Sunteți pe pagina 1din 16

Tema.

Procesul decizional al
organizației
1. Semnificația deciziei manageriale în
management.
2. Elementele procesului decizional
3. Etapele şi fazele procesului decizional
DECIZIA – reprezintă esenţa
managementului
decizia
reprezintă actul de trecere de la gîndire la
acţiune
Definiție
Decizia reprezintă un proces dinamic,
raţional, în care, pe baza unor informaţaţi
corespunzătoare, se alege o linie de
acţiune, dintre un număr oarecare de
posibilităţi (alternative) în scopul
influenţării activităţii executanţilor şi de a
se obţine un anumit rezultat.
Continuitatea procesului decizional

Deciziii Acțiune

Evaluare
Resurse

DECIZIE

Responsabilitate Risc
2. Elementele procesului decizional

1. Decidentul reprezintă persoana care, în


virtutea funcţiei pe care o ocupă, are
dreptul de a decide.
2. Mediul ambiant, al doilea element al
procesului decizional, reprezintă cadrul
în care acţionează decidentul
Volum de
informatii

Calitatea deciziei
3. Obiectivul sau obiectivele urmărite de
decident prin adoptarea deciziilor
4. Mulţimea alternativelor — variantele
posibile de adoptat în vederea realizării
obiectivelor propuse.
Mulţimea criteriilor posibile de luat în
considerare pentru aprecierea variantelor de
decizie.

Mulţimea consecinţelor alternativelor. Fiecărei


alternative îi corespund anumite consecinţe,
concretizate în nivelul indicatorilor luaţi în
considerare la aprecierea acestora.
Cerinţe faţă de deciziile de
conducere
1. Adoptarea oricărei decizii de conducere trebuie să aibă la bază o
fundamentare complexă,
2. Cunoaşterea strictă a realităţii din societate
3. Eficienţa deciziilor de conducere este determinată, în mare
măsură, de momentul adoptării lor.
4. Adoptarea deciziilor trebuie să se realizeze numai de către
persoanele investite cu acest drept.
5. Formularea corespunzătoare a deciziilor
6. Coordonarea deciziilor reprezintă o altă cerinţă importantă,
asigurînd sesizarea şi înlăturarea unor contradicţii ce pot apărea
între deciziile de ansamblu şi cele complementare
3. Etapele şi fazele procesului
decizional
I. Etapa pregătitoare
- identificarea problemei şi aprecierea
situaţiei
- formularea scopului urmărit de decident
- culegerea informaţiilor necesare elaborării
variantelor
II. Stabilirea variantei de decizie
stabilirea unui sistem riguros de indicatori
sau parametri
analiza comparativă a variantelor
alegerea variantei ce oferă rezultatele cele
mai bune.
III. Adoptarea și aplicarea deciziei

IV. Evaluarea rezultatelor obţinute