Sunteți pe pagina 1din 16

Agenţia de publicitate

Definiţia
Agenţia de publicitate reprezintă o firmă
de servicii care planifică, creează şi
produce suporturi publicitare pentru clienţii
săi.

Structura organizatorică
Clasificarea agenţiilor de
publicitate
 Agenţii full – service
 Agenţii de creaţie
 Agenţii media
 Agenţii interactive
 Agenţii interne
Agenţii full – service
- pun la dispoziţia clienţilor întreaga gamă
de servicii publicitare

http://www.iqads.ro/catalog/prezentarea_ag
entiei_de_publicitate_leo_burnett.html
Agenţii de creaţie
- Se focalizează asupra serviciilor de creaţie
publicitară, punând accentul mai mult pe
partea artistică.

http://www.iqads.ro/catalog/prezentarea_ag
entiei_de_publicitate_headvertising.html
Agenţii media
- Se ocupă de dezvoltarea planului media,
de realizarea calendarului media, de
achiziţionarea timpilor şi a spaţiilor
necesare transmiterii mesajelor
publicitare.
Agenţiile interactive
- Sunt agenţii specializate pe noile media
care utilizează Internetul şi alte noi
tehnologii.
Agenţiile interne (in-house)
- Sunt departamente de publicitate în
cadrul aceleiaşi companii, care
beneficiază de avantajele cunoaşterii
foarte bune a produselor promovate.
Cine lucrează în agenţia de
publicitate?
 Account executive
 Cercetare
 Creaţie
 Media
 Producţie
• Este omul de legătură dintre
agenţie şi client
Account executive • Este responsabil cu:
- Conducerea şi coordonarea unor
proiecte pentru un anumit client
- Explicarea şi vânzarea muncii
sale către clientul agenţiei

Competenţe şi abilităţi: vânzări,


management, consultanţă de
marketing, publicitate
- Cercetătorul este cel care culege
informaţii necesare realizării unui
Cercetare anumit proiect
- Lucrează împreună cu account
executive şi cu responsabilul din
partea clientului pentru a
identifica aspectele de marketing
de care trebuie să se ţină cont în
publicitate
- Rezultatele cercetărilor sunt
comunicate către departamentul
Media şi cel de Creaţie
Din departamentul de
Creaţie creaţie fac parte două
persoane cheie:
• copywriter – cel care
concepe textul
• Art director – cel care
transpune textul în “artă”
Creaţie
• Copy writerul şi Art directorul lucrează
împreună pentru a dezvolta:
- Mesajul verbal (copy)
- Mesajul vizual (layout)

care comunică cel mai bine ceea ce vrea


să transmită account executive.
În departamentul media
Media se realizează media
plan-urile.
Sunt identificate
suporturile media în
funcţie de caracteristicile
demografice şi
comportamentale ale
pieţei ţintă.
Producţia pentru tipar –
Producţie
pregăteşte layoutul
printurilor

Producţia pentru TV media


– face apel la producători
externi pentru a regiza şi
filma reclame
Trafic
- Ţine evidenţa măsurii în care toate
activităţile din agenţie au fost realizate
corect şi la timp.