.)
Scop:
Tratatele UE obliga Comisia Europeana si Consiliul Uniunii Europene sa consulte CoR cand se
elaboreaza propuneri cu repercusiuni la nivel regional sau local. De asemenea, Parlamentul
European trebuie sa consulte CoR asupra unor probleme care au implicatii regionale sau locale.

CoR poate exprima opinii in baza unei initiative proprii, care face posibila includerea lor pe
agenda institutiilor UE.

Compozitie:
• 353 membri (dupa aderarea Croatiei – 1 iulie 2013)
• Numarul de membri pe tari reflecta dimensiunea populatiei
• Romania – 15 membri

CoR este organizat pe comisii.

CoR a infiintat o platforma bazata pe o retea on-line pentru a mobiliza si implica autoritatile
regionale si locale in dezbaterile la nivelul UE; se incurajeaza dialogul, schimbul de bune practici
De studiat:

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm