Sunteți pe pagina 1din 18

Mesajul în publicitate

Mesajul
“Nu este creativ decât dacă vinde!”
(Unic Selling Proposition - USL)

Creativitate= calitatea sau puterea de a


crea; rezultă din originalitatea gândirii;
imaginaţie
Mesajul
• Poate fi unul singur sau pot fi o serie de
mesaje
“Kodak redefineşte forma”
“Kodak redefineşte acţiunea”
“Kodak redefineşte lumina obscură”
• Trebuie să fie informativ şi persuasiv
“Astăzi e prea important să porţi altceva”
(Pierre Cardin)
Mesajul
• Trebuie să fie captivant, convingător
“Just do it!”

• Relevanţa

• Vizarea audienţei
Mesajul
Pentru ca mesajul să-şi atingă obiectivele
cu privirea la audienţa ţintă trebuie:
- Descrisă audienţa ţintă cât de precis este
posibil (geografic, demografic, psihografic)
- Cunoscă acea problemă pe care produsul
o va rezolva pentru consumator
(INSIGHT)
- Descris rolul în funcţie de ierarhia efectelor
Mesajul
• Descris rolul în funcţie de implicarea
audienţei ţintă
• Descris rolul în funcţie de beneficiile
brandului
• Descris rolul în comparaţie cu concurenţa.
• Descris tonul general al publicităţii.
Mesajul
În concluzie, mesajul trebuie să cuprindă:

• Cui vindem?
• Ce vindem?
• Suportul pentru vânzare
• Tonul general
Mesajul
Pentru ca mesajul să fie eficient, trebuie:
• Să atragă atenţia
• Să fie uşor de înţeles
• Să fie relevant
• Să fie acceptabil!
Mesaje raţionale VS. Mesaje
emoţionale
1. Balanţa dintre raţional şi emoţional
depinde de:

- Importanţa a ceea ce trebuie spus


- Cât de familiar este mesajul
- De câte ori va fi repetat mesajul.
Mesaje raţionale VS. Mesaje
emoţionale
2. Partea raţională a mesajului este
întotdeauna importantă
3. Dacă sunt utilizate emoţiile, trebuie să fie
relevante pentru strategia de marketing
4. TV se pretează mai mult pentru emoţii, iar
printul pentru raţional
Mesaje raţionale VS. Mesaje
emoţionale
5. Un element emoţional puternic se recomandă
atunci când:
• Când nu există nimic important de spus
• Pentru a crea diferenţiere atunci când
beneficiul este generic
• Pentru a sugera superioritate într-un mediu
subiectiv
• Pentru a oferi continuitate mesajelor în cadrul
unei campanii
Mesaje focusate pe produs VS. Mesaje focusate
pe consumator

Mesajele focusate pe produs au în vedere:


- Caracteristicile acestuia
- Accesibilitatea preţului
- Noutatea produsului
- Popularitatea produsului
- Avantajele competitive
- Aspecte generale
Mesaje focusate pe produs VS. Mesaje focusate
pe consumator

• Mesajele focusate pe consumator au în


vedere:
- Servirea consumatorului
- Scutirea consumatorului de anumite
eforturi
- Îmbogăţirea emoţională a consumatorului
- Frica
Mesaje – execuţie