Sunteți pe pagina 1din 22

CONCURENŢA

Piaţa cu concurenţǎ perfectǎ


PLANUL DE TRATARE A TEMEI
- Comparaţie între tipurile de piaţă sub aspectul
concurenţei: concurenţa perfectă şi concurenţa
imperfectă
- Caracterizarea generală a pieţei cu concurenţă
perfectă:
- atomicitatea
- omogenitatea produsului oferit
- perfecta mobilitate a factorilor de producţie
- lipsa barierelor la intrarea şi ieşirea de pe piaţă
- transparenţa informaţională a pieţei
- Maximizrea profitului firmei: condiţia marginală şi
condiţia de cost
- Echilibrul pieţei şi al firmei pe termen scurt şi pe
termen lung
TIPURI DE STRUCTURI DE PIAŢĂ
Atribute Concu- Concurenţa Oligo- Mono-
renţa monopolisticǎ pol pol
perfectǎ
Nr. de agenţi numeroşi, de putere câţiva unic
ai ofertei economicǎ redusǎ ofertant
(atomicitatea ofertei)
Bariere de nu existǎ nivel nivel
intrare înalt înalt
/ieşire
Puterea nu limitatǎ mare mare
firmei de a existǎ
influenţa
preţul
PIAŢA CU CONCURENŢĂ
PERFECTĂ
Caracteristici:
- Atomicitatea ofertei
- Omogenitatea produsului oferit
- Nu există bariere la intrarea/ieşirea (de) pe
piaţă
- Perfecta mobilitate a factorilor de
producţie
- Transparenţa informaţională a pieţei
ATOMICITATEA OFERTEI
• ofertanţi:
– numeroşi
– de talie economică redusă

• implicaţii:
– firmele, fiind numeroase, nu se pot înţelege
între ele spre a impune, de comun acord, un
anumit nivel al preţului (firmele sunt “primitori
de preţ”)
– fiind de talie economică redusă, nicio firmă
individuală nu poate impune unilateral un nivel
de preţ în interesul său
OMOGENITATEA PRODUSULUI
OFERIT
• toate firmele de pe piaţa unui produs
oferă bunuri identice
• bunurile oferite de firmele de pe
piaţă sunt perfect substituibile între
ele
• oferta pieţei este suma ofertelor
firmelor individuale
INEXISTENŢA BARIERELOR LA
INTRAREA/IEŞIREA FIRMELOR
(DE) PE PIAŢĂ
• bariere:
– de intrare: de ex. invesţitii mari de
capital fix necesare constituirii firmelor
– de ieşire: de ex. dificultatea de a găsi
cumpărători pentru activele proprii, în
caz de lichidare a afacerii

• lipsa oricăror bariere de intrare este


demonstrată de însăşi atomicitatea pieţei,
sub aspectul numărului mare de firme
aflate pe piaţă
PERFECTA MOBILITATE A
FACTORILOR DE PRODUCŢIE
• nu există limitări tehnice, economice,
juridice în calea:
– accesului firmelor pe pieţele de factori
de producţie
– atragerii factorilor de producţie în firme,
în cantităţile şi la calitatea necesare
– alocării şi realocării, pe criterii de
eficienţă, a factorilor de producţie între
firme şi între ramuri economice
TRANSPARENŢA
INFORMAŢIONALĂ A PIEŢEI
• informaţiile privind cererea, oferta şi
preţurile pieţei sunt accesibile pentru
toţi furnizorii şi cumpărătorii, în mod:
– nelimitat
– gratuit
– în timp real
DETERMINAREA VOLUMULUI
OPTIM AL PRODUCŢIEI FIRMEI
• condiţiile de maximizare a profitului
firmei:
– condiţia marginală
– condiţia de cost

• cele două condiţii se aplică în mod


cumulativ
CONDIŢIA MARGINALĂ
Arată care este volumul optim al producţiei
firmei

max Pr
Pr’ = 0
Pr = VT – CT
Pr’ = (VT – CT)’ = VT’ – CT’ = 0
VT’ = Vmg
CT’ = Cmg

Q optim corespunde situaţiei în care:


