Sunteți pe pagina 1din 55

Facultatea Medicină Dentară

APARATE AUXILIARE FIXE

Ortodonție Anul VI

Șef Lucrări Dr Pop Silvia

Pentru uz intern
Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.
APARATE AUXILIARE
aparate ortodontice folosite cu scopul mă ririi
ancorajului, producerea expansiunii sau a
diferitelor deplasă ri dentare

Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.


APARATE AUXILIARE FIXE

1. Arcul transpalatinal sau bara


Goshgarian
2. Butonul Nance
3. Arcul lingual
4. Lip bumperul
5. Quad Helix
6. Disjunctorul
7. Distalizatorul

Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.


Arcul transpalatinal

Arcul transpalatal
reprezintă un auxiliar fix
folosit atâ t în dentația
mixtă , câ t și în cea
permanentă

Pentru uz intern
Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.
Arcul transpalatinal

Alcătuire:
• O bară transpalatinală (din
sâ rmă inoxidabilă de diametrul
de 0.036”), care prezintă o buclă
centrală , sub formă de U

• două recurbări care intră în


tubușoarele de pe inelele
molarilor prim

Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.


Arcul transpalatinal
Avantajele arcului transpalatal:
• auxiliar de ancoraj ușor de confecționat;
• preț de cost scă zut;
• permite deplasă ri molare adiționale;
• cel mobil poate fi îdepă rtat din cavitatea bucală a pacientului în diferite
etape de tratament

Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.


Arcul transpalatinal
Dezavantajele arcului transpalatal:
• lezarea țesuturilor
• Poate să invadeze spațiul limbii sau al palatului, determinând dificultă ți în
fonație;
• Ruperea dispozitivului fix sau slă birea joncțiunilor la dispozitivele mobilizabile;
• Îndepă rtarea arcului transpalatal mobil poate fi iritativă pentru mucoasa
palatinală .

Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.


Arcul transpalatinal
Contraindicații
Indicații
• anomalii de clasa a II-a în care
• derotarea molarilor; premolarii primi superiori sunt
• stabilizarea si ancorarea molarilor; extrași și se dorește închiderea
• distalizarea sau mezializarea spațiilor extracționiste prin
molarilor; deplasarea înspre mezial al zonei
laterale (ancoraj minim);
• intruzia molară ;
• cazuri non-chirurgicale de clasa a
• determinarea torqului molar III-a, pentru că poziția mezială a
vestibular; segmentelor vestibulare, inclusiv
• corecția discrepanței transversale molare, este necesară pentru a
a arcadelor (a crossbite-ului molar); camufla discrepanțele mandibulare
• deplasă ri molare adiționale; antero-posterioare
• ca mențină tor de spațiu;
• dentație permanentă sau mixtă ;
• cazuri ortodontice cu sau fă ră
extracții
Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.
Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.
Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.
Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.
Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.
Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.
Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.
Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.
Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.
Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.
Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.
Dispozitivul Nance
Dispozitivul Nance reprezintă un
auxiliar de ancoraj, asemă nă tor arcului
transpalatinal, avâ nd în plus un buton
acrilic ce se sprijina in partea anterioara
a boltii palatine, crescand astfel
valoarea ancorajului oferit.

Pentru uz intern
Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.
Arcul lingual

Arcul lingual este un


dispozitiv auxiliar folosit la
arcada inferioară

Pentru uz intern
Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.
Arcul lingual
Alcătuire:
• Două inele ortodontice, fixate
pe molarii de şase ani inferiori
• Un arc de sârmă care are un
traseu pe fața linguală a
incisivilor și premolarilor și
poate prezenta două bucle de
activare imediat la ieșirea
arcului din tubușor;
• 2 recurbă ri ale arcului care
intră în tubușoarele inelelor, în
cazul în care arcul nu este sudat

Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.


