Sunteți pe pagina 1din 8

Diagnosticul creşterii economice

CA CF
CA  CAcr 
Q 1  rcv

N CM N Cm
K CM   100 K Cm   100
N N

CAn 1 CAn  2 Pn
I CA   100 R(  1)  100 Rp   100
CAn CAn Pn 1
Aplicaţie

INDICATORI Simbol 2012 2013 2014


CA
Cifra de afaceri totala      
Productia vanduta Pv      
Q
Total bucati vandute din care: 838714 1085598 1026987
CT
Costuri totale      
CF
Costuri fixe      
Cheltuieli cu marfurile Chm      
Vs
Variatia stocurilor      
CVp
Costuri variabile productie (CT-CF-Chm-Vs)      
cvm
Cost variabil mediu      
pvm
Pretul de vanzare mediu      
 
Cifra de afaceri medie      
Rata cheltuielilor variabile rcv      
CAcr
Cifra de afaceri critica      
KsCA
Coeficient de siguranta cifra de afaceri      
Ip
Indicele preturilor 100    
N
Numar de clienti activi din care: 22 34 44
NCM
Clienti mari 4 5 4
Coeficientul clientilor mari [%] KCM      
KCm
Coeficientul clientilor mici [%]      
ICA
Indice cifra de afaceri [%]      

Ritmul mediu de crestere in ultimii 3 ani [%] 100  -  
Rpf
Rata produselor fabricate [%]      

Numar mediu de salariati  3 6  5 
ws
Productivitatea muncii salariate      
Model de evaluare a cifrei de afaceri
Punctaj Calificativ Semnificaţie
1 Inadaptare Descreştere sistematică a volumului vânzărilor cu peste 10% pe an.
Cifra de afaceri sub valoarea critică ( coeficient de siguranţă <1).
totală
Rate subunitare de creştere a preţurilor.
Structură deficitară consemnând o dependenţă mare de clienţii mari
sau de cei mici (KCM sau KCm>95%); număr redus de produse cu
contribuţie semnificativă în cifra de afaceri (G 1).
Activitate în recul, indicii fabricaţiei şi productivităţii scad în ultimii doi ani.
2 Adaptare Descreştere sistematică a vânzărilor sub 10% pe an sau oscilaţii
insuficientă mari semestriale.
Cifra de afaceri este la valoarea critică ( coeficient de siguranţă <1,05).
Rata de creştere a preţurilor sub rata inflaţiei.
Structură inadecvată de produse; număr redus de produse(dependenta
de un produs), cu mare sezonalitate(G , H >0,8).
Indicii fabricaţiei şi productivităţii scad în ultimul an.
Model de evaluare a cifrei de afaceri
Punctaj Calificativ Semnificaţie
3 Adaptare la Menţinere constantă, în limitele ratei de inflaţie, în ultimii trei ani.
limită Cifra de afaceri peste valoarea critică ( coeficient de siguranţă <1,5).
Rata de creştere a preţurilor peste rata inflaţiei.
Structură adecvată a produselor vândute (G  0,5) dar repartizată
inadecvat pe clienţi (KCM sau KCm, >90%);
Probleme de fabricaţie şi marketing (indicele fabricaţiei scade).
Indicii productivităţii se menţin la valori constante.
4 Adaptare Creştere sistematică sub 10% pe an, în ultimii doi ani.
bună Cifra de afaceri peste valoarea critică ( coeficient de siguranţă >1,5).
Structură bună a vânzărilor (G < 0,5), curba Paretto aproape de ideal
(KCM =20%).
Indicele fabricaţiei se menţine constant.
Sunt necesare acţiuni de intensificare a promovării.
Indicii productivităţii în creştere continuă.
5 Adaptare Creştere sistematică peste 10% pe an, în ultimii doi ani.
foarte bună Cifra de afaceri peste valoarea critică ( coeficient de siguranţă >2).
Rata de creştere a preţurilor la nivelul ratei inflaţiei.
Structură ideală a vânzărilor (G  0, H1/n).
Indicii fabricaţiei şi productivităţii cresc în ultimii doi ani.
Diagnosticul creşterii economice
Valoarea adăugată: VA = Qe – M; VA = (Qe + Mc) – M’
unde: M= consumurile la terţi
M’= consumurile intermediare de la terţi pentru producţie şi comercializare
Mc= marja comercială
VA = Rex + Chsal + Chamort + Chimp (pe bază de bilanţ)
• Rate de dinamică:
VA n
I VA   100
VA n1