Cmg = Vmg
Notaţii: Pr: profitul total al firmei; CT: costul total al
producţiei firmei; VT: încasările totale ale firmei;
Cmg: costul marginal al producţiei firmei; Vmg:
venitul marginal al firmei
CONDITIA DE COST
Arată dacă firma este capabilă să obţină, în
mod real, volumul optim de producţie
(corespunzător maximului profitului total),
date fiind un anumit nivel al preţului pieţei
şi un anumit nivel al costului de producţie
al firmei

ctm < P

• prin respectarea condiţiei, firma obţine


profit
• în caz contrar, firma va inregistra pierderi
CADRUL DE ANALIZĂ AL
ECHILIBRULUI PE TERMEN SCURT
ŞI PE TERMEN LUNG
OBIECTUL ANALIZEI:
• Echilibrul pieţei/ramurii
– cererea pieţei
– oferta pieţei
– preţul de echilibru

• Echilibrul firmei individuale


– cererea adresată firmei
– oferta firmei

ORIZONTUL DE TIMP AL ANALIZEI:


• termen scurt: perioada în care pe piaţă sunt prezente
aceleaşi firme (fără intrări şi iesiri de firme)
• termen lung: au loc intrări de noi firme şi iesiri de pe piaţă
ale unor firme existente
ECHILIBRUL PIEŢEI ŞI
ECHILIBRUL FIRMEI
Firma este primitor de preţ
c
P
O Cmg ctm

Pe P P = Vmg
ctm

C
Qopt Q
Q

Piaţa / ramura Firma


fig
CEREREA ADRESATĂ FIRMEI ŞI
OFERTA FIRMEI (I)
• Cererea adresată firmei este perfect
elastică: aceasta înseamnă că piaţa
absoarbe orice cantitate de producţie pe
care i-o livrează firma
• Oferta firmei:
– este reprezentată de curba costului marginal,
pe segmentul de deasupra punctului său de
intersecţie cu curba costului mediu total
– în anumite condiţii (dacă firma acceptă pierderi
pe termen scurt), reprezintă ofertă şi porţiunea
de deasupra punctului de intersecţie cu curba
costului mediu variabil
CEREREA ADRESATĂ FIRMEI ŞI
OFERTA FIRMEI (II)
c
Cmg

Vmg = p

Q
Qopt
FORMAREA ECHILIBRULUI
FIRMEI PE TERMEN SCURT
• Firma individuală urmăreşte maximizarea profitului (în
anumite condiţii se poate urmări minimizarea
pierderilor)
• Firma este primitor de preţ: firma nu poate influenţa
deloc nivelul preţului, care se formeaza liber pe piată,
iar firma poate vinde doar la acest nivel de preţ
Determinarea volumului optim al producţiei (Qopt):
• condiţia generală de echilibru al firmei constă în
egalitatea dintre costul marginal Cmg şi venitul
marginal Vmg:
Cmg = Vmg
• pe piaţa cu concurenţă perfectă, venitul
marginal al firmei este însuşi preţul P
• astfel, condiţia specifică de echilibru al firmei
devine: Cmg = P
SITUAŢII POSIBILE ÎN CONDIŢII DE
ECHILIBRU AL FIRMEI PE TERMEN SCURT
• firma obţine profit dacă, pentru
volumul optim de producţie:
ctm < P

• profitul este nul dacă:

ctm = P

• firma înregistrează pierderi dacă:


ctmt > P
DINAMICA PIEŢEI PE TERMEN
LUNG
• noi firme se instalează pe piaţă, atrase de
perspectiva obţinerii de profit economic
• creşte oferta pieţei (mai mulţi ofertanţi, deci
o ofertă mai mare, pentru aceeaşi cerere)
• scade preţul pietei
• se îngustează marja de profit economic a
firmelor existente pe piaţă
• la echilibru, profitul economic devine zero şi
firmele încep să iasă de pe piaţa respectivă,
nemaiavând simulent să rămână
• acest proces se reia ciclic
MODIFICAREA ECHILBRULUI
PIEŢEI PE TERMEN LUNG
P P

Pe

Pe ’

Q Q
ECHILIBRUL FIRMEI PE
TERMEN LUNG
p
Cmg

ctm

Pe

0 Qopt Q
ÎN CONCLUZIE: CONDIŢIILE DE
ECHILIBRU AL FIRMEI
PE PIAŢA CU CONCURENŢĂ PERFECTĂ
• Pe termen scurt:
cmg = p

P > ctm

• Pe termen lung:

cmg= p = ctm min

S-ar putea să vă placă și