Arcul lingual
Indicații:
• auxiliar de ancoraj, pentru a
evita mezializarea molarilor
• menţină tor de spaţiu în
perioada trecerii la dentiţia
permanentă .
• Pentru rezolvarea
înghesuirii frontalilor
inferiori, prin aplicarea
presiunii arcului asupra
incisivilor inferiori
Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.
Lip bumperul

Lip-bumper-ul reprezintă un
aparat auxiliar folosit pentru
arcada inferioară

Pentru uz intern
Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.
Lip bumperul
• acționează bazâ ndu-se pe forța
musculară a mușchiului
orbicular inferior.
• funcționează ca un scut
vestibular care produce
extensia muşchiului orbicular
al buzei inferioare
determinâ nd creşterea
tonusului.
• acţionează și asupra molarilor
determinâ nd o stabilizare și
chiar o ușoară distalizare a lor.

Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.


Lip bumperul
Alcătuire:
• Două inele situate pe molarii
primi inferiori;
• arc rigid din sâ rmă rotundă ,
care prezintă două bucle în U
situate imediat după ieșirea
arcului din tubușoarele inelelor
• scut din răşină, aplicat în
zona frontală inferioară

Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.


Quad helixul
Este un dispozitiv care poate
să producă o ușoară
deschidere a suturii medio-
palatine determinâ nd o
creștere a distanței
intercanine și intermolare în
plan transversal

Pentru uz intern
Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.
Quad helixul
Alcătuire:
• două inele, cu tub palatinal
adaptate pe molarii primi superiori;
• arcul propriu-zis ale că rei
recurbă ri intră în tubușorul
palatinal al inelelor și prezintă 4
bucle helix, 2 anterioare și 2
posterioare;
• pot fi prezente și două brațe
anterioare care se extind pe fața
palatinală a premolarilori.

Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.


Disjunctorul maxilar

Expansiunea maxilară transversală


sau disjuncția maxilară reprezintă
metoda terapeutică de corectare a
discrepanţelor transversale prin
desfacerea suturii medio-palatine şi
depă rtarea celor două hemimaxilare,
avâ nd drept consecință mă rirea
transversală a maxilarului superior

Pentru uz intern
Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.
Aparate de expansiune
• Arcul Coffin
• Arcul în W
• Quad-helixul
• Expansorul de tip Haas
• Expansorul de tip Hyrax
• Dispozitivele de NiTi: Nitanium
Palatal expander
• Expansorul în şurub pă ianjen (Vite
Ragno)
• Expander-ul rapid Leone
• Expansorul rapid Veltri
• Noul expansor palatal modificat Veltri
Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.
Disjunctorul

Acest tip de
expansor(Hyrax)
reprezintă cel mai des
utilizat aparat de
disjuncție, fiind de fapt
disjunctorul clasic

Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.


Disjunctorul

Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.


Disjunctorul

Alcătuire:
• inele adaptate pe molarii și
premolarii primi permanenți;
• șurub de expansiune situat
pe linia mediană a palatului;
• inelele de pe premolari pot fi
unite de cele de pe molari prin
intermediul unor bă ri auxiliare
vestibulare sau palatinale

Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.


Expansorul cu șurub pă ianjen

• un șurub de expansiune special,


care determină o expansiune
anterioară mai mare

Alcătuire:

• un şurub de expansiune, cu 3
componente: una posterioară
care permite deschiderea zonei
anterioare şi 2 antero-laterale
care controlează realizarea
torsiunii pe durata activă rii,
pă strâ nd diametrul posterior.

Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.


Disjunctorul

Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.


Caz clinic

Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.


Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.
Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.
Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.
Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.
Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.
Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.
Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.
Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.
Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.
Aparate de
distalizare

Pentru uz intern
Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.
Aparate de distalizare

Indicații:
• meziopoziții generale ale molarilor primi
superiori ca urmare a pierderii precoce a
dinților din zona de sprijin.

Contraindicații:
• molarii de minte prezenți pe arcadă ;
• lipsa spațiului distal de molarii care
urmează să fie distalizați.

Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.


Distal Jet-ul
Alcătuire :
• 2 inele adaptate pe molarii primi
superiori;
• 2 inele adaptate pe premolarii primi
superiori, uneori, aceste inele pot fi
înlocuite cu pinteni care se cimentează
pe suprafața ocluzală a premolarilor;
• Buton acrilic;
• Sistemul tub/piston;
• Resort superelastic de NiTi;
• Locaș de activare, în formă de hexagon;
• Cheița de activare.

Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.


Distalizatoare

Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.


Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.
Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.
Aparate de distalizare

Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.


Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.
Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.
Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.
Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.