• Rate de structură:
C C hp
RChm  hm  100 RChp   100
VA VA

• Indicatori de eficienţă (la 100 lei MF, la 100 lei Kp, la nr. de saariați) :

VA VA VA
VA MF   100 VA Kp   100 VA Ns 
MF Kp Ns
Aplicaţie
Simbol
INDICATORI 2012 2013 2014
CA
Cifra de afaceri totală      
Rex
Rezultat din exploatare      
CHp
Cheltuieli cu personalul      
CHa
Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele      
Chi
Cheltuieli cu impozite, taxe, despagubiri      
VA
Valoare adaugată      
IVA
Indicele valorii adăugate      
RVA
Rata medie la cifra de afaceri      
CHm
Cheltuieli materiale      
RChm
Rata medie a cheltuielior materiale      
Ns
Număr mediu de salariaţi 3 6 5
RChp
Rata medie a cheltuielilor cu personalul salariat      
MF
Imobilizări corporale nete (mijloace fixe)      
Kp
Capitalul propriu      
VAMF
Valoarea adăugată la 100 lei imobilizări      
VAKp
Valoarea adăugată la 100 lei capital propriu      
VANs
Valoarea adăugată medie pe salariaţi      
Model de evaluare a valorii adăugate
Punctaj Calificativ Semnificaţie
1 Inadaptare Descreştere sistematică a valorii adăugate cu peste 10% pe an.
totală Rata aferentă CA în scădere şi cu valori reduse (< 0,1)
Structură deficitară, cu pondere mare a unor categorii de cheltuieli.
Eficienţa în scădere a tuturor factorilor determinanţi de producţie.
Lipsa perspectivelor de îmbunătăţire.
2 Adaptare Descreştere sistematică a valorii adăugate sub 10% pe an.
insuficientă Rata aferentă CA în scădere dar cu valori > 0,2
Structură deficitară pe principalele grupe de cheltuieli.
Eficienţa în scădere a principalilor factori de producţie.
Productivitate VA scăzută.
Necesitate de restructurare a activităţii.
3 Adaptare la Menţinere sau creştere sub limitele ratei de inflaţie, în ultimii trei ani.
limită Rata aferentă CA se menţine în limitele ratei de inflaţie.
Structură echilibrată la principalele grupe de cheltuieli.
Eficienţa factorilor de producţie, deşi scăzută, este în creştere la
principalele grupe.
Productivitate VA scăzută dar în creştere.
Probleme de fabricaţie şi gestiune a costurilor.
Model de evaluare a valorii adăugate
Punctaj Calificativ Semnificaţie
4 Adaptare Creştere sistematică a valorii adăugate, sub 10% pe an, în ultimii doi ani.
bună Rata aferentă CA în creştere sau valori >0,5 în ultimii doi ani.
Structură echilibrată a principalelor grupe de cheltuieli.
Eficienţă în creştere la principalii factori de producţie utilizaţi.
Productivitatea VA în creştere uşoară (sub 10%)
Se impune gestionarea la un nivel superior a costurilor.
5 Adaptare Creştere sistematică a valorii adăugate, peste 10% pe an, în ultimii trei
foarte bună ani.
Rata aferentă CA în creştere şi valori >0,5 în ultimii trei ani.
Cheltuielile sunt gestionate cu maximă eficienţă.
Eficienţă în creştere a utilizării tuturor factorilor de producţie.
Productivitatea VA în creştere, peste 10% în ultimii trei ani.